Jak założyć hodowlę zwierząt?

Jak założyć hodowlę zwierząt?

21/04/2023 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Jak założyć hodowlę zwierząt? Założenie hodowli zwierząt wymaga wiedzy i zaangażowania. Nie każdy nadaje się do tego biznesu. Zakładając hodowlę trzeba być przede wszystkim miłośnikiem zwierząt. Nie tylko je podziwiać, ale również znać się na ich potrzebach i lubić z nimi przebywać.  

Jak założyć hodowlę zwierząt? Nie wszyscy nadają się do prowadzenia hodowli zwierząt. Satysfakcję i zadowolenie z tego biznesu osiągają głównie ludzie zainteresowani światem fauny i ich pasjonaci. Koszt hodowli może być różny, w zależności od tego jakie zwierzęta będą hodowane. Stworzeniom trzeba zapewnić zbilansowaną dietę i odpowiednie warunki bytowania oraz opiekę weterynaryjną.

Hodowla zwierząt domowych

Jak założyć hodowlę zwierząt? Najbardziej popularnymi i najczęściej hodowanymi zwierzętami są pies i kot. Często w Polsce hodowane są ptaki, gdzie miejsce czołowe zajmują papugi i kanarki. Poza tym zakładane są hodowle gryzoni, gadów z rodziny kameleonowatych, płazów czy węży i pajęczaków. Rozpowszechniona jest również hodowla ryb ozdobnych.

Decydując się na założenie hodowli zwierząt trzeba liczyć się z niemałymi kosztami i należy stworzyć podopiecznym dobre warunki do życia. Wszystkie trzymane zwierzęta powinny mieć zapewnioną podstawową opiekę hodowcy i specjalistyczną lekarza weterynarii. Mniejsze zwierzęta, takie jak: koty, małe psy, ryby akwariowe, nieduże gryzonie i ptaki można hodować w bloku w dosyć dużym mieszkaniu.

Hodowla dużych czy olbrzymich zwierząt wymaga posiadania domu z ogrodem. Założenie hodowli zwierząt wiąże się również z ich rozmnażaniem. Nie tylko należy posiadać wiedzę na temat określonego gatunku, ale także przydatne jest doświadczenie. W takim przypadku poza szkoleniami i fachową lekturą warto skorzystać z porady doświadczonych hodowców.

Satysfakcją dla właścicieli jest zdrowe potomstwo hodowanych zwierząt. Dobra renoma hodowli to sukces hodowlany, przynoszący zyski. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że niesprzedanymi zwierzętami trzeba się nadal opiekować. Hodowla zwierząt to duża odpowiedzialność. Reguluje ją ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

Jak założyć hodowlę zwierząt?

Często zakładane są hodowle różnych ras psów i kotów. Psy dużych i olbrzymich ras są kosztowne w utrzymaniu i trzeba stworzyć im odpowiednie warunki bytowania. Hodowla psów rasowych musi być zarejestrowana w Związku Kynologicznym. Natomiast hodowla kotów rasowych powinna zostać zarejestrowana w Związku Felinologicznym.

W poczet członków Związku Kynologicznego i Związku Felinologicznego przyjmowany  jest ten, kto cechuje się miłością do zwierząt i pragnie prowadzić hodowle w poszanowaniu praw zwierząt. Pies leśny i niektóre gatunki kotów, np. kot Iriomote, wymagają rejestracji w Starostwie Powiatowym, jako zwierzęta egzotyczne.  

Jak założyć hodowlę zwierząt?

Hodowla zwierząt egzotycznych

Jak założyć hodowlę zwierząt? Hodowla zwierząt egzotycznych rządzi się innymi prawami niż posiadanie zwierząt domowych. Na przykład w Polsce istnieje obowiązek pisemnego zgłoszenia do rejestracji zwierząt egzotycznych. Reguluje to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Należy tego dokonać zgodnie z art. 64 ustawy.

Dotyczy to zwierząt wymienionych w załączniku A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory. Zaliczone są do nich płazy, gady, ptaki i ssaki. Rejestr prowadzi starosta ze względu na miejsce prowadzenia hodowli. Rejestracji należy dokonać w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W Polsce organem zarządzającym w celu ochrony gatunków dzikich fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi jest minister właściwy do spraw środowiska. Natomiast organem naukowym w rozumieniu tych przepisów Rady (WE) nr 338/97 jest Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Rejestr zwierząt egzotycznych powinien zawierać:

 • datę dokonana wpisu, dokonania zmiany danych wpisowych do rejestru i wykreślenia z rejestru,
 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę posiadacza albo prowadzącego hodowlę,
 • adres miejsca przetrzymywania zwierząt bądź prowadzenia hodowli,
 • liczbę posiadanych albo hodowlanych zwierząt,
 • nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeśli polska nazwa istnieje,
 • datę i miejsce przyjścia zwierzęcia na świat,
 • datę wejścia w posiadanie zwierzęcia i źródło jego pochodzenia,
 • płeć zwierzęcia, jeśli można ją ustalić,
 • opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeśli jest oznakowane,
 • cel przetrzymywania albo hodowania zwierzęcia,
 • numer i datę wydania:
 • zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub
 • zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, lub
 • dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, który potwierdza urodzenie zwierzęcia w hodowli, lub
 • innego dokumentu, który stwierdzi legalność pochodzenia zwierzęcia.

Hodowca zwierząt egzotycznych jest zobowiązany zgłosić do rejestru lub wykreślić z rejestru zwierzę z dniem:

 • nabycia lub zbycia,
 • wwozu do kraju,
 • wywozu za granicę państwa,
 • wejścia w posiadanie,
 • utraty lub śmierci.

Wpis do rejestru potwierdzony jest przez starostę wydaniem zaświadczenia. Koszty związane ze znakowaniem zwierzęcia zgodnie z przepisami pokrywa hodowca.

Związek zgłoszenia do rejestru zwierząt egzotycznych nie dotyczy:

 • ogrodów zoologicznych,
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie obowiązujących przepisów,
 • czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji,
 • Centralnego Azylu dla Zwierząt, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Kto nie zgłasza do rejestru posiadanych bądź hodowlanych zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega karze aresztu albo grzywny na podstawie art. 127 pkt 3 niniejszej ustawy. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada  2006 roku o opłacie skarbowej wynosi 26 zł.

Rejestracji podlega wiele zwierząt egzotycznych.

Do znanych lub najczęściej hodowanych należą:

 • papugi za wyjątkiem papużek falistych, nimf i aleksandretty obrożnej,
 • gwarek czczony z rzędu wróblowych i rodziny szpakowatych,
 • gołąb zbroczony z rzędu gołębiowych i rodziny gołębiowatych,
 • żółwie: grecki, egipski, stepowy, lamparci, diamentowy,
 • koń Przewalskiego z rzędu nieparzystokopytnych i rodziny koniowatych,
 • nieświszczuk meksykański z rzędu gryzoni i rodziny wiewiórkowatych,
 • wiewiórka szara z rzędu gryzoni i rodziny wiewiórkowatych,
 • kameleony,
 • legwany, warany,
 • węże boa i pytony,
 • pająki ptaszniki,
 • skorpiony.

Jak założyć hodowlę zwierząt? Na niektóre ptaki czy gryzonie  z rodziny myszowatych również trzeba mieć zezwolenie. Na przykład wiele zwierząt egzotycznych wymaga rejestracji w Starostwie Powiatowym. Przede wszystkim na hodowle i handel gatunków inwazyjnych trzeba uzyskać Zezwolenie Regionalne Dyrektora Ochrony Środowiska. Dlatego doskonałym przykładem jest żółw ozdobny z rodziny żółwi błotnych.


ZOBACZ TAKŻE

Wielkoszczur gambijski

Wielkoszczur gambijski

Wielkoszczur gambijski to królestwo: zwierząt, gromada: ssaków, rząd: gryzoni. Gatunek ten należy do rodziny malgaszomyszowatych i podrodziny wielkoszczurów. Występuje na ...
Czytaj Dalej
Psi fitness

Psi fitness

Psi fitness to określenie różnego stopnia aktywności w celu poprawienia kondycji czworonoga. Ma on wszechstronne zastosowanie w sportach kynologicznych i ...
Czytaj Dalej
Opieka nad Nestor kea

Opieka nad Nestor kea

Opieka nad Nestor kea wymaga podstawowej wiedzy i dużego zaangażowania. Przed zakupem tej papugi należy zapoznać się z jej wymaganiami ...
Czytaj Dalej
Potrzeby starszych kotów

Potrzeby starszych kotów

Potrzeby starszych kotów ulegają zmianie wraz z wiekiem i stanem ich zdrowia. W miarę przybywania kotom lat zmniejsza się ich ...
Czytaj Dalej
Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak? Założenie hodowli alpak wymaga wiedzy, sumienności i zaangażowania. Nie wszyscy mogą otworzyć tego rodzaju biznes. Nie ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera

Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera

Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera przekłada się na jego zachowanie i wygląd zewnętrzny. Dieta tych ryb powinna być zróżnicowana i ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej

5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej

5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej przybliży bardziej styl życia tych zwierząt futerkowych. Nutrie należą do rzędu gryzoni i rodziny kolczakowatych ...
Czytaj Dalej
Dog niemiecki

Dog niemiecki

Dog niemiecki to olbrzymi pies obronny, stróżujący i do towarzystwa. Jest dostojnym czworonogiem, nazywanym „Apollem” wśród psich ras. Siła i ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie Nestor kea

Żywienie i zdrowie Nestor kea

Żywienie i zdrowie Nestor kea wpłynie na funkcjonowanie papugi w naturze i niewoli. Zwierzęta prawidłowo żywione i trzymane w higienicznych ...
Czytaj Dalej
Koci katar

Koci katar

Koci katar to wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych. Mylnie nazywany jest kocią nosówką. Choroba ta najczęściej atakuje młode koty. Koci ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o alpakach

5 Ciekawostek o alpakach

5 Ciekawostek o alpakach pogłębi naszą wiedzą na temat tych dostojnych zwierząt z rodziny wielbłądowatych. Alpaka jest zwierzęciem stadnym, pochodzącym ...
Czytaj Dalej
Zwinnik Blehera

Zwinnik Blehera

Zwinnik Blehera należy do rzędu kąsaczokształtnych i rodziny kąsaczowatych. Zamieszkuje wody Ameryki Południowej. Występuje w Brazylii i Kolumbii. Żyje w ...
Czytaj Dalej