Płazy

Płazy

28/05/2021 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Płazy to gromada zmiennocieplnych kręgowców. Ciało ich okryte jest nagą skórą, która zawiera liczne gruczoły jadowe, śluzowe i komórki barwnikowe. Niektóre z nich mają skórę pokrytą łuskami kostnymi. W procesie oddychania płazów skóra pełni istotną rolę. Jest to możliwe dzięki jej stałej wilgotności i bogatemu unaczynieniu.

Płazy pojawiły się w dewonie, przechodząc procesy ewolucyjne z ryb kostnoszkieletowych. Wczesne płazy szybko uległy zróżnicowaniu. W dzisiejszych czasach żyje około 7000 gatunków tych zwierząt. Zamieszkują one rozmaite siedliska. Większość gatunków prowadzi lądowy tryb życia, bytują na drzewach, w gruncie i zamieszkują w wodach słodkich. Do rozrodu wymagają środowiska wodnego, ponieważ pozbawione są błon płodowych.

Klasyfikacja płazów

Płazy mają swój własny podział według, którego są sklasyfikowane. Układ systematyczny płazów polega na przyporządkowaniu płazów do poszczególnych jednostek systematycznych wyższego rzędu. Celem takiego podziału jest uporządkowanie wspólnych cech płazów. Oznacza to, że gatunek połączony jest w rodzaje, natomiast rodzaje w rodziny. Rodziny podporządkowane są rzędom, rzędy gromadom, a gromady połączone są w typy.

Systematyka tych zwierząt ma na celu odzwierciedlenie pokrewieństwa pomiędzy nimi. W przypadku podkreślenia bliższego pokrewieństwa niektórych grup klasyfikacyjnych stosuje się dodatkowe kategorie. Na przykład podrodziny, podrzędy, podgromady czy podtypy. Podział płazów w układzie systematycznym to: królestwo, typ, gromada, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek. W klasyfikacji można porównać przedstawicieli rzędów czy rodzin.

Płazy

Gromada płazów według podziału systematycznego dzieli się na trzy współczesne rzędy, w skład których wchodzą rodziny:

1. Rząd płazy bezogonowe:

 • Rodzina: Teleskopkowate, której jedynym przedstawicielem jest Teleskopka Ruthvena  żyjący w Ameryce Południowej
 • Rodzina: Artroleptowate
 • Rodzina: Żaby ogoniaste
 • Rodzina: Kumakowate
 • Rodzina: Ropuszki kikutopalczaste
 • Rodzina: Brevicipitidae
 • Rodzina: Ropuchowate, ropuchy właściwe
 • Rodzina: Żaby szklane
 • Rodzina: Ceratobatrachidae
 • Rodzina: Ceratophryidae
 • Rodzina: Conrauidae
 • Rodzina: Craugastoridae
 • Rodzina: Drzewołazowate 
 • Rodzina: Rozpuszkowate, krągłojęzyczne
 • Rodzina: Eleutherodactylidae
 • Rodzina: Straszaki
 • Rodzina: Żaby ryjownikowate
 • Rodzina: Rzekotki
 • Rodzina: Sitówkowate, sawannicowate  
 • Rodzina: Liopelmy
 • Rodzina: Świstkowate, żaby południowe
 • Rodzina: Australijakie żaby ziemne
 • Rodzina: Mantellowate
 • Rodzina: Liściożaby azjatyckie
 • Rodzina: Żaby wąskopyskie
 • Rodzina: Żaby australijskie
 • Rodzina: Trąbaczowate
 • Rodzina: Grzebiuszkowate
 • Rodzina: Nurzańcowate
 • Rodzina: Phyllomedusidae
 • Rodzina: Bezjęzyczne, bezjęzykowe
 • Rodzina: Pyxicephalidae
 • Rodzina: Żabowate
 • Rodzina: Żaby latające, rzekotki afroazjatyckie
 • Rodzina: Żaby gęborodne
 • Rodzina: Żaby dziwnorodne
 • Rodzina: Żaby rozdętkowate, których jedynym przedstawicielem jest Rozdętek ziemny występujący w Ameryce Środkowej
 • Rodzina: Żaby seszelskie

2. Rząd płazy ogoniaste:

 • Rodzina: Ambystomatidae
 • Rodzina: Amfiumowate, Amfiumy
 • Rodzina: Skrytoskrzelne
 • Rodzina: Amerykańskie salamandry pacyficzne
 • Rodzina: Kątozębne
 • Rodzina: Salamandry bezpłucne, bezpłucnikowate
 • Rodzina: Odmieńcowate
 • Rodzina: Traszkowcowate
 • Rodzina: Salamandrowate
 • Rodzina: Syrenowate

3. Rząd płazy beznogie:

 • Rodzina: Marszczekowate
 • Rodzina: Łusecznikowate
 • Rodzina: Robacznikowate
 • Rodzina: Skrytoślepcowate
 • Rodzina: Płazowce
 • Rodzina: Pijawnikowate

Najwięcej gatunków pochodzi z rządu

Najwięcej gatunków pochodzi z rządu bezogonowych. Stanowią one około 90% wszystkich płazów. Rząd beznogich ma najmniej gatunków. Faktyczna liczba gatunków zależna jest od przyjętego systemu klasyfikacji. Wiele gatunków jest krytycznie zagrożona wymarciem. W Polsce wszystkie płazy są chronione.

Największym płazem na kuli ziemskiej jest salamandra olbrzymia chińska, która osiąga długość 180 cm. Natomiast najmniejszym został uznany nowogwinejski płaz bezogonowy o długości 7,7 mm. Jest on jednocześnie najmniejszym kręgowcem.

W Polsce najmniejszym płazem jest rzekotka drzewna.

Płazy

Wspólne cechy płazów

Płazy poza Antarktydą występują na całym świecie. Najliczniej zamieszkują kraje o klimacie ciepłym i gorącym. Występują na lądach i w wodach słodkich. Liczne ich gatunki charakteryzują się wspólnymi cechami.

Wspólne cechy tych zwierząt to:

 • Zmiennocieplność, która oznacza aktywność płazów w zależności od temperatury otoczenia. W niskiej temperaturze są nieaktywne.
 • Naga i cienka skóra pokryta jest śluzem, która służy do pobierania tlenu i wydalania dwutlenku węgla.
 • Preferowanie siedlisk wilgotnych. Niektóre przystosowują się do życia w suchym środowisku.
 • Linia naboczna u kijanek potrzebna jest do życia w wodzie.
 • Obecność powiek świadczy o przystosowaniu płazów do życia na lądzie.
 • Połykają zdobycz przeważnie w całości.
 • Na wiosnę budzą się z odrętwienia zimowego.
 • Posiadanie czterech kończyn z wyjątkiem beznogich.
 • Układ nerwowy, który składa się z układu ośrodkowego, obwodowego i współczulnego. Móżdżek i przodomóżdże słabo rozwinięty, gorzej niż u gadów.
 • Oddychanie płucami i skórą przez dorosłe osobniki. Niektóre płazy wymianę gazową prowadzą tylko przez skórę.
 • Serce posiadające dwa przedsionki i jedną komorę.
 • Układ pokarmowy składający się z: trzustki, wątroby i pęcherza żółciowego. Wątroba jest duża i złożona jest z dwóch płatów.
 • Rozdzielnopłciowość, rozmnażanie i rozwój zachodzi w wodzie. Większość tych zwierząt w okresie godowym przenosi się do najbliższych zbiorników wodnych.
 • Brak błon płodowych.
 • Skrzek, który w większości składany jest w wodzie i wylęgają się z niego larwy. Niektóre płazy składają jaja w jamach albo w wilgotnych miejscach na lądzie i blisko zbiornika wodnego. Większość gatunków jest jajorodna, ale niektóre są jajożyworodne i żyworodne.
 • Jaja płazów są otoczone galaretowatą substancją.
 • Proces przeobrażania kijanki w dorosłego płaza, metamorfoza.
 • Parzysta nerka leżąca grzbietowo, która spełnia wiele rozmaitych funkcji.
 • Larwy pobierają tlen w wodzie skrzelami. Dorosłe płazy w większości oddychają płucami. Większość gatunków umie przeprowadzić wymianę gazową przez skórę.
 • Mają dobrze rozwinięte narządy zmysłów.   
 • Dorosłe płazy to zwierzęta drapieżne.   

Podsumowując płazy nie należą wyłącznie do zwierząt lądowych. Zamieszkują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. W wielu miejscach świata od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia następuje bardzo duży spadek liczebności płazów. Wiele gatunków jest krytycznie zagrożonych i wpisane są w Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych. Płazy pełnią znaczącą rolę w utrzymywaniu równowagi biologicznej.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach zobrazuje bardziej życie tych niezwykłych gryzoni z rodziny wiewiórkowatych. Należą one do plemienia polatuchów. Zwierzęta te ...
Czytaj Dalej
Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny to średniej wielkości pies pasterski. Posiada silny instynkt stróżowania. Jest psem wesołym i odważnym, ale jednocześnie dosyć ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia może zależeć od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją w na wolności często ...
Czytaj Dalej
12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami to zbilansowana dieta i ochrona kotów przed chorobami. To również właściwa pielęgnacja i odpowiednia ...
Czytaj Dalej
Kojce dla psa

Kojce dla psa

Kojce dla psa mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Muszą zapewniać czworonogowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Według polskiego prawa kojec dla ...
Czytaj Dalej
Karaś ozdobny

Karaś ozdobny

Karaś ozdobny to królestwo: zwierząt, typ: strunowce, gromada: promieniopłetwe. Należy on do rzędu karpiokształtnych i rodziny karpiowatych. Jest to jeden ...
Czytaj Dalej
Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym niekiedy zależy od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją na wolności często są ...
Czytaj Dalej
Najszybszy pies

Najszybszy pies

Najszybszy pies świata to zdecydowanie greyhound, który należy do chartów. Potrafi pokonać w krótkim przedziale czasowym daleki dystans. Charty są ...
Czytaj Dalej
Paw

Paw

Paw należy do świata: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków, rzędu: grzebiących, rodziny: kurowatych. Jest to podrodzina bażantów. Paw uznawany jest ...
Czytaj Dalej
Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota to inaczej biegunka. Jest to nadmierna objętość kału albo schorzenie polegające na zwiększeniu zawartości wody w kale ...
Czytaj Dalej
50 Ciekawostek o zwierzętach

50 Ciekawostek o zwierzętach

50 Ciekawostek o zwierzętach przedstawia ich życie w różnych środowiskach. Niektóre prowadzą nocny tryb życia, a inne zapadają w sen ...
Czytaj Dalej
Ryby chodzące po lądzie

Ryby chodzące po lądzie

Ryby chodzące po lądzie zostały odkryte przez badaczy i naukowców. Tego rodzaju umiejętność zwierzęta te nabyły na przestrzeni lat. Przekazały ...
Czytaj Dalej