Ograniczenie populacji

Ograniczenie populacji

17/12/2021 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Ograniczenie populacji to zmniejszenie liczebności jakiegoś organizmu na wskazanym terenie. Populacja zwierząt dopuszczalne jest w wyjątkowych przypadkach. Dotyczy to nadzwyczajnego zagrożenia dla życia, zdrowia bądź gospodarki człowieka wraz z gospodarką łowiecką.

Ograniczenie populacji określone jest dokładnie w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, po nowelizacji. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. W sprawowaniu nadzoru mogą pomagać instytucje i organizacje społeczne, których statutowym działaniem jest ochrona zwierząt.

Regulacje prawne

Ograniczenie populacji uregulowane jest w Rozdziale 10 ustawy o ochronie zwierząt. Takie ograniczenia populacji można wprowadzić tylko w niektórych przypadkach. Musi to być zagrożeniem dla ludzi, ich zdrowia, życia czy gospodarki wraz z gospodarką łowiecką.

Ograniczenie populacji następuje w drodze uchwały Sejmiku Wojewódzkiego.

Określi on miejsce, warunki i czas oraz sposoby ograniczenia populacji zwierząt, o jakich mowa jest w ustawie. Przed wydaniem uchwały Sejmik Wojewódzki zasięgnie opinii regionalnej rady ochrony przyrody, Polskiego Związku Łowieckiego i organizacji społecznej, której statutowym działaniem jest ochrona zwierząt.

Działania zapobiegające wałęsaniu się psów na terenie obwodu może podjąć zarządca bądź dzierżawca obwodu łowieckiego poprzez:

  • Odłowienie psa i dostarczenie jego właścicielowi. W przypadku, gdy nie można ustalić właściciela czworonoga jest on dostarczany do schroniska dla zwierząt. Za odłowienie i dostarczenie psa musi zapłacić jego właściciel.
  • Pouczenie właściciela czworonoga o obowiązku sprawowania nad nim właściwej kontroli.

Ograniczenie populacji zwierząt gospodarskich może odbyć się w drodze decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Ma on prawo nakazać zabicie albo ubój zwierząt. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku nie przestrzegania nakazów, zakazów czy ograniczeń ustawy o ochronie zwierząt, co ma na celu zwalczania chorób zakaźnych.

Za zwierzęta gospodarskie poddane ubojowi lub zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa, który przeznaczony jest na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Uśmiercanie zwierząt

Ograniczenie populacji związane jest z uśmiercanie i ubojem zwierząt, które mogą odbywać się tylko w sposób humanitarny. Polegają one na  zadawaniu minimum cierpienia psychicznego i fizycznego. Zezwolenie na zabicie zwierzęcia objętego ochroną gatunkową może odbyć się wyłącznie przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby, które posiadają uprawnienia do posiadania tej broni.

Do wydania takiego zezwolenia ma uprawnienie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska bądź regionalny dyrektor ochrony środowiska. Na podstawie orzeczenia lekarza weterynarii zwierzę może zostać uśmiercone bez zgody właściciela. Reguluje to ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać zabite tylko po wcześniejszym pozbawieniu świadomości przez osobę, która posiada wymagane kwalifikacje. W ubojni wyodrębnione są pomieszczenia do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt. Stworzenia kopytne mogą być uśmiercane po uprzednim pozbawieniu ich świadomości przez doświadczonego ubojowca.

Ograniczenie populacji regulowane jest ustawą o ochronie zwierząt, która reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Powstała ona w celu poprawienia losu zwierząt. W populacji zwierząt musi zachowana być jej ciągłość i równowaga. Jedne zwierzęta nie powinny nadmiernie zagrażać innym, co stwarza niebezpieczeństwo dla wszystkich żywych organizmów występujących w przyrodzie.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

Opieka nad myszowatymi

Opieka nad myszowatymi

Opieka nad myszowatymi w warunkach domowych nie jest trudna ani czasochłonna. Najczęściej gryzonie te same potrafią zadbać o swoją higienę ...
Czytaj Dalej
Psy lewołapne i prawołapne

Psy lewołapne i prawołapne

Psy lewołapne i prawołapne dziedziczą te cechy podobnie, jak ma to miejsce u ludzi. Człowiek bez względu na płeć może ...
Czytaj Dalej
Barwnica

Barwnica

Barwnica to królestwo: zwierząt, typ: strunowców i gromada: ptaków. Należy do rzędu papugowych oraz rodziny i podrodziny papug wschodnich. Barwnica ...
Czytaj Dalej
Kot nebelung

Kot nebelung

Kot nebelung to długowłosa odmiana kota rosyjskiego niebieskiego o krótkiej sierści. Jest to pełny gracji elegancki kot typu orientalnego, którego ...
Czytaj Dalej
Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt to sfera działalności człowieka, która związana jest głównie z utrzymaniem i reprodukcją zwierząt. Cały proces odbywa się od ...
Czytaj Dalej
Ryby, które wyginęły

Ryby, które wyginęły

Ryby, które wyginęły można poznać jedynie poprzez ich szkielety lub uzębienie zachowane w skałach. Zajmują się tym archeolodzy i biolodzy ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie myszowatych

Żywienie i zdrowie myszowatych

Żywienie i zdrowie myszowatych ma duże znaczenie w ich rozwoju, kondycji, a także badaniach medycznych. Zasadniczy wpływ na wszystkie procesy ...
Czytaj Dalej
Psie przedszkole

Psie przedszkole

Psie przedszkole przeznaczone jest dla szczeniąt, które uczą się głównych zasad funkcjonowania w psiej społeczności. Jest to grupa czworonożnych przedszkolaków, ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o gwarku

5 Ciekawostek o gwarku

5 Ciekawostek o gwarku przybliży nam bardzie styl życia tego interesującego ptaka. Należy on do rzędu wróblowatych i podrzędu śpiewających ...
Czytaj Dalej
Szorstki język kot

Szorstki język kota

Szorstki język kota to narząd bardzo operatywny i używany do różnych celów. Przeznaczony jest do wykonywania wielu niezbędnych czynności. Szorstki ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o króliczku miniaturowym

5 Ciekawostek o króliczku miniaturowym

5 Ciekawostek o króliczku miniaturowym przybliży życie tego często hodowanego zajęczaka w Polsce. Gatunek ten należy do rodziny zającowatych i ...
Czytaj Dalej
Opieka nad Miecznikiem Hellera

Opieka nad mieczykiem Hellera

Opieka nad mieczykiem Hellera nie jest skomplikowana, ale wymaga od akwarysty podstawowej wiedzy na temat zakupionego gatunku. Ryby podobnie, jak ...
Czytaj Dalej