GeoZoo » Zoologia » KARY ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI
Lisek stojący na trawie

KARY ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI

Kary za znęcanie się nad zwierzętami przewidziane są na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Nowelizacja ustawy weszła w życie 1 styczniu 2012 roku. Nowe przepisy  wprowadziły liczne zmiany i zaostrzyły kary za okrutne traktowanie zwierząt.

Kary za znęcanie się nad zwierzętami mają na celu ograniczyć  ból i cierpienie żywych istot. Według ustawy znęcaniem jest świadome zranienie, bicie twardymi i ostrymi przedmiotami, okaleczenie, złośliwe straszenie i trzymanie zwierząt w złych warunkach bytowych. Znęcaniem jest również głodzenie zwierząt i trzymanie ich bez wody. Natomiast niewłaściwe warunki bytowe dotyczą klatek czy kojców, które uniemożliwiają stworzeniom swobodne poruszanie się.

Przepisy karne

Kary za znęcanie się nad zwierzętami nie są w dalszym ciągu wysokie. Za zabicie, uśmiercenie czy dokonanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ten kto znęca się nad zwierzęciem podlega również takiej samej karze.

Natomiast, jeżeli sprawca za te same czyny działał ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku skazania sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca był jego właścicielem. Tytułem środka karnego sąd może orzec zakaz posiadania określonej kategorii stworzeń lub wszelkich zwierząt. 

Jeżeli sprawca czynu zabronionego działał ze szczególnym okrucieństwem:

  • w ramach wykonywanego zawodu,
  • prowadzonej działalności lub
  • czynności wymagającej zezwolenia z wykorzystaniem przy tym zwierząt mogą być zastosowane przez sąd  jeszcze inne kary.  

Sąd może wówczas orzec tytułem środka karnego zakaz:

  • wszystkich lub określonych zawodów,
  • prowadzenie wszelkiej lub określonej działalności,
  • wykonywanie wszelkich lub określonych czynności, które wymagają zezwolenia i są związane z oddziaływaniem na zwierzęta lub z ich wykorzystaniem.

Zakaz posiadania zwierząt czy wykonywania działalności związanej z posiadaniem stworzenia orzekany jest w latach, od 1 roku do lat 15. Sąd może również orzec przepadek przedmiotów, które wykorzystywane były przy wykonywaniu czynu zabronionego. W takim przypadku nie muszą one być własnością sprawcy, jeżeli właściciel przedmiotów był w stanie przewidzieć do jakiego celu będą służyły.

W razie skazania za przestępstwo dotyczące znęcania się nad zwierzętami sąd orzeka nawiązkę  na wskazany cel, który związany jest z ochroną zwierząt. Wysokość nawiązki wynosi od 1000 zł do 100 000 zł. W przypadku umorzenia postepowania karnego, sąd może orzec zakaz posiadania określonych lub wszelkich zwierząt do lat 2.

Pies na łańcuchu siedzący w budzie

Pies trzymany na łańcuchu

Kary za znęcanie się nad zwierzętami dotyczą również psów trzymanych na łańcuchu przez całą dobę. Trzymanie psa na lince musi spełniać określone warunki.

Według nowych przepisów zabronione jest:

  • Trzymanie psa na uwięzi dłużej, niż 12 godzin w ciągu doby.
  • Długość linki uwiązanego psa nie może być krótsza, niż 3 metry.
  • Łańcuch nie może powodować uszkodzenia ciała lub cierpień zwierzęcia.
  • Łańcuch powinien być gwarancją swobodnego ruchu zwierzęcia.

Kary za znęcanie się nad zwierzętami trzymanymi na łańcuchu przez całą dobę, dotyczą popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego, który jest wykroczeniem. Przewiduje ono grzywnę lub areszt. Sąd może także orzec zapłatę określonej kwoty na cele związane z ochroną zwierząt i o zabraniu zwierzęcia właścicielowi. Poza tym sąd może zakaz posiadania wszelkich zwierząt.

Surowe kary dla oprawców zwierząt

Kary za znęcanie się nad zwierzętami coraz częściej wymierzane są przez polskie sądy. Policja i prokuratura radzi sobie dobrze z wykrywaniem sprawców znęcania się nad zwierzętami. Prokuratorzy niekiedy również wnoszą o tymczasowy areszt. Z każdym rokiem wzrasta ilość spraw rozstrzyganych w sądach za znęcanie się nad zwierzętami.

Sąd

Sądy coraz częściej zaczęły wymierzać kary pozbawienia wolności w stosunku do sprawców szczególnie okrutnych czynów. Wyroki zapadają bez możliwości ich zawieszenia. Na przykład w  roku 2017 do więzienia trafiło ponad pięćset osób. Prokuratorzy z każdym rokiem bardziej przykładają się do ścigania sprawców czynów zabronionych.

Prokuratura

Pieczę nad przestrzeganiem ustawy o ochronie zwierząt trzyma Prokuratura Krajowa w Warszawie, która monitoruje sprawy. Koordynator z Prokuratury Krajowej ma kontakt z organizacjami broniącymi  praw zwierząt. Prokuratorzy regionalni zaopatrzeni są w specjalne wytyczne, które mają pracować nad skutecznością ustawy.

Należy pamiętać, że stworzenia te podobnie, jak ludzie odczuwają ból i cierpią. 

Został zwiększony nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez policjantów. Prokuratorzy mają również prawo wnosić o orzeczenie zakazu posiadania zwierząt. Brak jest jednak kontroli szczególnie na polskich wsiach, gdzie pies uwiązany jest przez całą dobę na łańcuchu. Niejednokrotnie nie ma schronienia ciepłego przed mrozem w porze zimowej. Zdarzają się również przypadki głodzenia zwierząt.

Kary za znęcanie się nad zwierzętami są nadal stanowczo za niskie. Ludzie, którzy biją i głodzą zwierzęta czy zadają im tortury, powinni mieć dożywotni zakaz trzymania zwierząt. Poza tym do aresztu powinni trafiać na znacznie dłuższy okres czasu. Społeczeństwo w Polsce często domaga się wysokich kar za okrutne traktowanie zwierząt. Jednak na całym świecie nie brakuje sadystów znęcających się nad zwierzętami.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top