GeoZoo » Zoologia » Hodowla i sprzedaż węży
Hodowla i sprzedaż węży

Hodowla i sprzedaż węży

Hodowla i sprzedaż węży jest legalna pod warunkiem spełnienia określonych wymagań tych zwierząt i dostosowania się do obowiązujących przepisów. Niektóre gatunki węży można kupić w zarejestrowanej hodowli. Gady te zdobywają coraz więcej zwolenników na całym świecie.

Hodowla i sprzedaż węży wymaga wiedzy i doświadczenia ze strony ich opiekuna. Nie należy zapominać, że każdy gatunek tych stworzeń ma swoje indywidualne wymagania. Zwierzęta te są dzikie, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Do nowych warunków życia łatwiej przyzwyczajają się młode węże, niż starsze osobniki. Bardzo ważny jest zakup zdrowego osobnika.

Pomieszczenie dla węży

Hodowla i sprzedaż węży wiąże się z zakupem pomieszczenia dla tych zwierząt czyli odpowiedniej wielkości terrarium. Gady te posiadają zdolności przystosowawcze do różnych biotypów i warunków klimatycznych. Największą grupę tworzą osobniki lądowe. Niektóre jadowite gatunki przystosowane są do bytowania w morzu.

Węże potrzebują dostarczenia ciepła z zewnątrz, ponieważ są zwierzętami poikilotermicznymi. W całym terrarium powinny być zróżnicowane miejsca pod względem temperatury. Węże powinny być trzymane w odpowiednio ogrzanych i wentylowanych terrariach o rozmaitych konstrukcjach. Koniecznie trzeba uwzględniać ich wymagania.

Hodowla i sprzedaż węży wymaga dużego zaangażowania. Jest to zajęcie pracochłonne i wymaga dość dużo czasu. W ciągu dnia węże potrzebują suchego miejsca oraz ciepłego na wygrzanie się i odpoczynek. Jednak często szukają pożywienia w wodzie. Wśród węży wyróżnia się gatunki: jajorodne, jajożyworodne i bardzo rzadko żyworodne.

Przy wyborze pomieszczenia dla węża należy uwzględnić biotyp, z którego pochodzą, aktywność ruchową i rozmiar zwierzęcia. Wielkość terrarium powinno być zaprojektowana w taki sposób, żeby przekątna zbiornika  odpowiadała całkowitej długości zwierzęcia. Węże najczęściej chorują z powodu złych warunków bytowania.

Hodowla i sprzedaż węży

Wyposażenie terrarium

Hodowla i sprzedaż węży polega na odpowiednim wyposażeniu ich pomieszczenia. Powinny znajdować się w terrarium 2-3 kryjówki, aby wąż czuł się bezpiecznie. W zależności od wymagań gatunkowych kryjówkami mogą być: odwrócona donica, plastikowe rury, korzenie czy powyginane kawałki kory.

Rury powinny być dopasowane do grubości ciała węża, aby miał możliwość dotykania grzbietem ścian kryjówki. Oświetlenie i ogrzewanie najlepiej zainstalować na zewnątrz terrarium. Powinien zostać umieszczony tam łatwy do oczyszczenia basen oraz suche miejsce do odpoczynku i wygrzania. Węże olbrzymie nie potrzebują materiału wyściółkowego.

Mniejsze gatunki można hodować na podłożu drewnianych wiór, rozdrobnionej kory czy suchych liści buku. Terrarium należy obsadzić roślinnością, ale nie za gęsto. Węże polujące w wodzie potrzebują basenu. Dla gatunków subtropikalnych i tropikalnych woda w basenie musi być podgrzana.

W zależności od biotypu węże powinny mieć odpowiednią ściółkę i właściwą wilgotność powietrza. Należy stosować czujniki temperatury. Tylko nieliczne gatunki przystosowały się do środkowoeuropejskich warunków zewnętrznych. Doskonałym przykładem jest wąż pończosznik. W naturze pożywieniem większości węży jest połykanie jeszcze żyjących ofiar w całości.

Prawne aspekty hodowli węży

Hodowla i sprzedaż węży w Polsce wiąże się z koniecznością zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawnymi. Każdy kupiony wąż i nowo narodzony we własnej hodowli powinien zostać zarejestrowana w odpowiednim urzędzie. Jest to bardzo ważne w legalnym prowadzeniu hodowli tych gadów.

Trzeba zdobyć wiedzę na temat ochrony niektórych gatunków węży, które mogą być objęte specjalnymi regulacjami. W kontekście sprzedaży węży kluczowe znaczenie ma posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzające legalne pochodzenie tych zwierząt. W żadnym przypadku nie należy wspierać przemytników.

Do podstawowych wymagań, które trzeba spełnić hodując i sprzedając węże należą:

  • Posiadanie dokumentacji potwierdzającej legalne pochodzenie węży, w tym ich zakup od licencjonowanego hodowcy.
  • Hodowanie zwierząt w terrariach i zapewnienie im odpowiednich wymagań żywieniowych. Wężom jadowitym należy zawsze podawać żywy pokarm. Częstotliwość karmienia węży uzależniona jest od wieku, aktywności rozrodczej zwierzęcia i pory roku. Dorosłe osobniki otrzymują posiłek co 1-4 tygodnie. Młode najczęściej karmione są codziennie.       
  • Posiadanie certyfikatu zdrowia dla każdego sprzedawanego zwierzęcia, które powinno być wystawione przez lekarza weterynarii.
  • Zarejestrowanie nowo narodzonego potomstwa w przypadku rozmnażania węży.
  • Przestrzegania przepisów dotyczących transportu zwierząt w specjalnych boksach, które mają na cele zapewnienie im bezpiecznych i humanitarnych warunków podróży.
  • Sporządzenie umowy kupna-sprzedaży węży.
  • Dokonywanie sprzedaży młodych osobników po osiągnięciu przez nich, co najmniej 2 miesięcy życia.
  • Dokonywania sprzedaży węży na targach handlowców i na lokalnych portalach ogłoszeniowych dotyczących zwierząt egzotycznych.

Hodowla i sprzedaż węży

Sprzedaż i rozmnażanie

Hodowla i sprzedaż węży może być bardzo ciekawym zajęciem, jeżeli jesteśmy miłośnikami tych zwierząt. Własna hodowla węży i ich rozmnażanie zaliczona jest do działalności rolniczej. Zwierzęta te nie zostały zakwalifikowane do działów specjalnych produkcji rolnych. Nie jest to również działalność gospodarcza wymagająca opodatkowania.

Z tego względu sprzedaż węży rozmnażanych we własnej hodowli zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na osiągnięty dochód. Konkretne wyłączenie z opodatkowania następuje na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

Hodowca na tej podstawie może korzystać  z ulg i zwolnień podatkowych przewidzianych dla działalności rolniczej i nie musi posiadać gospodarstwa rolnego. Sprzedaż dokonywana jest na podstawie umowy kupna-sprzedaży, która jest czynnością cywilnoprawną. Kupujący musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek w wysokości 2%.

Jeżeli węże jako zwierzęta egzotyczne sprzedawane są bez prowadzenia hodowli z ich rozmnażaniem, to należy zarejestrować pozarolniczą działalność gospodarczą. W takiej sytuacji podlega ona opodatkowaniu od osób fizycznych. W każdym wątpliwym przypadku warto jest złożyć zapytanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Podsumowując hodowla i sprzedaż węży może być dodatkowym dochodem w domowym budżecie i jednocześnie wspaniałym hobby. Polecana jest pasjonatom gadów, a szczególnie węży. Warto jest w tym celu pogłębić swoją wiedzę o fachową literaturą. Można również skorzystać z porad doświadczonych hodowców węży.

Scroll to Top