GeoZoo » Zoologia » Hodowla i sprzedaż jaszczurek
Hodowla i sprzedaż jaszczurek

Hodowla i sprzedaż jaszczurek

Hodowla i sprzedaż jaszczurek w Polsce jest legalna pod warunkiem spełnienia określonych wymagań tych zwierząt i dostosowania się do obowiązujących przepisów. Niektóre gatunki zostały udomowione i można je kupić w zarejestrowanej hodowli. Gady te zdobywają coraz więcej zwolenników na całym świecie.

Hodowla i sprzedaż jaszczurek wymaga wiedzy i doświadczenia ze strony ich opiekuna. Nie należy zapominać, że każdy gatunek tych stworzeń ma swoje indywidualne wymagania. Zwierzęta te są dzikie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Do nowych warunków życia łatwiej przyzwyczajają się młode jaszczurki, niż starsze osobniki. Bardzo ważny jest zakup zdrowego osobnika. Koszt jaszczurek kształtuje się w granicach 300-900 zł.

Jaszczurki w terrarium

Hodowla i sprzedaż jaszczurek powinna być dobrze przemyślana wraz z pozostałymi członkami rodziny. Należy stworzyć tym zwierzętom bezpieczne warunki do życia i dostosować do ich potrzeb w naturze. Trzeba założyć i właściwie utrzymywać terrarium. System ogrzewania i wystrój tego pomieszczenia zależy od potrzeb jego mieszkańców.

Dla jaszczurek hodowlanych najlepiej nadają się dwa typy terrarium:

  • Ogrzewane półsuche lub suche, które wymaga zainstalowania ogrzewania. Do tego wykorzystuje się niedużej mocy lampy grzewcze. Temperatura wynosi tu w granicach 20-30oC. Doskonałą dekoracją są korzenie, gałęzie, kory, kamienie czy skałki. Podłożem może być: ziemia leśna, kora lub drewienka ze znikomą ilością torfu. Należy uważać na granulat i wióry drzewa cedrowego, które mogą zawierać aromatyczną żywicę. Na nieduże gatunki jaszczurek wywiera ona działanie toksyczne. W tego rodzaju terrarium należy hodować jaszczurki ze strefy umiarkowanej.
  • Ogrzewane bardzo suche, które wymaga zainstalowania bardzo silnego ogrzewania. Powinna być w nim utrzymana wysoka temperatura, wynosząca w granicach 32-37oC. Często występuje potrzeba zastosowania kamieni i mat ogrzewczych w celu utrzymania na odpowiednim poziomie temperatury podłoża. Przeznaczone jest ono dla jaszczurek zamieszkujących pustynie, półpustynie i stepy.

Jaszczurki należy przetrzymywać w terrariach zapewniających optymalny przebieg ich funkcji biologicznych. Pomieszczenie dla tych zwierząt nie może być zbyt obszerne. Minimalne wymiary zbiornika: najdłuższy bok powinien odpowiadać 1,5-2 krotnej długości całkowitej zwierzęcia. W sklepach akwarystycznych są dostępne różne terraria dla jaszczurek wraz z wyposażeniem.

Prawne aspekty hodowli jaszczurek

Hodowla i sprzedaż jaszczurek w Polsce wiąże się z koniecznością zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawnymi. Każda kupiona jaszczurka i nowo narodzona we własnej hodowli powinna zostać zarejestrowana w odpowiednim urzędzie. Jest to bardzo ważne w legalnym prowadzeniu hodowli tych gadów.

Trzeba zdobyć wiedzę na temat ochrony niektórych gatunków jaszczurek, które mogą być objęte specjalnymi regulacjami. W kontekście sprzedaży jaszczurek  kluczowe znaczenie ma posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzające legalne pochodzenie zwierząt. Nie należy wspierać przemytników.

Do podstawowych wymagań, które trzeba spełnić hodując i sprzedając jaszczurki należą:

  • Posiadanie dokumentacji potwierdzającej legalne pochodzenie jaszczurek, w tym ich zakup od licencjonowanego hodowcy.
  • Hodowanie zwierząt w terrariach i zapewnienie im odpowiednich wymagań żywieniowych. Średnie i duże jaszczurki są zwykle mięsożerne.
  • Posiadanie certyfikatu zdrowia dla każdego sprzedawanego zwierzęcia, które powinno być wystawione przez lekarza weterynarii.
  • Zarejestrowanie nowo narodzonego potomstwa w przypadku rozmnażania jaszczurek.
  • Przestrzegania przepisów dotyczących transportu zwierząt w specjalnych boksach, które mają na cele zapewnienie im bezpiecznych i humanitarnych warunków podróży.
  • Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży jaszczurek.
  • Dokonywanie sprzedaży młodych osobników po osiągnięciu przez nich, co najmniej 2 miesięcy życia.
  • Dokonywania sprzedaży zwierząt na targach handlowców i na lokalnych portalach ogłoszeniowych dotyczących zwierząt egzotycznych.

Sprzedaż i rozmnażanie

Hodowla i sprzedaż jaszczurek może być bardzo ciekawym zajęciem, jeżeli jesteśmy pasjonatami tych zwierząt. Własna hodowla jaszczurek i ich rozmnażanie zaliczona jest do działalności rolniczej. Jaszczurki nie zostały zakwalifikowane do działów specjalnych produkcji rolnych. Nie jest to również działalność gospodarcza wymagająca opodatkowania.

Z tego powodu sprzedaż jaszczurek rozmnażanych we własnej hodowli należy zwolnić z podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na osiągnięty dochód. Konkretne wyłączenie z opodatkowania następuje na mocy art.  2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Hodowca na tej podstawie może korzystać  z ulg i zwolnień podatkowych przewidzianych dla działalności rolniczej i nie musi posiadać gospodarstwa rolnego. Sprzedaż dokonywana jest na podstawie umowy kupna-sprzedaży, która jest czynnością cywilnoprawną. Kupujący musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 2%.

Jeżeli jaszczurki jako zwierzęta egzotyczne sprzedawane są bez prowadzenia hodowli z ich rozmnażaniem, to należy zarejestrować pozarolniczą działalność gospodarczą. W takiej sytuacji podlega ona opodatkowaniu od osób fizycznych. W każdym wątpliwym przypadku warto jest złożyć zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podsumowując

Hodowla i sprzedaż jaszczurek może być dodatkowym dochodem w domowym budżecie i jednocześnie wspaniałym hobby. Polecana jest miłośnikom gadów, a zwłaszcza jaszczurek. Warto jest w tym celu pogłębić swoją wiedzę o fachową literaturą. Można również skorzystać z porad doświadczonych hodowców jaszczurek.

Scroll to Top