Podatek od psa

Podatek od psa

15/07/2022 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Podatek od psa muszą koniecznie zapłacić posiadacze czworonogów, jeżeli rada gminy nałoży na nich taki obowiązek. Nie wszyscy muszą płacić podatek od posiadania psa. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest na poziomie lokalnym w drodze uchwały rady gminy.

Podatek od psa określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatku i opłatach lokalnych. Wytyczne na ten temat zostały zamieszczone w Rozdziale 5 niniejszej ustawy. Posiadacz psa musi zarejestrować go w gminie, gdy ona nałoży na niego obowiązek płacenia podatku od czworonoga. W Polsce podatek od psów obowiązywał do 2007 roku i wpływał do jej budżetu oraz był daniną bezpośrednią. Od dnia 1 stycznia 2008 roku jest opłatą lokalną stanowiącą dochód gminy.

Zasady płacenia podatku od psa

Podatek od psa obowiązuje w niektórych gminach, ponieważ według obowiązujących przepisów rada gminy nie musi go wprowadzić. Opłata pobierana jest od osoby fizycznej, która posiada psa. Oznacza to, że nie musi być to właściciel czworonoga, którego w wielu przypadkach ustalić byłoby trudno. Stawka tego podatku w 2022 roku maksymalnie może wynieść 135 zł rocznie od jednego psa.

Rada gminy może tej opłaty zaniechać bądź ustalić podatek w dowolnej kwocie nieprzekraczającej górnej jego granicy. Została ona ustalona na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.  

Zwolnienie od podatku

Podatek od psa jest jedną z opłat lokalnych. Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności od posiadania psa podjęte zostają przez radę gminy w drodze uchwały.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności.
  • Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa.
  • Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego.
  • Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.
  • Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Podatek od psa mają obowiązek płacić posiadacze psów na terenie gminy, gdzie ta uchwała weszła w życie. Rada gminy w drodze uchwały może wprowadzić jeszcze inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. Górna granica stawki kwotowej podatku od posiadania psa ulega corocznie zmianie. Obecnie w wielu gminach posiadacze psów nie ponoszą już opłat z tego tytułu.


ZOBACZ TAKŻE

Opieka nad myszowatymi

Opieka nad myszowatymi

Opieka nad myszowatymi w warunkach domowych nie jest trudna ani czasochłonna. Najczęściej gryzonie te same potrafią zadbać o swoją higienę ...
Czytaj Dalej
Psy lewołapne i prawołapne

Psy lewołapne i prawołapne

Psy lewołapne i prawołapne dziedziczą te cechy podobnie, jak ma to miejsce u ludzi. Człowiek bez względu na płeć może ...
Czytaj Dalej
Barwnica

Barwnica

Barwnica to królestwo: zwierząt, typ: strunowców i gromada: ptaków. Należy do rzędu papugowych oraz rodziny i podrodziny papug wschodnich. Barwnica ...
Czytaj Dalej
Kot nebelung

Kot nebelung

Kot nebelung to długowłosa odmiana kota rosyjskiego niebieskiego o krótkiej sierści. Jest to pełny gracji elegancki kot typu orientalnego, którego ...
Czytaj Dalej
Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt

Hodowla zwierząt to sfera działalności człowieka, która związana jest głównie z utrzymaniem i reprodukcją zwierząt. Cały proces odbywa się od ...
Czytaj Dalej
Ryby, które wyginęły

Ryby, które wyginęły

Ryby, które wyginęły można poznać jedynie poprzez ich szkielety lub uzębienie zachowane w skałach. Zajmują się tym archeolodzy i biolodzy ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie myszowatych

Żywienie i zdrowie myszowatych

Żywienie i zdrowie myszowatych ma duże znaczenie w ich rozwoju, kondycji, a także badaniach medycznych. Zasadniczy wpływ na wszystkie procesy ...
Czytaj Dalej
Psie przedszkole

Psie przedszkole

Psie przedszkole przeznaczone jest dla szczeniąt, które uczą się głównych zasad funkcjonowania w psiej społeczności. Jest to grupa czworonożnych przedszkolaków, ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o gwarku

5 Ciekawostek o gwarku

5 Ciekawostek o gwarku przybliży nam bardzie styl życia tego interesującego ptaka. Należy on do rzędu wróblowatych i podrzędu śpiewających ...
Czytaj Dalej
Szorstki język kot

Szorstki język kota

Szorstki język kota to narząd bardzo operatywny i używany do różnych celów. Przeznaczony jest do wykonywania wielu niezbędnych czynności. Szorstki ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o króliczku miniaturowym

5 Ciekawostek o króliczku miniaturowym

5 Ciekawostek o króliczku miniaturowym przybliży życie tego często hodowanego zajęczaka w Polsce. Gatunek ten należy do rodziny zającowatych i ...
Czytaj Dalej
Opieka nad Miecznikiem Hellera

Opieka nad mieczykiem Hellera

Opieka nad mieczykiem Hellera nie jest skomplikowana, ale wymaga od akwarysty podstawowej wiedzy na temat zakupionego gatunku. Ryby podobnie, jak ...
Czytaj Dalej