GeoZoo » Zoologia » NAJITELIGENTNIEJSZE ZWIERZĘTA ŚWIATA
Najinteligentniejsze zwierzęta świata - Zamyślony szympans

NAJITELIGENTNIEJSZE ZWIERZĘTA ŚWIATA

Najinteligentniejsze zwierzęta świata zostały wyłonione przez naukowców. Stało się to dzięki przeprowadzonym badaniom i licznym eksperymentom z udziałem wybranych zwierząt. Oznacza to, że nie tylko gatunek ludzki jest inteligentny, ale również zwierzęta. Wielu przedstawicieli świata fauny swoim zachowaniem dowodzi, że posiadają wysoki iloraz inteligencji.

Najinteligentniejsze zwierzęta świata zamieszkują lądy i wody. Nie są to tylko ssaki, ale również ptaki czy głowonogi, co jest ciekawym odkryciem współczesnego świata. Okazało się, że po wykonaniu przez naukowców licznych badań i testów w królestwie zwierząt istnieją bardzo inteligentni przedstawiciele. Dorównują oni pod niektórymi względami człowiekowi, a nawet go przewyższają.

Szympans w świecie fauny

W świecie fauny najwyżej w hierarchii pod względem intelektualnym stoi szympans. Zachwyca on ludzi od wieków swoim wyglądem i zachowaniem. Szybko się uczy i potrafi bezbłędnie naśladować człowieka. Jest on sprytnym i spostrzegawczym stworzeniem.

Ze wszystkich zwierząt ma najbardziej zbliżony materiał genetyczny do ludzkiego, który jest zgodny w 98,5 %.

Typową jego cechą jest budowanie gniazd do 40 metrów nad ziemią. Ta cecha została oddziedziczona po jego przodkach. Szympans z powyginanych i połamanych gałęzi tworzy platformę, którą pokrywa drobnymi gałązkami. Potrafi również zapamiętać lokalizację drzew, które rodzą najwięcej owoców. Jest uważany za najbardziej ekspresyjne zwierzę na świecie, które poprzez rozmaite mimiki twarzy i swoje zachowanie wyraża uczucia.

Zwierzęta te umieją rozwiązywać problemy i myśleć perspektywicznie.

Szympans potrafi tworzyć narzędzia i je odpowiednio wykorzystywać. Nie sprawia mu problemów przepisywanie określonym przedmiotom symboli. Swoje emocje wyraża podobnie, jak człowiek. Na przykład płacze, gdy jest niezadowolony lub śmieje się podczas zabawy. Pod względem pamięci krótkofalowej przewyższa człowieka, ponieważ szybciej zapamiętuje i odtwarza ciąg liczb.

Najinteligentniejsze zwierzęta

Najinteligentniejsze zwierzęta świata pochodzą z różnych kontynentów i rozmaitych gatunków. Poza tym różnią się pomiędzy sobą wyglądem i zachowaniem. Na podstawie licznych i pokoleniowych badań przeprowadzonych na zwierzętach, do najbardziej inteligentnych należy zaliczyć:

  • delfina,
  • słonia,
  • psa,
  • świnię,
  • ośmiornicę,
  • szczura,
  • kruka,
  • wiewiórkę,
  • gołębia.

Najinteligentniejsze zwierzęta świata - Delfin

Delfin

Delfin pod względem ilorazu inteligencji zajmuje drugie miejsce na kuli ziemskiej po znanym i sławnym szympansie. Delfiny uznane są za najinteligentniejsze zwierzęta świata wodnego. Posługują się one najbardziej zaawansowanym systemem komunikacji w świecie fauny. Zdolne są także do rozwiązywania problemów, przetwarzania abstrakcyjnych informacji i okazywania empatii. Natomiast podczas polowania, używając skomplikowanych formuł matematycznych szybciej namierzają i chwytają swoje ofiary.  

Najinteligentniejsze zwierzęta świata - Słoń

Słoń

Słoń jest uważany za stworzenie obdarzone wysoką inteligencją. Potrafi on oczyszczać swój pokarm przed jedzeniem. Natomiast po kąpieli wodnej, którą uwielbia, obsypuje swoją wilgotną skórę piaskiem. Tworzy się wówczas warstwa błota i kurzu, która chroni  jego przed atakami owadów. Zwierzęta te wykazują nieprzeciętną zdolność do empatii. Są nie tylko bardzo opiekuńcze, ale również obdarzone umiejętnościami współczucia.

W przypadku śmierci członka stada, słonie dotykają się trąbami i głośno lamentują. Od martwego osobnika odstępują wyłącznie w poszukiwaniu pożywienia. Stworzenia te współczucie wykazują także  wobec innych gatunków. Niejednokrotnie ludzie mogliby się uczyć od słoni właściwego postępowania i miłości.

Najinteligentniejsze zwierzęta świata - Pies

Pies

Pies jest jednym z czterech najinteligentniejszych zwierząt na kuli ziemskiej. Nie powinno budzić to wątpliwości wśród ludzi mieszkających razem z tymi czworonogami. Stworzenia te w zależności od rasy pełnią różne role w ludzkim życiu. Najczęściej są towarzyszami człowieka, ale niektóre z nich to psy pracujące.

Czworonogi te bez trudu potrafią rozpoznawać ludzkie twarze i wyczuwać człowieka nastroje. Przeciętny pies może nauczyć się rozpoznawać około 160 słów i znaków. Jednak pośród tych stworzeń bywają rekordziści, którzy rozumieją znaczenie nawet powyżej 1000 słów. Dodatkowo psy z łatwością potrafią planować i przewidywać wiele zdarzeń.

Najinteligentniejsze zwierzęta świata - Świnia

Świnia

Świnia to inteligentne i czyste stworzenie, które nie załatwia się w miejscu jedzenia czy spania. Naukowcy dowiedli, że poziom intelektualny tego zwierzęcia jest równy poziomowi trzyletniego dziecka. Doskonałym na to dowodem były przeprowadzone na świniach badania w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Podczas eksperymentów zwierzęta nauczyły się poruszać kursorem po ekranie i używać go do odróżniania kształtów. 

Najinteligentniejsze zwierzęta świata - Ośmiornica

Ośmiornica

Ośmiornica jest jednym z najinteligentniejszych zwierząt świata i najlepiej rozwiniętym intelektualnie bezkręgowcem. Należy ona do gromady głowonogów i zamieszkuje dna mórz oraz zróżnicowane regiony oceanów. Ośmiornice znane są na przykład z naśladownictwa, odstraszania i kamuflażu. Potrafią ukryć się i bronić przed atakami drapieżnika. Badania naukowe dowiodły, że zwierzęta te dysponują krótką i długotrwałą pamięcią. Doskonale potrafią planować i rozwiązywać problemy.

Najinteligentniejsze zwierzęta świata - Szczur

Szczur

Szczur to bardzo inteligentny gryzoń, na którym przeprowadzanych jest najwięcej badań i eksperymentów naukowych. Na podstawie licznych doświadczeń stwierdzono, że zwierzęta te mają świadomość w rozwijaniu swojej wiedzy i umiejętności. Wiedzą jakie poczynili postępy i co mogą jeszcze osiągnąć. Przede wszystkim szczury są bardzo przebiegłe i sprytne. Doskonale potrafią poruszać się po bardzo skomplikowanych labiryntach i odnaleźć w nich wyjście.

Najinteligentniejsze zwierzęta świata - Kruk

Kruk

Kruk jest uznany za bardzo inteligentne stworzenie zwłaszcza na podstawie zachowań przy rozwiązywaniu problemów. Dodatkowo posiada on wrodzoną umiejętność tworzenia narzędzi. Sztuki tej uczy się od starszych osobników swojego gatunku. Po pewnym czasie perfekcyjnie buduje narzędzia z piór, gałązek czy drucików. Utworzone przez siebie narzędzia wykorzystuje do wydobywania pożywienia nawet z bardzo trudno dostępnych miejsc.

Najinteligentniejsze zwierzęta świata - Wiewiórka

Wiewiórka

Wiewiórka to bardzo inteligentny gryzoń, który posiada opracowaną w działaniu strategię. Pozwala jej to przetrwać w różnych warunkach środowiskowych. Ponadto jest zwierzęciem cierpliwym i ma dobrą pamięć. Dawniej zwierzęta te żyły tylko w lasach i parkach. Jednak w dzisiejszych czasach przystosowały się dożycia blisko człowieka. Niejednokrotnie można spotkać je w ogrodach, gdzie szukają pożywienia. Potrafią także gromadzić zapasy i je ukrywać przed intruzami.  

Najinteligentniejsze zwierzęta świata - Gołąb

Gołąb

Gołąb to jeden z najinteligentniejszych zwierząt na kuli ziemskiej. Ptaki te podczas eksperymentów naukowych wykazały się umiejętnością liczenia. Potrafiły także szeregować przedmioty według wielkości. Ponadto bez trudu zapamiętują niektóre reguły matematyczne. Na przykład gołębie wykorzystywane są podczas misji ratunkowych na głębokich wodach. Potrafią one wypatrzeć osoby w kamizelkach ratunkowych i zasygnalizować to załodze helikoptera ratunkowego. 


Podsumowując najinteligentniejsze zwierzęta świata bytują w środowisku wodnym i lądowym. Szympans jest najbardziej inteligentnym stworzeniem w świecie fauny, który pod wieloma względami dorównuje człowiekowi. Natomiast spośród wymienionych zwierząt najmniej inteligentny jest gołąb. Wyprzedził go kruk, ssaki i ośmiornica z gromady głowonogów. Zwierzęta pod niektórymi względami potrafią nawet przewyższyć człowieka.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top