Akt prawny

Ochrona zwierząt w Hiszpanii

Ochrona zwierząt w Hiszpanii

Ochrona zwierząt w Hiszpanii odbywa się na mocy wprowadzonego nowego prawa, które reguluje ustawa o dobrostanie i ochronie zwierząt. Ma ona na celu nie doprowadzać do złego traktowania i porzucania zwierząt. Ustawa ta jest jedną z najbardziej ambitnych w Europie. Ochrona zwierząt w Hiszpanii to pierwsza w Europie ustawa wprowadzające radykalne zmiany w obronie zdrowia […]

Ochrona zwierząt w Hiszpanii Zobacz »

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce dotyczy zasad ochrony ptaków egzotycznych. Zgłoszenie do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji. Za posiadacza papugi uważany jest jego właściciel i każdy, kto ma tytuł prawny do władania tym zwierzęciem. Prawne aspekty hodowli papug w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Prawne aspekty hodowli papug w Polsce Zobacz »

Hodowla żółwi

Hodowla żółwi

Hodowla żółwi wymaga przestrzegania przepisów prawnych, które obowiązują w Polsce. Zgłoszenie do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji. Za posiadacza żółwia uważany jest jego właściciel i każdy, kto ma tytuł prawny do władania tym zwierzęciem. Hodowla żółwi jest wspaniałym i pełnym wyzwań hobby. Polecana jest miłośnikom gadów, którzy posiadają wystarczający zasób wiedzy w

Hodowla żółwi Zobacz »

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Rejestracja zwierząt egzotycznych regulowana jest w Polsce przez przepisy prawne. Obowiązek zgłoszenia do rejestru spoczywa na każdym posiadaczu okazu podlegającego rejestracji. Za posiadacza zwierzęcia uważany jest jego właściciel i każdy, kto ma tytuł prawny do władania tym zwierzęciem. Rejestracja zwierząt egzotycznych reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Na podstawie art.

Rejestracja zwierząt egzotycznych Zobacz »

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych dotyczy zasad humanitarnej ochrony drobiu w Polsce. Hodowla zwierząt to sfera działalności człowieka, która związana jest głównie z utrzymaniem i reprodukcją zwierząt. Cały proces odbywa się od udomowienia do zwiększania użyteczności zwierząt. Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych oparte są na prawnych formach ochrony dobrostanu drobiu w świetle ustawy z dnia

Prawne aspekty hodowli kur ozdobnych Zobacz »

Ochrona psa przed niekorzystną pogodą

Ochrona psa przed niekorzystną pogodą

Ochrona psa przed niekorzystną pogodą to obowiązek jego właściciela. Zwierzęta należy chronić przed zimnem, opadami atmosferycznymi i upałami. Trzeba stworzyć im odpowiednie warunki bytowania, bez narażenia na cierpienia i urazy. Pies powinien mieć zapewniony pełny nadzór. Ochrona psa przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nakłada na ludzi utrzymujących zwierzęta, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o

Ochrona psa przed niekorzystną pogodą Zobacz »

Jak założyć hodowlę koni?

Jak założyć hodowlę koni?

Jak założyć hodowlę koni? Założenie hodowli koni wymaga wiedzy, sumienności i zaangażowania. Nie wszyscy mogą otworzyć tego rodzaju biznes. Nie wystarczy tylko dysponować funduszami i odpowiednią przestrzenią dla koni, ale przede wszystkim trzeba być miłośnikiem tych inteligentnych zwierząt. Jak założyć hodowlę koni? Przed założeniem hodowli koni trzeba poznać ich styl życia. Satysfakcję z hodowli mogą

Jak założyć hodowlę koni? Zobacz »

Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak? Założenie hodowli alpak wymaga wiedzy, sumienności i zaangażowania. Nie wszyscy mogą otworzyć tego rodzaju biznes. Nie tylko wystarczy dysponować odpowiednią przestrzenią dla alpak, ale również trzeba być miłośnikiem tych dostojnych zwierząt. Jak założyć hodowlę alpak? Przed założeniem hodowli alpak należy poznać ich styl życia. Satysfakcję z hodowli mogą osiągnąć ludzie, którzy

Jak założyć hodowlę alpak? Zobacz »

Jak założyć hodowlę zwierząt?

Jak założyć hodowlę zwierząt?

Jak założyć hodowlę zwierząt? Założenie hodowli zwierząt wymaga wiedzy i zaangażowania. Nie każdy nadaje się do tego biznesu. Zakładając hodowlę trzeba być przede wszystkim miłośnikiem zwierząt. Nie tylko je podziwiać, ale również znać się na ich potrzebach i lubić z nimi przebywać.   Jak założyć hodowlę zwierząt? Nie wszyscy nadają się do prowadzenia hodowli zwierząt.

Jak założyć hodowlę zwierząt? Zobacz »

Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt to sfera działalności człowieka, która związana jest głównie z utrzymaniem i reprodukcją zwierząt. Cały proces odbywa się od udomowienia do zwiększania użyteczności zwierząt. Jest to sterowanie przez człowieka genetycznymi zmianami populacji zwierzęcych, które spełniają założony cel hodowcy. Hodowla zwierząt to trzy następujące po sobie zjawiska. Jest to rozród, dziedziczenie i genetyczne doskonalenie kolejnych

Hodowla zwierząt Zobacz »