KARY ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI

KARY ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI

05/02/2021 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Kary za znęcanie się nad zwierzętami przewidziane są na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Nowelizacja ustawy weszła w życie 1 styczniu 2012 roku. Nowe przepisy  wprowadziły liczne zmiany i zaostrzyły kary za okrutne traktowanie zwierząt.

Kary za znęcanie się nad zwierzętami mają na celu ograniczyć  ból i cierpienie żywych istot. Według ustawy znęcaniem jest świadome zranienie, bicie twardymi i ostrymi przedmiotami, okaleczenie, złośliwe straszenie i trzymanie zwierząt w złych warunkach bytowych. Znęcaniem jest również głodzenie zwierząt i trzymanie ich bez wody. Natomiast niewłaściwe warunki bytowe dotyczą klatek czy kojców, które uniemożliwiają stworzeniom swobodne poruszanie się.

Przepisy karne

Kary za znęcanie się nad zwierzętami nie są w dalszym ciągu wysokie. Za zabicie, uśmiercenie czy dokonanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ten kto znęca się nad zwierzęciem podlega również takiej samej karze.

Natomiast, jeżeli sprawca za te same czyny działał ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku skazania sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca był jego właścicielem. Tytułem środka karnego sąd może orzec zakaz posiadania określonej kategorii stworzeń lub wszelkich zwierząt. 

Jeżeli sprawca czynu zabronionego działał ze szczególnym okrucieństwem:

  • w ramach wykonywanego zawodu,
  • prowadzonej działalności lub
  • czynności wymagającej zezwolenia z wykorzystaniem przy tym zwierząt mogą być zastosowane przez sąd  jeszcze inne kary.  

Sąd może wówczas orzec tytułem środka karnego zakaz:

  • wszystkich lub określonych zawodów,
  • prowadzenie wszelkiej lub określonej działalności,
  • wykonywanie wszelkich lub określonych czynności, które wymagają zezwolenia i są związane z oddziaływaniem na zwierzęta lub z ich wykorzystaniem.

Zakaz posiadania zwierząt czy wykonywania działalności związanej z posiadaniem stworzenia orzekany jest w latach, od 1 roku do lat 15. Sąd może również orzec przepadek przedmiotów, które wykorzystywane były przy wykonywaniu czynu zabronionego. W takim przypadku nie muszą one być własnością sprawcy, jeżeli właściciel przedmiotów był w stanie przewidzieć do jakiego celu będą służyły.

W razie skazania za przestępstwo dotyczące znęcania się nad zwierzętami sąd orzeka nawiązkę  na wskazany cel, który związany jest z ochroną zwierząt. Wysokość nawiązki wynosi od 1000 zł do 100 000 zł. W przypadku umorzenia postepowania karnego, sąd może orzec zakaz posiadania określonych lub wszelkich zwierząt do lat 2.

Pies na łańcuchu siedzący w budzie

Pies trzymany na łańcuchu

Kary za znęcanie się nad zwierzętami dotyczą również psów trzymanych na łańcuchu przez całą dobę. Trzymanie psa na lince musi spełniać określone warunki.

Według nowych przepisów zabronione jest:

  • Trzymanie psa na uwięzi dłużej, niż 12 godzin w ciągu doby.
  • Długość linki uwiązanego psa nie może być krótsza, niż 3 metry.
  • Łańcuch nie może powodować uszkodzenia ciała lub cierpień zwierzęcia.
  • Łańcuch powinien być gwarancją swobodnego ruchu zwierzęcia.

Kary za znęcanie się nad zwierzętami trzymanymi na łańcuchu przez całą dobę, dotyczą popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego, który jest wykroczeniem. Przewiduje ono grzywnę lub areszt. Sąd może także orzec zapłatę określonej kwoty na cele związane z ochroną zwierząt i o zabraniu zwierzęcia właścicielowi. Poza tym sąd może zakaz posiadania wszelkich zwierząt.

Surowe kary dla oprawców zwierząt

Kary za znęcanie się nad zwierzętami coraz częściej wymierzane są przez polskie sądy. Policja i prokuratura radzi sobie dobrze z wykrywaniem sprawców znęcania się nad zwierzętami. Prokuratorzy niekiedy również wnoszą o tymczasowy areszt. Z każdym rokiem wzrasta ilość spraw rozstrzyganych w sądach za znęcanie się nad zwierzętami.

Sąd

Sądy coraz częściej zaczęły wymierzać kary pozbawienia wolności w stosunku do sprawców szczególnie okrutnych czynów. Wyroki zapadają bez możliwości ich zawieszenia. Na przykład w  roku 2017 do więzienia trafiło ponad pięćset osób. Prokuratorzy z każdym rokiem bardziej przykładają się do ścigania sprawców czynów zabronionych.

Prokuratura

Pieczę nad przestrzeganiem ustawy o ochronie zwierząt trzyma Prokuratura Krajowa w Warszawie, która monitoruje sprawy. Koordynator z Prokuratury Krajowej ma kontakt z organizacjami broniącymi  praw zwierząt. Prokuratorzy regionalni zaopatrzeni są w specjalne wytyczne, które mają pracować nad skutecznością ustawy.

Należy pamiętać, że stworzenia te podobnie, jak ludzie odczuwają ból i cierpią. 

Został zwiększony nadzór nad postępowaniami prowadzonymi przez policjantów. Prokuratorzy mają również prawo wnosić o orzeczenie zakazu posiadania zwierząt. Brak jest jednak kontroli szczególnie na polskich wsiach, gdzie pies uwiązany jest przez całą dobę na łańcuchu. Niejednokrotnie nie ma schronienia ciepłego przed mrozem w porze zimowej. Zdarzają się również przypadki głodzenia zwierząt.

Kary za znęcanie się nad zwierzętami są nadal stanowczo za niskie. Ludzie, którzy biją i głodzą zwierzęta czy zadają im tortury, powinni mieć dożywotni zakaz trzymania zwierząt. Poza tym do aresztu powinni trafiać na znacznie dłuższy okres czasu. Społeczeństwo w Polsce często domaga się wysokich kar za okrutne traktowanie zwierząt. Jednak na całym świecie nie brakuje sadystów znęcających się nad zwierzętami.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

Dżdżownice

Dżdżownice

Dżdżownice to królestwo: zwierząt, typ: pierścienice i gromada: siodełkowce. Należą one do podgromady skąposzczetów i rodziny dżdżownicowatych. Stworzenia te przystosowane ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego

Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego

Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego wpływa na jego dobrostan. Dieta tych ryb powinna być pełnowartościowa i urozmaicona. Karaś nie jest ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach zobrazuje bardziej życie tych niezwykłych gryzoni z rodziny wiewiórkowatych. Należą one do plemienia polatuchów. Zwierzęta te ...
Czytaj Dalej
Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny to średniej wielkości pies pasterski. Posiada silny instynkt stróżowania. Jest psem wesołym i odważnym, ale jednocześnie dosyć ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia może zależeć od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją w na wolności często ...
Czytaj Dalej
12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami to zbilansowana dieta i ochrona kotów przed chorobami. To również właściwa pielęgnacja i odpowiednia ...
Czytaj Dalej
Kojce dla psa

Kojce dla psa

Kojce dla psa mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Muszą zapewniać czworonogowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Według polskiego prawa kojec dla ...
Czytaj Dalej
Karaś ozdobny

Karaś ozdobny

Karaś ozdobny to królestwo: zwierząt, typ: strunowce, gromada: promieniopłetwe. Należy on do rzędu karpiokształtnych i rodziny karpiowatych. Jest to jeden ...
Czytaj Dalej
Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym niekiedy zależy od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją na wolności często są ...
Czytaj Dalej
Najszybszy pies

Najszybszy pies

Najszybszy pies świata to zdecydowanie greyhound, który należy do chartów. Potrafi pokonać w krótkim przedziale czasowym daleki dystans. Charty są ...
Czytaj Dalej
Paw

Paw

Paw należy do świata: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków, rzędu: grzebiących, rodziny: kurowatych. Jest to podrodzina bażantów. Paw uznawany jest ...
Czytaj Dalej
Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota to inaczej biegunka. Jest to nadmierna objętość kału albo schorzenie polegające na zwiększeniu zawartości wody w kale ...
Czytaj Dalej