GeoZoo » Zoologia » Podziemne zwierzęta
Podziemne zwierzęta

Podziemne zwierzęta

Podziemne zwierzęta prowadzą specyficzny tryb życia i należy do nich liczne grono żywych istot. Znacznie różnią się od stworzeń, które żyją na ziemi i korzystają z naturalnego światła, jakim jest słońce. Zwierzęta mieszkające w środowisku podziemnym posiadają organizm przystosowany takiego stylu życia.

Podziemne zwierzęta często nie znają innych form bytowania. Jest to dla nich najlepsza forma życia. Przystosowane są do rozmaitych podziemnych siedlisk. Niektóre z nich wychodzą na krótko na powierzchnię ziemi. Poza tym mogą żyć również w wodach słodkich i śródlądowych. Wile z nich większość swojego życia spędza pod ziemią lub w jaskiniach.

Gleba mieszkaniem różnych zwierząt

Podziemne zwierzęta spełniają określoną rolę w przyrodzie, gdzie odczyn gleby ma dla nich istotne znaczenie. Gleba jest zewnętrzną częścią powierzchni ziemi. Powstaje w wyniku wietrzenia skał, długiego procesu glebotwórczego spowodowanego pod wpływem roślin i zwierząt. Na glebę wpływ ma także gospodarcza działalność człowieka.

Gleba złożona jest z części mineralnych i organicznych, a także z małej ilości tlenu i wody. Istotnym składnikiem organicznym gleby jest próchnica, która powstaje z powodu rozkładu resztek organizmów roślinnych i zwierzęcych. To właśnie próchnica decyduje o właściwościach odżywczych gleby i jej strukturze.

Gleby posiadają najczęściej pH w granicach 4-8. Niektóre gleby w wyniku działalności gospodarczej człowieka są zdegradowane. Nie posiadają one wówczas w swoim składzie odpowiedniej ilości substancji organicznej i związków mineralnych.

Nie wolno wypalać traw, ponieważ powoduje to bardzo poważne szkody gospodarcze i ekologiczne.

Do takich szkód należy zaliczyć:

 • Niszczenie często wartościowych roślin, ale słabych i mało odpornych, takich jak rośliny chronione czy zioła.
 • Ginące w płomieniach bakterie korzeniowe i glebowe oraz grzyby rozkładające martwe szczątki organiczne. Wzbogacają one również glebę w związki mineralne.
 • Pozostające chwasty, które są niepotrzebne i odporne na wypalanie.
 • Ginące w płomieniach pożyteczne nicienie, wazonkowce czy pierścienice, które przyspieszają proces tworzenia próchnicy.

Podziemne zwierzęta

Fauna glebowa pól i ogrodów

Podziemne zwierzęta żyją często w glebach pól i ogrodów, spełniając tam swoje pożyteczne zadania. Mogą również mieszkać w parkach w zależności od gatunku.

Do fauny glebowej pól głównie należą:

 • Dżdżownice pochłaniają bakterie pasożytujące na korzeniach roślin
 • Kret jest owadożernym ssakiem prowadzącym podziemny lub naziemny tryb życia. Kopie on podziemne korytarze i buduje gniazdo z mchu i trawy. W podziemnej spiżarni magazynuje na okres zimowy dżdżownice. Kret prowadzi samotny tryb życia poza okresem rozmnażania, który przypada wiosną. Najbardziej aktywny jest rano. Nie zapada w sen zimowy. Jest on w Polsce objęty ochroną gatunkową częściową. Ochrona ta nie obejmuje: upraw ogrodniczych, obiektów sportowych, szkółek i lotnisk ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych.
 • Nicienie które są zwierzętami bezkręgowymi. Część z nich żyje w glebie. Pożyteczne gatunki nicieni są wykorzystywane do biologicznej ochrony roślin.
 • Pareczniki to gatunek należący do stawonogów zaliczanych do wijów. Zamieszkują wilgotne środowiska. Może być to gleba, próchno drzew czy ściółka leśna. Polują one przeważnie na stawonogi, nagie ślimaki i pierścienice. 

Podziemne zwierzęta

Organizmy glebowe lasu

Podziemne zwierzęta należą również do organizmów glebowych lasów. Wiele z nich zaliczanych jest do pożytecznych organizmów.

Należą do nich przede wszystkim:

 • Nicienie, które są zwierzętami bezkręgowymi. Część z nich żyje w glebie. Pożyteczne gatunki nicieni są wykorzystywane do biologicznej ochrony roślin.
 • Wrotki to zwierzęta bezkręgowe, które żyją w różnych środowiskach. Część z nich zamieszkuje gleby i piaski. Pożywieniem ich są bakterie, glony czy martwa materia organiczna.
 • Wije, które należą do stawonogów. Występują one w glebie, pod kamieniami i korą drzew oraz w ściółce leśnej. Usuwają one ze środowiska zanieczyszczenia. Zwierzęta te występują na całym świecie.
 • Pierścienice to bezkręgowe zwierzęta o wydłużonym ziele, które złożone jest z licznych pierścieni. Większość z nich pełni ważną rolę w użyźnianiu gleby i osadów dennych oraz  w procesie mineralizacji substancji organicznych.
 • Ślimaki, które są najliczniejszymi i najbardziej zróżnicowanymi mięczakami. Nie lubią one kwaśnego odczynu ziemi. Niektóre gatunki żerują na częściach podziemnych roślin, obgryzając ich korzenie.

Podziemne zwierzęta są nie tylko pasożytami, ale również istnieją gatunki pożyteczne. Chronią one rośliny i dostarczają im naturalnego nawozu. Niektóre z nich wyrównują i regulują właściwości chemiczne gleby. Wiele zwierząt podziemnych usuwa ze środowiska zanieczyszczenia, a przede wszystkim metale ciężkie.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]