GeoZoo » Zoologia » PODZIAŁ SSAKÓW DRAPIEŻNYCH
Podział ssaków drapieżnych: Szop siedzący na drzewie.

PODZIAŁ SSAKÓW DRAPIEŻNYCH

Podział ssaków drapieżnych, które zaliczane są do lądowych i wodnych ssaków łożyskowych z podgromady żyworodnych, polega na biologicznej ich klasyfikacji. Systematyka ssaków drapieżnych według których dokonany jest podział, to odzwierciedlenie podobieństwa pomiędzy drapieżnikami. 

Podział ssaków drapieżnych polega na przyporządkowaniu gatunków do poszczególnych jednostek systematycznych wyższego rzędu. Celem takiego podziału jest przyporządkowanie wspólnych cech ssaków drapieżnych. Oznacza to, że gatunek połączony jest w rodzaje, natomiast rodzaje w rodziny. Rodziny podporządkowane są rzędom, rzędy gromadom, a gromady połączone są w typy.

Ssaki drapieżne występują na wszystkich kontynentach i cechuje je duża zdolność przystosowawcza. Niektóre żyją w środowisku wodnym mórz i oceanów oraz w wodach słodkich, natomiast inne przystosowane są do bytowania w warunkach lądowych. Dotychczas zostało wyodrębnionych około 270 gatunków, które obejmują zwierzęta różnej wielkości. Posiadają one charakterystyczne uzębienie. Dodatkowo mają duże kły i zredukowane siekacze oraz zęby przedtrzonowe i trzonowe.

Systematyka

Podział ssaków drapieżnych w układzie systematycznym ma na celu odzwierciedlenia pokrewieństwa pomiędzy tymi osobnikami. Stosowane są także dodatkowe kryteria w celu podkreślenia bliższego pokrewieństwa niektórych grup systemowych, jak np. podtypy, podgromady, podrzędy czy podrodziny. Innymi słowy w podziale systematycznym ssaków z rzędu drapieżnych istnieją dwa podrzędy: psokształtne i kotokształtne, które podzielone są na rodziny.

Ssaki drapieżne odżywiają się rozmaitym pokarmem i polują w różnych porach doby.

Typowe drapieżniki to zwierzęta mięsożerne, żywiące się przeważnie mięsem zwierzęcym i padliną. Inne są wszystkożerne, a także roślinożerne, jak np. panda wielka. Pokarm ssaków wodnych stanowią ryby, mięczaki i skorupiaki. Natomiast dużo małych gatunków spożywa owady.

Mały niedźwiadek chodzący między gałązkami.

Podrząd psokształtnych

Podrząd psokształtnych podzielony został na 9 rodzin, do których należą:

 • pandkowate,
 • psowate,
 • skunksowate,
 • łasicowate,
 • szopowate,
 • niedźwiedziowate,
 • morsowate,
 • uchatkowate,
 • fokowate.

Pandkowate

Ssaki drapieżne do których zalicza się obecnie pandkę rudą, która jest zwierzęciem wszystkożernym, chociaż jej podstawowym wyżywieniem jest pokarm roślinny.

Psowate

Drapieżniki, które obejmą między innymi psy, wilki, kojoty czy lisy. Pies jest udomowioną formą wilka. Najmniejszym przedstawicielem tej rodziny jest fenek pustynny, a największym szary wilk, który żywi się przeważnie średnimi i dużej wielkości ssakami kopytnymi, np. sarnami czy dzikami. Na przykład pokarmem psowatych jest upolowana zwierzyna, znaleziona padlina, a dietę uzupełniają jagodami.

Skunksowate

Drapieżniki do których zaliczane są skunksy i surillo, wyróżniające się strategią obronną, która polega na wytryskiwaniu cuchnącej cieczy w stronę napastnika. Pożywieniem ich są małe płazy i gady, drobne gryzonie, owady oraz jaja.

Łasicowate

Posiadają najwięcej gatunków spośród drapieżników i doskonale przystosowane są do życia w różnych warunkach. Są to zwierzęta małe i średnie, które obejmują około 60 gatunków, a w tym łasice, kuny, borsuki czy norki. Największym ich przedstawicielem jest wydra, która żywi się przeważnie rybami, ale poluje także na kaczki, żaby i owady. Na przykład ich pokarmem są bezkręgowce i drobne kręgowce, a niektóre gatunki tej rodziny są padlinożerne.

Szopowate

Zwierzęta małe i średnie, przeważnie o szerokim pysku i długim ogonie, które są zwierzętami wszystkożernymi.

Niedźwiedziowate

Dużymi zwierzętami, które zajmują różnorodne siedliska. Na przykład niedźwiedź polarny większość swojego życia spędza na krach lodowych lub w wodzie, natomiast inne niedźwiedzie żyją na lądzie. Z jednym typem siedliska związana jest tylko panda wielka, która zamieszkuje lasy bambusowe i żywi się roślinnością. Niedźwiedziowate to ssaki wszystkożerne.

Morsowate

Duże zwierzęta, które wraz z uchatkowatymi i fokowatymi należą do nadrodziny płetwonogich ssaków. Dodatkowo posiadają opływowe ciało, które chroni przed zimnem gruba warstwa tłuszczu. Wszystkie ich kończyny są płetwami, ale również mogą przemieszczać się na lądzie. Pożywieniem morsów są bezkręgowce zamieszkujące dno oceanu, np. małże czy rozgwiazdy, jak również skorupiaki, foki, ryby oraz padlina. Ich kły budową przypominają ciosy słoni.

Uchatkowate

Nazywane uchatkami czy uszatkami, które obejmują lwy morskie i niedźwiedzie morskie. Dlatego zaliczane są do ssaków płetwonogich wraz z morsami i fokami. Polują one w wodzie, natomiast rozmnażają się i wypoczywają na lądzie. Dodatkowo należą do nich duże i bardzo duże drapieżniki o wydłużonym i smukłym ciele. Na przykład ich pożywieniem są ryby, głowonogi i skorupiaki.

Fokowate

Obejmują obecnie 19 gatunków. Mogą poruszać się w wodzie i na lądzie. Przede wszystkim pływają bardzo szybko i zwinnie. Dodatkowo nurkują do 200 metrów i wytrzymują pod wodą do 40 minut. Jednak większość życia spędzają w słonych wodach oceanów i mórz. Przedstawicielem fokowatych jest foka. Na przykład podstawowym ich pokarmem są ryby. Przede wszystkim zjadają ryby dorszowate i śledzie, a uzupełnienie pożywienia stanowią bezkręgowce.

Podział ssaków drapieżnych: Szop przygląda się nam stojąc na trawie.

Podrząd kotokształtnych

Podrząd kotokształtnych podzielony został na 6 rodzi, do których należą:

 • falanrukowate,
 • kotowate,
 • mangustowate,
 • hienowate,
 • nandiniowate,
 • wiwerowate.

Falanrukowate

Rodzina wyłoniona z wiwerowatych, które w Polsce nie występują w stanie dzikim. Jedynym żyjącym przedstawicielem jest fossa madagaskarska, która jest zagrożona wymarciem. Jednak nie poluje ona w stadach, a jej pożywieniem są lemury.

Kotowate

Małe i duże koty, które nie tylko mruczą i miałczą, jak kot domowy, ale również ryczą, jak np. tygrysy. Do rodziny kotowatych należą dwie podrodziny: koty i pantery. Przedstawicielem podrodziny kotów jest ryś kanadyjski, a panter tygrys bengalski. Ryś poluje na zające, drobne gryzonie i ptaki, a nawet jelenie i renifery tundrowe. Tygrys poluje na większe zwierzęta, m.in. na bawoły, ale także na ptaki, myszy czy żaby. W diecie kota domowego przeważa mięso zwierzęce.

Mangustowate

Niewielkie drapieżniki z rodziny ssaków łożyskowatych, których przedstawicielem jest mangusteczka karłowata. Największy gatunek sporadycznie przekracza wagę trzech kilogramów. Odżywiają się głównie małymi zwierzętami, np. owadami, pajęczakami, niewielkim kręgowcami, wężami, jaszczurkami i gryzoniami, a nawet ptasimi jajami i pisklętami. Potrafią upolować także żmije i kobry.

Hienowate

Rodzina dużych drapieżników, których przedstawicielem jest krokuta cętkowana. Aktywnymi drapieżnikami są hieny cętkowane polujące grupowo, stosując metodę pościgu i zamęczenia ofiary, a także polują w pojedynkę. Na przykład pożywieniem hien są wszystkie małe i średniej wielkości ssaki kopytne, szczególnie gnu. Niekiedy mogą upolować hipopotama.

Nandiniowate

Ssaki drapieżne, których jedynym przedstawicielem jest nandinia palmowa. Jest to gatunek wszystkożerny. Na przykład zjada gryzonie, owady, padłe zwierzęta, jaja, owoce. Jednak najczęściej żywi się małymi bezkręgowcami, kręgowcami oraz pokarmem pochodzenia roślinnego.

Wiwerowate

Rodzina ssaków z podrzędu kotokształtnych. Mają wydłużone ciała z krótkimi kończynami. Prowadząc głównie nocny tryb życia żywią się drobnymi zwierzętami, a niekiedy jajami i roślinami.

Karmieniem ssaków drapieżnik zajmują się nie tylko pracownicy ogrodów zoologicznych i parków dzikich zwierząt, ale także wszyscy miłośnicy fauny i flory, a zwłaszcza hodowcy oswojonych drapieżników przez gatunek ludzki. Istnieją biologiczne podstawy różnic w żywieniu ssaków żyjących w naturze, a tych w niewoli.

Ssaki drapieżne w środowisku naturalnym to przeważnie zwierzęta mięsożerne, ale jedzą one także składniki roślinne, np. formie treści żołądkowej swoich ofiar czy jagody.

Podział ssaków drapieżnych w układzie systemowym to:

Królestwo, typ, gromada, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek. W systematyce można porównać przedstawicieli rzędów czy rodzin. Do udomowionych ssaków z rzędu drapieżnych należą pies i kot domowy. Te domowe drapieżniki występują w dwóch różnych podrzędach: psokształtnych i kotokształtnych, które dzielą się na rodziny: psowatych i kotowatych. Podsumowując pies i kot z rzędu drapieżników to najwierniejsi przyjaciele człowieka.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]