Pies na łańcuchu

Pies na łańcuchu

28/10/2022 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Pies na łańcuchu powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowania i właściwą opiekę. Każdemu stworzeniu, jako istocie żywej należy się ze strony człowieka poszanowanie, opieka i ochrona. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.

Pies na łańcuchu chroniony jest polskim prawem. Właściwe traktowanie zwierząt określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, z późniejszymi zmianami. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Rozdział 2 ustawy obejmuje ochroną zwierząt domowych, w tym również psów.

Prawna ochrona psa na łańcuchu

Pies na łańcuchu powinien być traktowany w humanitarny sposób. Każde zwierzę posiada swoje potrzeby oraz czuje ból i cierpienie. Kary za znęcanie się nad zwierzętami dotyczą również psów trzymanych na łańcuchu przez całą dobę. Trzymanie psa na lince musi spełniać określone warunki.

Według nowych przepisów zabronione jest:

 • Trzymanie psa na uwięzi dłużej, niż 12 godzin w ciągu doby.
 • Długość linki uwiązanego psa nie może być krótsza, niż 3 metry.
 • Łańcuch nie może powodować uszkodzenia ciała lub cierpień zwierzęcia.
 • Łańcuch powinien być gwarancją swobodnego ruchu zwierzęcia.

Na podstawie art. 9a ustawy o ochronie zwierząt został nałożony obowiązek na każdą osobę. Człowiek, który napotka na swojej drodze porzuconego psa czy kota, a zwłaszcza pozostawionego na uwięzi nie może przejść obojętnie. W takim przypadku zobowiązani jesteśmy niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną albo Policję.

Pies na łańcuchu

Przepisy karne

Pies na łańcuchu to smutny widok dla miłośników zwierząt, a zwłaszcza pasjonatów czworonogów. Kary za znęcanie się nad zwierzętami są stanowczo za niskie. Za zabicie, uśmiercenie czy dokonanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ten kto znęca się nad zwierzęciem podlega również takiej samej karze.

Natomiast, jeżeli sprawca za te same czyny działał ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku skazania sąd orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca był jego właścicielem. Tytułem środka karnego sąd może orzec zakaz posiadania określonej kategorii stworzeń lub wszelkich zwierząt. 

Jeżeli sprawca czynu zabronionego działał ze szczególnym okrucieństwem:

 • w ramach wykonywanego zawodu,
 • prowadzonej działalności lub
 • czynności wymagającej zezwolenia z wykorzystaniem przy tym zwierząt mogą być zastosowane przez sąd jeszcze inne kary.  

Sąd może wówczas orzec tytułem środka karnego zakaz:

 • wszystkich lub określonych zawodów,
 • prowadzenie wszelkiej lub określonej działalności,
 • wykonywanie wszelkich lub określonych czynności, które wymagają zezwolenia i są związane z oddziaływaniem na zwierzęta lub z ich wykorzystaniem.
 • Zakaz posiadania zwierząt czy wykonywania działalności związanej z posiadaniem stworzenia orzekany jest w latach, od 1 roku do lat 15. Sąd może również orzec przepadek przedmiotów, które wykorzystywane były przy wykonywaniu czynu zabronionego. W takim przypadku nie muszą one być własnością sprawcy, jeżeli właściciel przedmiotów był w stanie przewidzieć do jakiego celu będą służyły.
 • W razie skazania za przestępstwo dotyczące znęcania się nad zwierzętami sąd orzeka nawiązkę  na wskazany cel, który związany jest z ochroną zwierząt. Wysokość nawiązki wynosi od 1000 zł do 100 000 zł. W przypadku umorzenia postepowania karnego, sąd może orzec zakaz posiadania określonych lub wszelkich zwierząt do lat 2.  

Kary za znęcanie się nad zwierzętami trzymanymi na łańcuchu przez całą dobę, dotyczą popełnienia przez sprawcę czynu zabronionego, który jest wykroczeniem. Przewiduje ono grzywnę lub areszt na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt.

Sąd może także orzec zapłatę określonej kwoty na cele związane z ochroną zwierząt i o zabraniu zwierzęcia właścicielowi. Poza tym sąd może zakazać posiadania wszelkich zwierząt. Karalne jest również podżeganie lub pomocnictwo związane z czynem zabronionym. O zwierzę, które przygarniemy pod swój dach trzeba należycie zadbać.

Podsumowując

Pies na łańcuchu to nadal nierzadki widok zwłaszcza na terenach wiejskich. Trudno jest udowodnić właścicielowi czworonoga, jak długo przebywał on na uwięzi. Nie można zaliczyć to do humanitarnego traktowania zwierzęcia, gdyż 12 godzin to aż pół doby bez spaceru i żadnej socjalizacji. W ten sposób zostaje już naruszony dobrostan psa. Nadal ta kwestia nie jest prawidłowo uregulowana w polskim prawie.


ZOBACZ TAKŻE

Wielkoszczur gambijski

Wielkoszczur gambijski

Wielkoszczur gambijski to królestwo: zwierząt, gromada: ssaków, rząd: gryzoni. Gatunek ten należy do rodziny malgaszomyszowatych i podrodziny wielkoszczurów. Występuje na ...
Czytaj Dalej
Psi fitness

Psi fitness

Psi fitness to określenie różnego stopnia aktywności w celu poprawienia kondycji czworonoga. Ma on wszechstronne zastosowanie w sportach kynologicznych i ...
Czytaj Dalej
Opieka nad Nestor kea

Opieka nad Nestor kea

Opieka nad Nestor kea wymaga podstawowej wiedzy i dużego zaangażowania. Przed zakupem tej papugi należy zapoznać się z jej wymaganiami ...
Czytaj Dalej
Potrzeby starszych kotów

Potrzeby starszych kotów

Potrzeby starszych kotów ulegają zmianie wraz z wiekiem i stanem ich zdrowia. W miarę przybywania kotom lat zmniejsza się ich ...
Czytaj Dalej
Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak? Założenie hodowli alpak wymaga wiedzy, sumienności i zaangażowania. Nie wszyscy mogą otworzyć tego rodzaju biznes. Nie ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera

Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera

Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera przekłada się na jego zachowanie i wygląd zewnętrzny. Dieta tych ryb powinna być zróżnicowana i ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej

5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej

5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej przybliży bardziej styl życia tych zwierząt futerkowych. Nutrie należą do rzędu gryzoni i rodziny kolczakowatych ...
Czytaj Dalej
Dog niemiecki

Dog niemiecki

Dog niemiecki to olbrzymi pies obronny, stróżujący i do towarzystwa. Jest dostojnym czworonogiem, nazywanym „Apollem” wśród psich ras. Siła i ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie Nestor kea

Żywienie i zdrowie Nestor kea

Żywienie i zdrowie Nestor kea wpłynie na funkcjonowanie papugi w naturze i niewoli. Zwierzęta prawidłowo żywione i trzymane w higienicznych ...
Czytaj Dalej
Koci katar

Koci katar

Koci katar to wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych. Mylnie nazywany jest kocią nosówką. Choroba ta najczęściej atakuje młode koty. Koci ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o alpakach

5 Ciekawostek o alpakach

5 Ciekawostek o alpakach pogłębi naszą wiedzą na temat tych dostojnych zwierząt z rodziny wielbłądowatych. Alpaka jest zwierzęciem stadnym, pochodzącym ...
Czytaj Dalej
Zwinnik Blehera

Zwinnik Blehera

Zwinnik Blehera należy do rzędu kąsaczokształtnych i rodziny kąsaczowatych. Zamieszkuje wody Ameryki Południowej. Występuje w Brazylii i Kolumbii. Żyje w ...
Czytaj Dalej