Ograniczenie populacji

Ograniczenie populacji

17/12/2021 Wyłączone przez AKS
Podziel się

Ograniczenie populacji to zmniejszenie liczebności jakiegoś organizmu na wskazanym terenie. Populacja zwierząt dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach. Dotyczy to nadzwyczajnego zagrożenia dla życia, zdrowia bądź gospodarki człowieka wraz z gospodarką łowiecką.

Ograniczenie populacji określone jest dokładnie w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, po nowelizacji. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. W sprawowaniu nadzoru mogą pomagać instytucje i organizacje społeczne, których statutowym działaniem jest ochrona zwierząt.

Regulacje prawne

Ograniczenie populacji uregulowane jest w Rozdziale 10 ustawy o ochronie zwierząt. Takie ograniczenia populacji można wprowadzić tylko w niektórych przypadkach. Musi to być zagrożeniem dla ludzi, ich zdrowia, życia czy gospodarki wraz z gospodarką łowiecką.

Ograniczenie populacji następuje w drodze uchwały Sejmiku Wojewódzkiego.

Określi on miejsce, warunki i czas oraz sposoby ograniczenia populacji zwierząt, o jakich mowa jest w ustawie. Przed wydaniem uchwały Sejmik Wojewódzki zasięgnie opinii regionalnej rady ochrony przyrody, Polskiego Związku Łowieckiego i organizacji społecznej, której statutowym działaniem jest ochrona zwierząt.

Działania zapobiegające wałęsaniu się psów na terenie obwodu może podjąć zarządca bądź dzierżawca obwodu łowieckiego poprzez:

  • Odłowienie psa i dostarczenie jego właścicielowi. W przypadku, gdy nie można ustalić właściciela czworonoga jest on dostarczany do schroniska dla zwierząt. Za odłowienie i dostarczenie psa musi zapłacić jego właściciel.
  • Pouczenie właściciela czworonoga o obowiązku sprawowania nad nim właściwej kontroli.

Ograniczenie populacji zwierząt gospodarskich może odbyć się w drodze decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Ma on prawo nakazać zabicie albo ubój zwierząt. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku nie przestrzegania nakazów, zakazów czy ograniczeń ustawy o ochronie zwierząt, co ma na celu zwalczania chorób zakaźnych.

Za zwierzęta gospodarskie poddane ubojowi lub zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa, który przeznaczony jest na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Uśmiercanie zwierząt

Ograniczenie populacji związane jest z uśmiercanie i ubojem zwierząt, które mogą odbywać się tylko w sposób humanitarny. Polegają one na  zadawaniu minimum cierpienia psychicznego i fizycznego. Zezwolenie na zabicie zwierzęcia objętego ochroną gatunkową może odbyć się wyłącznie przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby, które posiadają uprawnienia do posiadania tej broni.

Do wydania takiego zezwolenia ma uprawnienie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska bądź regionalny dyrektor ochrony środowiska. Na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii zwierzę może zostać uśmiercone bez zgody właściciela. Reguluje to ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać zabite tylko po wcześniejszym pozbawieniu świadomości przez osobę, która posiada wymagane kwalifikacje. W ubojni wyodrębnione są pomieszczenia do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt. Stworzenia kopytne mogą być uśmiercane po uprzednim pozbawieniu ich świadomości przez doświadczonego ubojowca.

Ograniczenie populacji regulowane jest ustawą o ochronie zwierząt, która reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Powstała ona w celu poprawienia losu zwierząt. W populacji zwierząt musi zachowana być jej ciągłość i równowaga. Jedne zwierzęta nie powinny nadmiernie zagrażać innym, co stwarza niebezpieczeństwo dla wszystkich żywych organizmów występujących w przyrodzie.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

Słowik chiński

Słowik chiński

Słowik chiński to królestwo: zwierząt, typ: strunowce, gromada: ptaki, rząd: wróblowych. Należy do podrzędu ptaków: śpiewających i rodziny: muchołówkowatych. Zwierzęta ...
Czytaj Dalej
Fizjoterapia dla kotów

Fizjoterapia dla kotów

Fizjoterapia dla kotów jest coraz powszechniejsza w praktyce weterynaryjnej. Jest ona brakującym ogniwem w postępowaniu zachowawczym bądź chirurgicznym. Nawet w ...
Czytaj Dalej
Obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt to uwzględnienie ich potrzeb i zapewnienie im ochrony i opieki. Natomiast gminy mają zapobiegać bezdomności stworzeń. Mają ...
Czytaj Dalej
Skrzela ryb

Skrzela ryb

Skrzela ryb pozwalają im oddychać pod wodą. Są to niezwykle wydajne organy, których pokaźna powierzchnia wykorzystuje małą ilość tlenu w ...
Czytaj Dalej
Pasożyty u gryzonia

Pasożyty u gryzonia

Pasożyty u gryzonia nie należy bagatelizować, ponieważ stan zdrowia chorych osobników przeważnie bardzo szybko ulega pogorszeniu. Właściciel zwierzęcia powinien posiadać ...
Czytaj Dalej
Jakie pies ma potrzeby

Jakie pies ma potrzeby?

Jakie pies ma potrzeby? Zanim przyjmiemy czworonoga pod swój dach, należy przygotować mieszkanie na przybycie nowego lokatora. Trzeba znać jego ...
Czytaj Dalej
Ptasia równowaga

Ptasia równowaga

Ptasia równowaga pełni w życiu tych zwierząt bardzo ważną rolę. Jest to narząd statyczny, niezbędny do prawidłowego poruszania się. Gwarny ...
Czytaj Dalej
Kot tonkijski

Kot tonkijski

Kot tonkijski jest bardzo przyjaznym i miłym kotem krótkowłosym. Jego egzotyczny wygląd przyciąga ludzki wzrok. Jest pięknym i niedużym futrzakiem ...
Czytaj Dalej
Pszczoły potrafią tańczyć

Pszczoły potrafią tańczyć

Pszczoły potrafią tańczyć, by przeżyć i ocalić cały rój. Owady te gwarantują również życie roślin i zwierząt na całej kuli ...
Czytaj Dalej
Ogrzewanie akwarium

Ogrzewanie akwarium

Ogrzewanie akwarium to podstawa do życia rybich gatunków. Zwierzętom tym trzeba zapewnić warunki, jak najbardziej zbliżone do ich naturalnego środowiska ...
Czytaj Dalej
10 Najciekawszych gryzoni

10 Najciekawszych gryzoni

10 Najciekawszych gryzoni cieszy się zainteresowaniem wśród miłośników tych zwierząt. Gryzonie występują na całej kuli ziemskiej i zajmują różnorodne środowiska ...
Czytaj Dalej
Pozycja bezpieczna dla psa

Pozycja bezpieczna dla psa

Pozycja bezpieczna dla psa jest bardzo ważna podczas udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. Ma również znaczenie w czasie psiego snu, gdzie ...
Czytaj Dalej