Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

10/06/2022 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami według obowiązujących przepisów określa w drodze uchwały gmina. Każdego roku gminy na podstawie uchwały zapobiegają bezdomności zwierząt. Zapewniają też opiekę bezdomnym stworzeniom i organizują ich wyłapywanie. Odławianie bezdomnych zwierząt może jedynie odbywać się na podstawie uchwały gminy.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zawarty jest w art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, z późniejszymi zmianami. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt na targowiskach, giełdach czy targach. Ponadto ustawa nakłada na ludzi utrzymujących zwierzęta humanitarne ich traktowanie.

Obowiązki gmin

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami obejmuje szereg zadań. Warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt w drodze rozporządzenia określa minister właściwy do spraw administracji publicznej z ministrem właściwym do spraw środowiska. Według ustawy zabronione jest odławianie zwierząt, gdy nie ma miejsca w schronisku.

Jest to możliwe wtedy, gdy stworzenie zagraża ludziom lub zwierzętom. Gminy są zobowiązane określić wysokość środków finansowych i sposób ich wydatkowania do realizacji programu związanego ze zwierzętami bezdomnymi. Każda gmina ma obowiązek przyjęcia programu według obowiązujących zasad.

Zwierzęta bezdomne

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami łączy się z określonymi kosztami. Pokrywane one są ze środków jednostek samorządowych.

Zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe bądź gospodarskie, które:

 • uciekły,
 • porzucił je człowiek,
 • zabłąkały się,
 • nie można ustalić osoby, pod której opieką dotąd pozostawały,
 • nie jest możliwe ustalenie ich właściciela.

Istnieją w Polsce różne stowarzyszenia, fundacje i organizacje, które działają na rzecz zwierząt w potrzebie. Niosą one pomoc niechcianym zwierzętom i bezdomnym. W każdym województwie istnieją schroniska dla zwierząt. W świetle ustawy o ochronie zwierząt schronisko takie to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi. Można tam zaadoptować psa czy kota, które czekają na nowy dom.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Program dla bezdomnych zwierząt

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami podejmowany jest w drodze uchwały rady gminy, każdego roku do dnia 31 marca. Może on także obejmować plan znakowania zwierząt w gminie, sterylizacji lub kastracji z poszanowaniem praw właściciela albo opiekuna zwierząt.

Program taki obejmuje:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schroniskach dla zwierząt,
 • opiekę nad kotami żyjącymi na wolności i ich dokarmianie,
 • odławianie bezdomnych zwierząt,
 • obligatoryjną kastrację bądź sterylizację przeprowadzoną w schroniskach dla zwierząt,
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
 • usypianie ślepych miotów,
 • wybranie gospodarstwa rolnego, aby zapewnić miejsce zwierzętom gospodarskim,
 • zapewnienie całodobowej opieki lekarza weterynarii w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt programu przygotowuje wójt i daje do zaopiniowania do dnia 1 lutego każdego roku:

 • właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii,
 • organizacją społecznym działających na terenie gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,
 • zarządcom obwodów łowieckich bądź dzierżawcom, którzy działają na terenie gminy.  

Podmioty te wystawiają opinię o programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania projektu programu. W przypadku nie wydania opinii w terminie przesłany program zostaje zaakceptowany.

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami zapobiega ich bezdomności i należy do zadań własnych gminy. Realizacja niektórych zadań programu może zostać powierzona podmiotowi, który prowadzi schronisko dla zwierząt. Program realizowany jest z funduszu gminy. Zapobieganie bezdomności zwierząt zawarte jest w Rozdziale 2 ustawy dotyczącym zwierząt domowych.


ZOBACZ TAKŻE

Dżdżownice

Dżdżownice

Dżdżownice to królestwo: zwierząt, typ: pierścienice i gromada: siodełkowce. Należą one do podgromady skąposzczetów i rodziny dżdżownicowatych. Stworzenia te przystosowane ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego

Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego

Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego wpływa na jego dobrostan. Dieta tych ryb powinna być pełnowartościowa i urozmaicona. Karaś nie jest ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach zobrazuje bardziej życie tych niezwykłych gryzoni z rodziny wiewiórkowatych. Należą one do plemienia polatuchów. Zwierzęta te ...
Czytaj Dalej
Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny to średniej wielkości pies pasterski. Posiada silny instynkt stróżowania. Jest psem wesołym i odważnym, ale jednocześnie dosyć ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia może zależeć od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją w na wolności często ...
Czytaj Dalej
12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami to zbilansowana dieta i ochrona kotów przed chorobami. To również właściwa pielęgnacja i odpowiednia ...
Czytaj Dalej
Kojce dla psa

Kojce dla psa

Kojce dla psa mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Muszą zapewniać czworonogowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Według polskiego prawa kojec dla ...
Czytaj Dalej
Karaś ozdobny

Karaś ozdobny

Karaś ozdobny to królestwo: zwierząt, typ: strunowce, gromada: promieniopłetwe. Należy on do rzędu karpiokształtnych i rodziny karpiowatych. Jest to jeden ...
Czytaj Dalej
Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym niekiedy zależy od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją na wolności często są ...
Czytaj Dalej
Najszybszy pies

Najszybszy pies

Najszybszy pies świata to zdecydowanie greyhound, który należy do chartów. Potrafi pokonać w krótkim przedziale czasowym daleki dystans. Charty są ...
Czytaj Dalej
Paw

Paw

Paw należy do świata: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków, rzędu: grzebiących, rodziny: kurowatych. Jest to podrodzina bażantów. Paw uznawany jest ...
Czytaj Dalej
Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota to inaczej biegunka. Jest to nadmierna objętość kału albo schorzenie polegające na zwiększeniu zawartości wody w kale ...
Czytaj Dalej