Polityka Prywatności

§1. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejsza „Polityka Prywatności” określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://geozoo.pl.
 2. Administratorem strony oraz danych jest Rafał Seweryński, e-mail: kontakt@geozoo.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się Definicje zawarty w §2 lub tak jak zostało to opisane w „Polityce Prywatności”.
 4. Na potrzeby lepszego odbioru „Polityki Prywatności” termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2. Definicje, pojęcia i znaczenia obowiązujących w witrynie:

 1. „Polityka Prywatności” – dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
 2. „RODO” (rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.
 3. „Właściciel Witryny” – Rafał Seweryński; osoba do której należy witryna i jest w jej posiadaniu.
 4. „Administrator” – „My”; osoba zarządzająca danym systemem informatycznym.
 5. „Użytkownik” – „Ty”; osoba korzystająca z „witryny”.
 6. „Serwer” – program działający na serwerze internetowym, obsługujący żądania protokołu komunikacyjnego HTTP.
 7. „Witryna” – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych, w celu zwiększenia funkcjonalności; witryna, poza treścią statyczną, ma sekcję informacyjną, wiadomości oraz oferują możliwość logowania się, dodawania „komentarzy” i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. Na stronie mogą występować obiekty interaktywne, np. formularze, aplikacje, reklamy, itp.
 8. „Wpis” – informacja, wiadomość do „Użytkownika”.
 9. „Blog” – rodzaj strony internetowej zawierającej odrębne, zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy; prywatny dziennik internetowy.
 10. „Post” – komentarz, głos w dyskusji, informacja wysłana na grupę lub forum dyskusyjne, napisana w określonym temacie wypowiedź.
 11. „Komentarz” – to „post” dodany pod wpisem na blogu.
 12. „Niezbędne” – taki, bez którego nie można przetrwać, normalnie funkcjonować; taki, który jest bardzo potrzebny.
 13. „Funkcjonalne” – dobrze spełniający swoją funkcję; praktyczny, użyteczny.
 14. „Zapamiętanie” – zachować w pamięci na serwerze.
 15. „Reklama” – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym.
 16. „Subskrypcja” – oznacza mechanizm (element stron WWW) służący do pobierania od Użytkowników ich zgody na urządzeniach, celem katalogowania w bazach danych i używanie do wysyłania określonych informacji (np. newslettera czy ofert handlowych).
 17. „Newsletter” – biuletyn rozsyłany do prenumeratorów za pomocą poczty elektronicznej lub innego oprogramowania.

§3. Administrator Danych:

 1. Rafał Seweryński jest administratorem danych swoich „Użytkowników”.
 2. Rafał Seweryński jest także administratorem osób dodających komentarze, zapisanych na newsletter lub wysyłających wiadomość na skrzynkę „Właściciela witryny” także przez formularz kontaktowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  b) zgodnie z wdrożoną „Polityką Prywatności”;
  c) w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji oraz wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  d) poprzez gromadzenie plików cookies w zakresie §4.;
  e) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez „Użytkownika” dodającego komentarz pod wpisem na blogu;
  f) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez „Użytkownika” zapisanego na newsletter;
  g) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez „Użytkownika” wysyłającego wiadomość na skrzynkę „Właściciela witryny” lub przez formularz kontaktowy.
 4. Witryna zbiera informacje dobrowolnie podane przez „Użytkownika”.
 5. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 6. Dane przekazane nam podczas zapisu do „Subskrypcji” wykorzystywane są:
  a) W celu przesyłania Ci określonych informacji (np. newslettera czy ofert handlowych).
  b) Zapisując się do „Subskrypcji”, musisz przekazać nam swoje zgodę za pośrednictwem formularza zapisu do „Subskrypcji” na stronie.
  c) Dane przetwarzane są w ramach systemu Webpushr i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Webpushr.
  d) Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania „Subskrypcji”, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych „Użytkownika” z bazy.
  e) W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie „Subskrypcyjnej”, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania „Subskrypcji”. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 7. Dane przekazane nam podczas zapisu do „Newslettera” wykorzystywane są:
  a) W celu przesyłania Ci „Newslettera”, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda „Użytkownika” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do „Newslettera”.
  b) Zapisując się do „Newslettera”, musisz przekazać nam swoje imię oraz adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do „Newslettera”.
  c) Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite i przechowywane na serwerze zapewnianym przez MailerLite Limited.
  d) Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania „Newslettera”, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych „Użytkownika” z bazy.
  e) W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie „Newsletterowej”, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania „Newslettera”. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w witrynie „geozoo.pl” jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@geozoo.pl.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych „Użytkownika” po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 11. „Administrator” ma prawo udostępniać dane osobowe „Użytkownika” oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną na adres podany w §3 pkt 9.
 13. „Administrator” nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 14. Wdrożyliśmy pseudonimizację, zabezpieczenia oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas z którymi ściśle współpracujemy.

§4. Pliki cookies:

 1. Witryna „geozoo.pl” używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się „Użytkownik”. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz dodanych komentarzach.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego Reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz witryny „geozoo.pl” w celu optymalizacji działań.
 5.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z witryny;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez „Użytkownika” ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie „Użytkownikom” treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie dostawcy oprogramowania zgodnego z zainstalowanym na komputerze „Użytkownika”.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których „Użytkownik” wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§5. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. Nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 2. Webpushr, 3031 Tisch Way, San Jose, CA 95128, Stany Zjednoczone – w celu korzystania z systemu subskrypcyjnego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do subskrypcji na stronie.
 3. MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera.

§6. Witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych:

 1. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny „geozoo.pl” i nie są w żaden sposób nadzorowane przez „Właściciela Witryny” „geozoo.pl”.
 2. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem zawartym w §3 pkt 9.

§7. Postanowienia końcowe:

 1. Zmiany w polityce prywatności:
  a) „Właściciel Witryny” zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w „Polityce Prywatności”;
  b) wszystkie zmiany będą zamieszczone na stronie polityki prywatności;
  c) na „Użytkowniku” spoczywa obowiązek zapoznania się z aktualną na stronie „Polityką Prywatności”.
 2. Wejście „Polityki Prywatności” w życie:
  a) następuje z dniem ogłoszenia na stronie.
  b) aktualna „Polityka Prywatności” obowiązuje od 20.07.2021r.
 3. „Użytkownik” korzystając z witryny akceptuje powyższą „Politykę Prywatności”.