GeoZoo » Zoologia » Jak założyć hodowlę alpak?
Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak? Założenie hodowli alpak wymaga wiedzy, sumienności i zaangażowania. Nie wszyscy mogą otworzyć tego rodzaju biznes. Nie tylko wystarczy dysponować odpowiednią przestrzenią dla alpak, ale również trzeba być miłośnikiem tych dostojnych zwierząt.

Jak założyć hodowlę alpak? Przed założeniem hodowli alpak należy poznać ich styl życia. Satysfakcję z hodowli mogą osiągnąć ludzie, którzy kochają zwierzęta i lubią z nimi przebywać. Koszt hodowli uzależniony jest głównie od trzymanej ilości alpak. Zwierzętom tym należy zapewnić zbilansowaną dietę i odpowiednie warunki bytowania, a także opiekę weterynaryjną. Alpaki to zwierzęta stadne, które nie wolno trzymać pojedynczo.

Cena alpaki i koszty żywienia

Jak założyć hodowlę alpak? Decydując się na hodowlę alpak należy liczyć się z dużymi kosztami inwestycji. Zwierzęta te nie są tanie. Hodowane są dwa rodzaje alpak: Suri i Huacaya. Cena alpaki zależy ok kilku czynników. Nie tylko brana jest pod uwagę rasa, ale również płeć, wiek zwierzęcia, umaszczenie czy klasa.

Przedstawiciel Suri jest droższy. Wynika to z lepszej jakości wełny, która chętnie przyjmowana jest przez przemysł włókienniczy oraz z niedużej populacji tych zwierząt. Po ukończeniu pół roku alpaka może  zostać sprzedana od 8 tysięcy złotych wzwyż. Najczęściej samice są droższe, a ich cena może dochodzić do 20 tysięcy zł, co również zależy od ich klasy.

Cena wynika przede wszystkim od możliwości rozpłodowej samicy. Natomiast ciężarna dwuletnia samica kosztuje w granicach 8-10 tysięcy zł. Zwierzęta te najlepiej kupować ze sprawdzonej hodowli. Można nabyć młode samice i samce. Wśród nich znajdują się samice w ciąży, młode matki i reproduktory.

Najmniej zapłacimy za alpakę wykastrowaną, a najbardziej kosztowna będzie samica, która miała już wcześniej potomstwo. Bardzo kosztowne są również alpaki, które przeznaczone są na reprodukcję. Ich ceny sięgają kilkadziesiąt tysięcy. Licząc na dodatkowe źródło dochodu należy kupić zdrowe i zdolne do rozrodu zwierzęta.

Podstawowym wyżywieniem alpaki jest trawa i siano, które dorosły osobnik zjada w ilości około 2 kg dziennie. Dieta musi być dobrze zbilansowana bez zbyt dużej ilości białka. Warto jest również kupić pełnowartościową paszę dla alpak. Dwudziestopięciokilogramowy worek kosztuje około 90 zł. Poza tym alpaki chętnie spożywają gałązki drzew iglastych, zioła, młode pędy i marchew.

Jak założyć hodowlę alpak?

Hodowla alpak

Jak założyć hodowlę alpak? Hodowla powinna być prowadzona na wysokim poziomie. W każdej hodowli, jeżeli chcemy rozmnażać zwierzęta powinien być przynajmniej jeden samiec. Można będzie go również wypożyczać do kryć. Hodowla alpak polecana jest zwłaszcza pasjonatom tych uroczych zwierząt.

Alpaki można hodować dla ich wysokiej jakości runa, które znalazło zastosowanie w produkcji odzieży, kołder i koców. Alpaki często stanowią atrakcję w gospodarstwach agroturystycznych czy są zwierzętami towarzyszącymi. Warto również wykorzystać te stworzenia w alpakoterapii, która jest coraz częściej stosowana w Polsce.  

Nie należy doprowadzać do nadmiernego zagęszczenia alpak. Teren przeznaczony dla tych zwierząt należy ogrodzić. Powinno zostać wyznaczone miejsce do spożywania pokarmu i wody oraz na odchody. Alpaki potrafią załatwiać swoje potrzeby w jednym miejscu. Pod zadaszeniem trzeba zamontować pasieki na siano i pojemniki na marchew. Zawsze po nocy alpaki są głodne i trzeba je nakarmić.

Alpaki powinny mieć stworzone odpowiednie warunki do życia. Doskonałym mieszkaniem dla tych zwierząt jest drewniany budynek, który uchroni alpaki przed wiatrem, deszczem i śniegiem. Bardzo ważne jest również pastwisko lub teren porośnięty bujną trawą. Na 3 alpaki potrzebny jest obszar o powierzchni 2000 m2. Na 1 hektarze można trzymać 15 alpak.

Alpaki trzeba szczepić i odrobaczać, a w razie potrzeby obcinać pazury. Niekiedy lekarz weterynarii dokonuje przypiłowania zbyt długich siekaczy, które znajdują się w żuchwie. Futro alpak należy regularnie wyczesywać zgrzebłem. Trzeba również nie zapominać o strzyżeniu tych zwierząt raz w roku. Hodując alpaki należy liczyć się również z kosztami weterynaryjnymi.

Jak założyć hodowlę alpak?

Prawne aspekty hodowli

Jak założyć hodowlę alpak? Hodowla alpak wymaga odpowiedniego przygotowania. Reguluje ją ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarczych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców.

Ustawa weszła w życie 23 stycznia 2021 roku. Od tego czasu alpaki znalazły się w naszym kraju wśród zwierząt gospodarskich, co znacznie ułatwiło ich hodowlę. Hodując te zwierzęta trzeba posiadać wybieg lub inny ogrodzony teren i mieć przygotowane na ten cel fundusze.

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli dotyczące:

  • Zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
  • Oceny wartości użytkowej zwierząt. Wartość użytkowa to wymierna cecha lub zespół cech zwierzęcia gospodarskiego o znaczeniu gospodarczym.
  • Oceny genetycznej, która prowadzona jest w celu oszacowania wartości handlowej. Dotyczy oszacowania uwarunkowanej genetycznie zdolności zwierzęcia gospodarskiego do przekazywania potomstwu określonej cechy albo cech.
  • Prowadzenia ksiąg hodowlanych, które są zbiorem informacji o zwierzętach gospodarskich prowadzonym w formie kartoteki, książki bądź na informatycznym nośniku danych. Księga handlowa zawiera również informacje o właścicielu lub hodowcy zwierzęcia gospodarskiego.
  • Rejestrów hodowlanych i rejestrów. Rejestry mogą prowadzić związki hodowców albo inne podmioty, które otrzymały zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji.
  • Kontroli nad hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich. Do kontroli urzędowej zwierząt gospodarskich powołane jest Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Jak założyć hodowlę alpak? Hodowla alpak staje się w Polsce coraz bardziej popularna. Zwierzęta te nie mają wygórowanych wymagań. Wystarczy podawanie im zbilansowanego pokarmu i stworzenie odpowiednich warunków do życia. Satysfakcją dla właścicieli jest zdrowe potomstwo hodowanych zwierząt. Dobra renoma hodowli to sukces hodowlany, przynoszący zyski.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]