GeoZoo » Zoologia » PIĄTKA DLA ZWIERZĄT
Cztery ciemne norki znajdujące się w klatce.

PIĄTKA DLA ZWIERZĄT

Piątka dla zwierząt to projekt ustawy o ochronie zwierząt. Z zapisami tego projektu i sposobem jego procedowania nie zgadzają się rolnicy. Nie zostały w tej sprawie wysłuchane głosy rolników, przetwórców ani ekspertów żywności. Przeciwni jej byli także niektórzy posłowie i branża futrzarska.

Piątka dla zwierząt została uchwalona przez Sejm i przeszła etap prac w Senacie. Pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie zwierząt miało miejsce 23 września 2020 roku. Projekt przeszedł  62 poprawki  i ustawa nie będzie dalej procedowana w Senacie. Rozważane jest złożenie nowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Główne założenia pierwotnego projektu

Piątka dla zwierząt miała zmienić ustawę o ochronie zwierząt i niektóre inne ustawy z tym związane.

Główne założenia tego projektu ustawy o ochronie zwierząt to:

  • Zakaz trzymania na stałe zwierząt domowych na uwięzi i używania kolczatek. Długość tymczasowej uwięzi powinien wynosić nie mniej, niż 6 m. Zwierzęciu należy zapewnić korzystanie z powierzchni wynoszącej minimum 20 m2.
  • Dozwolone jest trzymanie zwierząt w kojcu po spełnieniu określonych warunków. Powierzchnia kojca powinna być dopasowana do wielkości zwierzęcia. Nie może wynosić mniej, jak 9 m2. O każde kolejne zwierzę zwiększa się o połowę wyznaczona powierzchnia.
  • Zakaz organizowania i prowadzenia występów cyrkowych i rozrywkowych z wykorzystywaniem zwierząt.
  • Zakaz  chowu i hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer. Nie wzięto pod uwagę królików.
  • Zakaz uboju bez ogłuszania zwierząt w celu wyeliminowania eksportu mięsa zabijanych w ten sposób stworzeń. Wyjątek stanowią uboje na potrzeby wyznaniowe i członków polskich gmin.

Piątka dla zwierząt to również  rozszerzony katalog przypadków z ustawy o ochronie zwierząt, w którym pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej mają prawo nakładać grzywnę. Miało to odbywać się na zasadzie mandatu karnego. Poza tym zostały zwiększone kompetencje organizacji pozarządowych i ma zostać utworzona rada ds. zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa.

Sala obrad sejmu.

Ważne poprawki Senatu dotyczące projektu

Piątka dla zwierząt w nowym projekcie ma przynieść szereg zmian. Senatorowie przychylili się do zakazu hodowli zwierząt futerkowych, za wyjątkiem królików. Jednak zostanie znacznie wydłużony czas związany z likwidacją tych hodowli, do 31 lipca 2023 roku. Hodowcy zwierząt futerkowych i ubojnicy rytualni mają otrzymać odszkodowania. Będą one przyznawane na podstawie złożonego wniosku w formie pisemnej.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Ministra Rolnictwa, który będzie miał na to trzy miesiące.  Odszkodowanie zostanie wypłacone w przeciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku przez osobę poszkodowaną. Kiedy minister odmówi odszkodowania, to niezadowolonej osobie pozostanie tylko droga sądowa.

Oddzielnie wydane rozporządzenie określi warunki wypłaty odszkodowań. Ma zostać uwzględniona konieczność spłaty kredytów czy poniesionych nakładów inwestycyjnych. Zostanie wzięta również pod uwagę utrata zysków z prowadzonej działalności i wypłata odpraw zwalnianym pracownikom.

Organizacje prozwierzęce nadal będą mogły odbierać interwencyjnie zwierzęta w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia. O tej sytuacji powinien zostać niezwłocznie powiadomiony wójt. Senatorskie poprawki zawierają jeszcze inne bardzo istotne zmiany.

Uregulowane zostaną przepisy dotyczące emerytury dla zwierząt ze służb mundurowych.

Przykładem są tu psy policyjne w wieku geriatrycznym, które będą mogły pozostać ze swoimi opiekunami lub zostaną przekazane nowym właścicielom. Według nowych zmian będą tym psom co miesiąc wypłacane świadczenia emerytalne. Nie mogą one być  mniejsze od otrzymywanych dotychczas świadczeń, kiedy pies pozostawał w służbie.

Poprawka dotyczy również czipowania psów w terminie 30 dni, od kiedy szczenię ukończy trzeci miesiąc życia. Oznakowane czworonogi zostaną wpisane do centralnego rejestru. Będzie za niego odpowiedzialna Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna. Ma to w rezultacie usprawnić odnajdywanie opiekunów zaginionych zwierząt.

Poza tym ważną zmianą jest zakaz organizowania i uczestniczenia w konkursach, aukcjach czy loteriach, gdzie zwierzę domowe jest nagrodą. Propozycja Senatu dotyczy również zakazu zakupu psów czy kotów poza miejscem ich chowu albo hodowli.

Zakaz ma obejmować także nabycia zwierzęcia za pośrednictwem Internetu. 

Kobieta zasłoniętymi oczami trzymająca w jednej ręce wagę, a w drugiej miecz.

Zmiany w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

Piątka dla zwierząt  wprowadzi zmiany w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Zostanie zaproponowany nowy termin wejścia w życie przepisów uboju rytualnego i ferm zwierząt futerkowych. Dniem tym ma być 1 stycznia 2022 r. Takie zmiany są podyktowane lepszym przygotowaniem się do tego przedsiębiorców rolnych, producentów czy hodowców zwierząt futerkowych.

Będzie przygotowywany mechanizm odszkodowawczy dla tych, którzy nie zdążą przestawić się na inny rodzaj produkcji. Zostaną uwzględnione zyski płynące z poszczególnych rodzajów hodowli. Jednak ubój rytualny drobiu zostanie zachowany na dotychczasowych zasadach. W tym temacie nie będą podejmowane żadne zmiany.

W nowym projekcie jest propozycja powstania Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. Będzie ona miała prawo, jako jedyna weryfikować sposób chowu i hodowli oraz traktowania zwierząt. Ludzie i wszystkie organizacje ekologiczne będą mogły zgłaszać do Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt  wszelkie nieprawidłowości związane ze zwierzętami.

Podsumowując piątka dla zwierząt to pakiet zmian mający w zamyśle legislatorów poprawić los zwierząt. Sprzeciwili się jej rolnicy i branża futrzarska. Liczne protesty odbywały się przeciwko zakazowi ubojowi rytualnemu i hodowli zwierząt futerkowych. Obecnie trwają prace i analizy w Ministerstwie Rolnictwa nad nowym projektem, zapewniającym ochronę zwierząt.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]