Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe

21/05/2021 Wyłącz przez AKS
Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zwierzęta domowe to stworzenia, które tradycyjnie mieszkają z człowiekiem w jego domu. Mogą również przebywać w innym pomieszczeniu spełniającym określone wymogi. Zwierzęta te utrzymywane są przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

Zwierzęta domowe maja prawo przebywać w najbliższym otoczeniu człowieka i często uważane są za członków rodziny. Prawa zwierząt domowych określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W Rozdziale 2 ustawy zostały zawarte zasady postępowania ze zwierzętami domowymi. Mowa jest w nim o humanitarnym traktowaniu zwierzęcia poprzez uwzględnienie jego potrzeb, opieki i ochrony.

Ludzkie obowiązki

Zwierzęta domowe utrzymywane przez człowieka muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki do życia. Zwierzę należy umieścić w pomieszczeniu chroniącym je przed upałami, zimnem i opadamy atmosferycznymi. Powinno mieć ono dostęp do światła dziennego i swobodnie zmieniać pozycję ciała. Poza tym każde zwierzę powinno posiadać nieprzerwany dostęp do wody i odpowiednią karmę. 

Zwierzęta domowe nie wolno trzymać na uwięzi  krótszej niż 3 metry i w sposób stały dużej niż 12 godzin. Obowiązkiem człowieka, który napotka porzuconego kota lub psa jest powiadomienie o tym schronisko dla zwierząt, Policję lub straż gminną. Pies trzymany na uwięzi nie może doznawać uszkodzenia ciała lub zostać pozbawiony możliwości swobodnego ruchu.

Niektóre zwierzęta domowe potrzebują zezwolenia

Zwierzęta domowe to istoty żyjące, które cierpią podobnie, jak człowiek. Utrzymywanie psa rasy agresywnej lub prowadzenie hodowli wymaga zezwolenia wydanego przez wójta. Pies nie może być utrzymywany w warunkach zagrażających zwierzętom i ludziom. W takim przypadku nie wydaje się zezwolenia lub wydane cofa.

Zezwolenie może cofnąć lub dokonać w nim zmiany wójt właściwy ze względu na miejsce utrzymywania psa lub prowadzenie hodowli. W sprawie wydania lub cofnięcia zezwolenia wydawana jest decyzja administracyjna. Wykaz psów uznawanych za agresywne wydawany jest w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Obowiązujące zakazy

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach. Psy i koty nie można wprowadzać do obrotu i nabywać poza miejscem ich chowu i hodowli. Nie można prowadzić targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych.

Zabronione jest również rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych.

Pies nie powinien biegać bez kontroli człowieka za wyjątkiem ogrodzonego terenu prywatnego. Psy i koty można nabywać od organizacji społecznych i podmiotów, które prowadzą schroniska dla zwierząt. Statutowym celem działania tych organizacji musi być ochrona zwierząt.

Zwierzęta domowe

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Zwierzęta domowe powinny mieć zapewnioną odpowiednią opiekę, a porzucone objęte ochroną. Do zadań własnych gminy należy zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie. W drodze rozporządzenia określane są zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt. Zabronione jest odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt.

Na podstawie uchwały rady gminy odławiane są bezdomne zwierzęta. Prowadzić schroniska dla zwierząt i zapewnić im opiekę mogą organizacje społeczne pod warunkiem, że ich statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Organizacje te działają w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Zwierzęta domowe które stały się stworzeniami bezdomnymi lub urodziły się dzikie chronione są przez gminę.

Program opieki nad zwierzętami domowymi i zapobiegania bezdomności zwierzą obejmuje następujące zagadnienia:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca  w schroniskach dla zwierząt,
 • odławianie bezdomnych zwierząt,
 • opiekę nad dzikimi kotami w raz z ich dokarmianiem,
 • poszukiwanie opiekunów dla bezdomnych zwierząt,
 • obligatoryjną kastrację lub sterylizację zwierząt w schroniskach,
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
 • usypianie ślepych miotów.

Zwierzęta domowe należy traktować w sposób humanitarny. Każde zwierzę zdolne jest do odczuwania cierpienia, ponieważ jest istotą żyjącą. Stworzeniom towarzyszącym człowiekowi należy się szacunek i dobre traktowanie. Ustawa o ochronie zwierząt powstała w celu poprawieniu losu zwierząt. Nie jest jednak przestrzegana przez wszystkich ludzi, którzy trzymają w domu zwierzęta domowe lub prowadzą hodowlę.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

Nieświszczuk czarnoogonowy

Nieświszczuk czarnoogonowy

Nieświszczuk czarnoogonowy należy do: królestwa zwierząt, typu strunowców, gromady ssaków, rzędu gryzoni, rodziny wiewiórkowatych. Jest jednym z pięciu gatunków pieska ...
Czytaj Dalej
Układ odpornościowy psa

Układ odpornościowy psa

Układ odpornościowy psa działa podobnie, jak ludzki. Organizm zwierząt posiada liczne mechanizmy obronne. Chronią one przed rozmaitymi mikroorganizmami. Układ odpornościowy ...
Czytaj Dalej
Opieka nad amarantką czerwonodziobą

Opieka nad amarantką czerwonodziobą

Opieka nad amarantką czerwonodziobą wymaga podstawowej wiedzy i zaangażowania. Najlepiej, jak jest to miłośnik zwierząt, który kocha ptaki. Przed zakupem ...
Czytaj Dalej
Koci dotyk

Koci dotyk

Koci dotyk ma w życiu tych zwierząt duże znaczenie. Najdoskonalszy z kocich zmysłów jest słuch i wzrok. Kot ma również ...
Czytaj Dalej
Stawonogi

Stawonogi

Stawonogi należą do: królestwa zwierząt, nadtypu: pierwoustych. To bezkręgowce, które stanowią najliczniejszą grupę zwierząt w gatunki. Zajmują wszystkie środowiska, które ...
Czytaj Dalej
Choroby grzybicze ryb

Choroby grzybicze ryb

Choroby grzybicze ryb, które nie są leczone mogą być zagrożeniem dla ich życia. Przed przystąpieniem do leczenia należy wpierw zdiagnozować ...
Czytaj Dalej
Zmysły suwaka egipskiego

Zmysły suwaka egipskiego

Zmysły suwaka egipskiego są bardzo ważne, ponieważ umożliwiają odbiór otaczającego świata. Impulsy z zewnątrz przekazywane są nerwowemu układowi ośrodkowemu, zwłaszcza ...
Czytaj Dalej
Akita

Akita

Akita to pies potężny o silnym instynkcie stróżowania. Dawniej wykorzystywany był, jako zwierzę pociągowe, myśliwskie na dużą zwierzynę i do ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie amarantki czerwonodziobej

Żywienie i zdrowie amarantki czerwonodziobej

Żywienie i zdrowie amarantki czerwonodziobej to podstawa prawidłowego jej rozwoju. Ptaki te mają wrażliwe żołądki i mogą źle reagować na ...
Czytaj Dalej
Pielęgnacja kociej sierści

Pielęgnacja kociej sierści

Pielęgnacja kociej sierści jest ważna w jego życiu. Czesanie poprawia ukrwienie skóry kociego przyjaciela. Sprawia również, że sierść staje się ...
Czytaj Dalej
Opieka nad pajęczakami

Opieka nad pajęczakami

Opieka nad pajęczakami wymaga podstawowej wiedzy. Warto jest kupić specjalistyczną lekturą na temat życia tych zwierząt. W środowisku naturalnym pajęczaki ...
Czytaj Dalej
Ryby zbrojnikowate

Ryby zbrojnikowate

Ryby zbrojnikowate cieszą się coraz większym zainteresowaniem w akwarystyce. Należą do świata: zwierząt, typu: strunowców, gromady: promieniopłetwych. Jest to najliczniejsza ...
Czytaj Dalej
Podziel się komentarzem