Jakie zwierzęta potrzebują zezwoleń?

Jakie zwierzęta potrzebują zezwoleń?

25/02/2022 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Jakie zwierzęta potrzebują zezwoleń? Zezwoleń potrzebują w Polsce agresywne rasy psów i wiele zwierząt egzotycznych. Bez odpowiednich zezwoleń nie można hodować lub trzymać tych stworzeń. Ludzie, którzy tego dokonują podlegają karze aresztu bądź grzywny za wykroczenie. Może być też przepadek zwierzęcia.

Jakie zwierzęta potrzebują zezwoleń? Zezwoleń potrzebują psy uznane za rasę agresywną. Do czworonogów agresywnych zaliczono 11 psich ras. Rasy te wyszczególniono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 1998 roku. W Rozporządzeniu uwzględniono również warunki wydawania zezwoleń. Natomiast rasy zwierząt egotycznych, które wymagają zezwolenia wymienione są w Załącznikach: A i B ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Psy agresywne

Jakie zwierzęta potrzebują zezwoleń? Agresywne rasy psów mogą być hodowane lub utrzymywane po wydaniu zezwolenia przez: wójta, burmistrza czy prezydenta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli czy utrzymywanie psów. Zezwolenie takie wydawane jest na wniosek osoby zainteresowanej utrzymywaniem lub prowadzeniem hodowli psów „groźnych”.

Człowiek decydujący się na czworonoga z agresywnej rasy psów powinien odznaczać się wieloma cechami. Przede wszystkim silną osobowością, cierpliwością, stabilnością emocjonalną i być konsekwentnym w tym co czyni. Przy  wyborze szczenięcia rasy uznanej za agresywną należy wziąć pod uwagę profesjonalne hodowle, ponieważ prowadzą one właściwą selekcję psów.

Obawa przed psami ras uznanych za niebezpieczne wynika najczęściej z małej wiedzy na ich temat. Pochodzący z dobrego źródła i odpowiednio ułożony pies uznawany za „groźnego” może być mniej niebezpieczny od czworonoga, który nie jest zaliczany do psów ras agresywnych.

W wykazie 11 ras psów, które uznawane są za agresywne znajdują się:

 • Amerykański Pit Bull Terrier.
 • Pies z Majorki czyli Perro de Presa Mallorquin.
 • Buldog amerykański, który pochodzi od buldoga angielskiego.
 • Dog argentyński, pochodzącego z Argentyny.
 • Pies kanaryjski czyli Perro de Presa Canario.
 • Tosa Inu czyli jest to Japan Mastiff, Nippon Mastiff.
 • Rottweiler, którego pochodzenie sięga czasów rzymskich.
 • Akbash Dog, który należy do grupy tureckich psów pasterskich.
 • Anatolian Karabash, który należy do grupy tureckich psów pasterskich.
 • Moskiewski stróżujący, pochodzącego z dawnego Związku Radzieckiego.
 • Owczarek kaukaski, który wywodzi się od doga tybetańskiego i pochodzący z terenu Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii.

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydane zostało na podstawie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami. W niej zawarte są przepisy prawne, dotyczące chowu i hodowli psów ras uznawanych za agresywne.

Jakie zwierzęta potrzebują zezwoleń

Zwierzęta egzotyczne

Jakie zwierzęta potrzebują zezwoleń? Wiele zwierząt egzotycznych  należy zgłosić do rejestru. Reguluje to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Na podstawie  art. 64 ustawy posiadacz żywych zwierząt wymienionych w załączniku A i B ma obowiązek pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

Załączniki te dołączone są do rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 roku w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory.

Rejestr prowadzony jest przez właściwego starostę ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt bądź prowadzenia ich hodowli. Wydane zaświadczenie potwierdza wpis do rejestru. Obowiązek zgłoszenia do rejestru bądź wykreślenia z rejestru powstaje w dniu nabycia lub zbycia zwierzęcia. Koszty związane ze znakowaniem ponosi prowadzący hodowlę lub posiadacz zwierzęcia. Dotyczy to również osób prowadzących hodowlę tych zwierząt.

Ze zgłaszania do rejestru zwolnione są:

 • Ogrody zoologiczne.
 • Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, dotyczącą handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów zawartych w art. 61 ust. 1. Według tego przepisu prawnego organem zarządzającym w sprawie ochrony handlem gatunków dzikiej fauny i flory jest minister właściwy do spraw środowiska. Natomiast organ naukowy to Państwowa Rada Ochrony Przyrody.
 • Czasowe przetrzymywanie zwierząt w związku z ich leczeniem i rehabilitacją.

Jakie zwierzęta potrzebują zezwoleń? Agresywne rasy psów powinny być szkolone przez doświadczonych hodowców. Nie dopuszczalne jest prowadzenie tresury czworonoga w celu zwiększenia jego agresywności. Natomiast przed zakupieniem zwierzęcia egzotycznego należy sprawdzić czy znajduje się ono w jednym z dwóch załączników czyli A lub B.


ZOBACZ TAKŻE

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach zobrazuje bardziej życie tych niezwykłych gryzoni z rodziny wiewiórkowatych. Należą one do plemienia polatuchów. Zwierzęta te ...
Czytaj Dalej
Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny to średniej wielkości pies pasterski. Posiada silny instynkt stróżowania. Jest psem wesołym i odważnym, ale jednocześnie dosyć ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia może zależeć od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją w na wolności często ...
Czytaj Dalej
12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami to zbilansowana dieta i ochrona kotów przed chorobami. To również właściwa pielęgnacja i odpowiednia ...
Czytaj Dalej
Kojce dla psa

Kojce dla psa

Kojce dla psa mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Muszą zapewniać czworonogowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Według polskiego prawa kojec dla ...
Czytaj Dalej
Karaś ozdobny

Karaś ozdobny

Karaś ozdobny to królestwo: zwierząt, typ: strunowce, gromada: promieniopłetwe. Należy on do rzędu karpiokształtnych i rodziny karpiowatych. Jest to jeden ...
Czytaj Dalej
Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym niekiedy zależy od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją na wolności często są ...
Czytaj Dalej
Najszybszy pies

Najszybszy pies

Najszybszy pies świata to zdecydowanie greyhound, który należy do chartów. Potrafi pokonać w krótkim przedziale czasowym daleki dystans. Charty są ...
Czytaj Dalej
Paw

Paw

Paw należy do świata: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków, rzędu: grzebiących, rodziny: kurowatych. Jest to podrodzina bażantów. Paw uznawany jest ...
Czytaj Dalej
Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota to inaczej biegunka. Jest to nadmierna objętość kału albo schorzenie polegające na zwiększeniu zawartości wody w kale ...
Czytaj Dalej
50 Ciekawostek o zwierzętach

50 Ciekawostek o zwierzętach

50 Ciekawostek o zwierzętach przedstawia ich życie w różnych środowiskach. Niektóre prowadzą nocny tryb życia, a inne zapadają w sen ...
Czytaj Dalej
Ryby chodzące po lądzie

Ryby chodzące po lądzie

Ryby chodzące po lądzie zostały odkryte przez badaczy i naukowców. Tego rodzaju umiejętność zwierzęta te nabyły na przestrzeni lat. Przekazały ...
Czytaj Dalej