Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://geozoo.pl prowadzonego przez Rafał Seweryński, e-mail: kontakt@geozoo.pl.
 2. Wszelkie prawa do Witryny Internetowej, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, Domeny Internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do Wpisów zawartych w ramach Bloga należą do Właściciela, a korzystanie z nich może nastąpić wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Witryny Internetowej było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Witryny Internetowej to Przeglądarka Internetowa akceptująca pliki typu Cookies oraz Łącze Internetowe. Witryna Internetowa jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 4. Administrator stosuje mechanizm plików Cookies, które podczas korzystania przez Użytkowników z Witryny Internetowej, zapisywane są przez Serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Witryny Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm Cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie Cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Witryny Internetowej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Witryny Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Właściciela.
 6. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Witryny Internetowej drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Administrator dokonuje starań aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkowników wdrażając pseudonimizację, zabezpieczenia, kontrolę dostępu oraz SSL w celu minimalizacji skutków ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa danych Użytkowników.
 8. Witrynie Internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych niezwiązanych z Administratorem. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny Internetowej i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Witryny Internetowej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Witryny Internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Właściciela.
 10. Właściciel, Administrator ani Autor Tekstów nie ponoszą odpowiedzialności za materiały, wiadomości, informacje i porady zamieszczone na stronie, blogu lub newsletterze. Nie biorą również odpowiedzialności za ich wykorzystanie ani za związane z tym ewentualne naruszenia praw patentowych lub autorskich. Nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania materiałów zawartych na stronie, blogu lub newsletterze. Użytkownik wykorzystuje materiały, wiadomości, informacje i porady na własne ryzyko.

§ 2 Definicje:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Witryny Internetowej.
 2. Witryna Internetowa – oznacza grupę powiązanych ze sobą stron internetowych, pod którymi administrator prowadzi witrynę, działającą w domenie internetowej „https://geozoo.pl”.
 3. Strona Internetowa – oznacza zbiór uporządkowanych logicznie, połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych za pomocą przeglądarki internetowej pod adresem Domeny Internetowej.
 4. Domena Internetowa – oznacza nazwę witryny internetowej „https://geozoo.pl”.
 5. Przeglądarka Internetowa – oznacza oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika.
 6. Witryna – oznacza treścią statyczną, ma sekcję informacyjną, wiadomości oraz oferują możliwość logowania się, dodawania komentarzy i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W stronie mogą występować obiekty interaktywne, np. formularze, aplikacje, reklamy, itp.
 7. Administrator – „My”; oznacza osobę, która zarządza danym systemem informatycznym.
 8. Właściciel – Rafał Seweryński; oznacza osobę do której należy witryna i jest w jej posiadaniu.
 9. System Informatyczny – oznacza zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych drogą elektroniczną przy użyciu serwera.
 10. Serwer – oznacza program działający na serwerze internetowym administratora, obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP.
 11. HTTP – oznacza protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych, to protokół sieci WWW.
 12. Logowanie – oznacza proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika.
 13. Komentarz – oznacza post dodany pod wpisem na blogu.
 14. Post – oznacza komentarz, głos w dyskusji, informacje wysłaną na grupie lub forum dyskusyjnym, napisaną w określonym temacie wypowiedzi.
 15. Blog – oznacza prywatny dziennik internetowy, rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy.
 16. Wpis – oznacza informacje oraz wiadomości do użytkownika.
 17. Użytkownik – „Ty”; oznacza osobę korzystającą z funkcjonalności witryny internetowej.
 18. Firma – oznacza przedsiębiorców działających na rynku, prowadzących działalność gospodarczą lub osób pracujących w nich.
 19. Formularz – oznacza stronę z rubrykami do wypełnienia.
 20. Formularz Kontaktowy – oznacza stronę z formularzem umożliwiającym wysłanie wiadomości.
 21. „Subskrypcja” – oznacza mechanizm (element stron WWW) służący do pobierania od Użytkowników ich zgody na urządzeniach, celem katalogowania w bazach danych i używanie do wysyłania określonych informacji (np. newslettera czy ofert handlowych).
 22. „Newsletter” – oznacza biuletyn rozsyłany do prenumeratorów za pomocą poczty elektronicznej lub innego oprogramowania.
 23. Aplikacja – oznacza program lub element pakietu oprogramowania.
 24. Reklama – oznacza informacje połączoną z komunikatem perswazyjnym.
 25. Cookies – oznacza niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane przez przeglądarkę internetową. Kiedy przeglądarka internetowa ponownie połączy się z witryną internetową, serwer rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 26. Łącze Internetowe – oznacza połączenie do sieci internetowej przez zewnętrznego dostawcę na podstawie umowy z użytkownikiem.
 27. Internet – oznacza ogólnoświatowy system połączeń między komputerami, określany również jako sieci.
 28. SSL – oznacza bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.
 29. AKS – oznacza blogera, którego „AKS” jest inicjałem od imienia i nazwiska.

§ 3 Blog:

 1. Na Blogu umieszczane są Wpisy autorstwa AKS.
 2. AKS jest osobą odpowiedzialną za pisanie i publikacje na Blogu Wpisów.
 3. Wpisy na Blogu dotyczą zwierząt i będą się ukazywać zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie.
 4. Blog będzie podzielony na działy. Każdy z działów będzie odpowiadał za dana kategorię i podkategorię.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Bloga nieodpłatnie wyłącznie na własny użytek.

§ 4 Komentarze:

 1. Administrator udostępniają swoim Użytkownikom możliwość bezpłatnego dodawania Komentarzy.
 2. Użytkownik dodaje Komentarze przez FACEBOOK akceptując „politykę prywatności” oraz „regulamin” obowiązujący na stronie „facebook.com”.
 3. Komentarze są umieszczane przez Użytkownika, który posiada konto i jest zalogowany na „facebook.com”.
 4. Użytkownik publikuje swoje Komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 5. Administrator Witryny Internetowej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Komentarze zamieszczane przez Użytkowników.
 6. Poprzez umieszczenie swoich Komentarzy Użytkownicy wyrażają zgodę na publikowanie ich i akceptują warunki niniejszego regulaminu.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie Komentarzy na Witrynie Internetowej sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem, związanych z pornografią, wzywających do wszelkiego rodzaju nienawiści oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Komentarzach na Witrynie Internetowej treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety.
 9. Użytkownik będzie starać się formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikać błędów ortograficznych.
 10. Użytkownik będzie unikać pisania całego tekstu dużymi literami.
 11. Administrator zabrania używania wulgaryzmów, hejtowania, prowokowania, wyśmiewania i obrażania innych osób w Komentarzach dodanych przez Użytkowników.
 12. Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika w Komentarzach linków, reklam itp.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy niezgodnych z Regulaminem.

§ 5 Subskrypcja:

 1. Jeżeli chcesz zapisać się do Subskrypcji, musisz przekazać nam swoje zgodę za pośrednictwem formularza zapisu do Subskrypcji w Witrynie Internetowej.
 2. Dane przekazane nam podczas zapisu do Subskrypcji wykorzystywane są w celu przesyłania Ci określonych informacji (np. newslettera czy ofert handlowych).
 3. Dane przetwarzane są w ramach systemu Webpushr i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Webpushr.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Subskrypcji, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy.
 5. Użytkownik może wyłączyć Subskrypcje poprzez zmianę ustawień prywatności swojej przeglądarki, urządzenia lub naciskając dzwoneczek w prawym dolnym rogu Przeglądarki Internetowej i wybierając „ZREZYGNUJ Z SUBSKRYPCJI”.
 6. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie Subskrypcyjnej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Subskrypcji. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

§ 6 Newsletter:

 1. Jeżeli chcesz zapisać się do Newslettera, musisz przekazać nam swoje imię oraz adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera.
 2. Dane przekazane nam podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci Newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika wyrażona podczas zapisywania się do Newslettera.
 3. Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite i przechowywane na serwerze zapewnianym przez MailerLite Limited.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy.
 5. Użytkownik może zrezygnować z Newslettera poprzez naciśniecie linku rezygnacyjnego na dole wiadomości e-mail lub wysyłając prośbę o usunięcie na adres e-mail: kontakt@geozoo.pl.
 6. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie Newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych.

§ 7 Reklama:

 1. Witryna Internetowa może zawierać Reklamy.
 2. Reklama jest zawierana na podstawie umowy najmu (prywatnego) zgodnie z art. 659 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklama może zawierać linki do innych stron internetowych niezwiązanych z Witryną Internetową za których umieszczenie odpowiada Firma.
 4. Zapytania w sprawie udostepnienia przestrzeni pod najem o celach Reklamowych na Witrynie Internetowej mogą zadawać wyłącznie Firmy przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie lub na adres e-mail: kontakt@geozoo.pl.

§ 8 Najem:

 1. Witryna Internetowa udostępnia przestrzeń pod najem o celach Reklamowych.
 2. Właściciel zawiera umowę najmu (prywatnego) z Firmą od której pobiera czynsz na podstawie art. 659 §1 i §2 Kodeksu Cywilnego.
 3. Właściciel zobowiązuje się oddać część przestrzeni Firmie, której wielkość i czas udostępnienia jest zawarty w umowie najmu.
 4. Firma odpowiada za treści i linki umieszczone w Reklamie na Witrynie Internetowej.
 5. Firma zobowiązuje się na podstawie umowy najmu płacić w terminie czynsz zgodnie z art. 669 §1 Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku zwłoki w płatności czynszu przez Firmę, Właściciel wypowiada umowę najmu na podstawie art. 672 Kodeksu Cywilnego.
 7. Firma ma prawo wypowiedzieć umowę najmu na podstawie art. 673 §1, §2 i §3 Kodeksu Cywilnego.
 8. Właściciel nie odpowiada za przerwy w wyświetlaniu treści umieszczonych w Reklamie przez Firmę z przyczyn niezależnych od Właściciela.
 9. Wszelkie spory między Właścicielem, a Firmą oraz Firmą, a Właścicielem odbywają się na podstawie Kodeksu Cywilnego.
 10. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw dotyczących umowy najmu jest właściwość miejscowa sądu według miejsca zamieszkania Właściciela.

§ 9 Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa oraz na podstawie aktualnie obowiązującej „Polityki Prywatności” umieszczonej na stronie.
 3. Dane przechowywane są przez Administratora na zabezpieczonych serwerach.
 4. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych w tym celu używa pseudonimizację, zabezpieczenia, kontrolę dostępu oraz SSL w celu minimalizacji skutków ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa danych Użytkowników.
 5. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych, lub danych które go dotyczą na podstawie aktualnej „Polityki Prywatności” zamieszczonej na stronie.

§ 10 Kontakt:

 1. Kontakt z Administratorem odbywa się przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie lub na adres e-mail: kontakt@geozoo.pl.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość odpowiedzenia tylko na wybrane przez siebie wiadomości.
 3. Zabrania się przesyłania wiadomości z reklamą i spamu przez Użytkowników lub Firmy.
 4. Wysłanie wiadomości zainfekowanej, która doprowadzi do uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia oprogramowania, spróbuje wykraść dane lub ataku hakerskiego grozi odpowiedzialnością karną.

§ 11 Zmiana Regulaminu:

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Administrator zamieszcza zmieniony Regulamin na stronie.
 3. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek zapoznania się z aktualnym na stronie Regulaminem.
 4. Zmiany w Regulaminie wchodzą z chwilą ogłoszenia na stronie.

§ 12 Postanowienia końcowe:

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej w przypadku łamania Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym. Właściwości miejscowej sądu według miejsca zamieszkania Właściciela.
 3. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Witryny Internetowej w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu Administrator jest do dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@geozoo.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie.
 6. Aktualny Regulamin obowiązuje od 20.07.2021r.
Scroll to Top