GeoZoo » Ptak » GOŁĘBIE
Gołębie

GOŁĘBIE

Gołębie towarzyszą człowiekowi od wieków, spełniając rozmaite role w dziejach ludzkości. Należą do królestwa: zwierząt, gromady: ptaków, rzędu: gołębiowych i rodziny: gołębiowatych. Wszystkie gołębie domowe pochodzą od jednego przodka, którym jest dziki gołąb skalny.

Gołębie to piękne i ciekawe ptaki, a gołębiarstwo to szlachetna pasja, która cieszy się długą i chlubną tradycją. Do tych interesujących skrzydlaków należą rasy, które zachwycają bogatą kolorystyką upierzenia i kształtami. Nie brakuje gołębi wybitnie pięknych, które olśniewają dumną postawą i elegancją. Natomiast inne ptaki podziwiane są ze względu na widowiskowy lot i powietrzne akrobacje.

Historia udomowienia

Gołębie zostały udomowione około 6000 lat temu w starożytnej Fenicji, której ziemie w dzisiejszych czasach należą do Libanu i Syrii. Niektóre źródła podają, że udomowienie tych ptaków mogło nastąpić wcześniej, nawet 7000 lat temu. Początki zainteresowania nimi wiążą się z kultami religijnymi Fenicjan, Rzymian czy Egipcjan.

Gołębie wywodzą się z wysoko rozwiniętych, starożytnych cywilizacji Wschodu. W tamtych czasach zostało udomowionych i uszlachetnionych większość dzisiejszych ras tych ptaków. Tam też prowadzono świadomą i ukierunkowaną hodowlę. Obecnie cywilizacja europejska opiera się na cywilizacji starożytnego Wschodu, a także cywilizacji Rzymu i Grecji.

Gołębie

Pełnione funkcje i tradycje

Gołębie od zarania dziejów były symbolem różnych kultur. Dzięki kulturze izraelskiej wzmiankę na temat tych ptaków można znaleźć w Biblii. W Księdze tej na znak ustępowania potopu został ukazany gołąb, który niósł  Noemu gałązkę oliwną. W chrześcijaństwie symbolem ducha świętego jest niejednokrotnie biała gołębica. Natomiast w sztuce współczesnej gołąb symbolizuje pokój, który uwieczniony został przez Pabla Picassa.

W przeszłości gołębie spełniały rolę użytkową, zapewniając sprawną komunikację. Na przykład przekazywały one informacje podczas wojen, wewnątrz państw i całych imperiach. Zwane były posłańcami, kurierami, gońcami, listonoszami czy pocztylionami. Już w czasach starożytnych wyselekcjonowane zostały odmiany w celu szybkiego przenoszenia wiadomości na krótkich i długich dystansach.

Obecnie gołębie są przede wszystkim ulubieńcami ludzi.

Poza tym użytkowane są w interesujących lotach, konkursie piękności na wystawach, sporcie czy na mięso. W rywalizacji sportowej wiele emocji dostarczają hodowcom loty gołębi pocztowych. Natomiast atrakcją ceremonii ślubnej jest wypuszczenie z rąk lub kosza białych gołębi przez nowożeńców. Najczęściej wypuszczane są w ilości dwóch osobników, ale może być ich więcej. 

Bogactwo ras

Gołębie hodowane są na całym świecie. Procesy ewolucyjne, które nieustannie zachodziły w świecie przyrody wspomagały działalność hodowlaną człowieka. Ewolucja kojarzona jest doborem naturalnym. Odpowiednikiem jej jest dobór sztuczny czyli selekcja przeprowadzana przez człowieka w stosunku do zwierząt domowych.

Dobór sztuczny polega na doborze do rozpłodu osobników o pożądanych cechach psychicznych, a także fizycznych. Wyhodowano na całym świecie rozmaite rasy i odmiany gołębi o wspaniałych barwach i niepowtarzalnej strukturze upierzenia. Dokonano tego dzięki różnorodności ludzkich upodobań.

Jednym z najbardziej skrajnych przykładów selekcji na określoną cechę są pawiki, które charakteryzują się pięknym, wachlarzowym ogonem. Dodatkowo rasa ta należy do jednej z najstarszych, którą wyhodował człowiek. Pawik narodził się przy udziale człowieka, bez którego nie jest w stanie przetrwać w środowisku naturalnym.

Gołębie

Podział na grupy

Gołębie rasowe zostały sklasyfikowane według podziału na dziewięć grup:

  • Grupa Iuformowane, która skupia ptaki dosyć duże i wyjątkowo pięknie zbudowane. Należą do niej gołębie wyhodowane w różnych częściach świata, gdzie tworząc grupę brano pod uwagę przede wszystkim budowę ptaków.
  • Grupa II – brodawczaki, które skupiają bagdety i gołębie o dobrze rozwiniętych woskówkach. Gatunek ten charakteryzuje się dobrze rozwiniętymi woskówkami i brwiami od barwy jasnej do czerwonej. 
  • Grupa III – kuraki, które posiadają lekko podniesiony ogon i bardzo silne nogi. Do nich należą gołębie bardzo małe, a także ciężkie. Pod względem budowy gatunek ten przypomina domowe kury.
  • Grupa IV – dęte, do której zaliczane są gołębie o różnorodnej budowie ciała. Ich wspólną cechą jest zdolność powiększania wola  przy udziale pobieranego w dowolnej ilości powietrza. 
  • Grupa V – barwne, która skupia gołębie typu polnego, lubiące latać i żerować na polach. Do tej dosyć licznej grupy należy około 90 ras.
  • Grupa VI – turkoty, do której należą gołębie zróżnicowane pokrojowo i pod względem upierzenia. Niektóre turkoty mają ozdoby na głowie. Inne natomiast mają mocno upierzone nogi lub są nawet jednobarwne. Wszystkie ptaki z tej grupy wdają charakterystyczne gruchanie, które przypomina werble. 
  • Grupa VII – strukturalne, których nazwa pochodzi od nienaturalnej struktury upierzenia, tworzącej wokół głowy kaptur, podobny do peruki. Ptaki te są żywotne i pełne temperamentu. 
  • Grupa VIII – mewki, która skupia gołębie o szlachetnej budowie, nieduże, o krótkim korpusie. Wszystkie ptaki z tego gatunku charakteryzują się utworzonym z piór żabotem, umiejscowionym na przedniej części szyi i piersi. 
  • Grupa IX – lotne, która jest bardzo zróżnicowaną grupą pod względem zachowania w locie, pokroju i ubarwienia. Wspólną ich cechą jest gotowość do latania na różnych wysokościach. Grupa ta liczy około 250 ras. 

Gołębie w Polsce

Gołębie ras polskich należą do pięciu grup: uformowanych, brodawczaków, dętych, mewek i lotnych. Polskę w grupie IX reprezentuje ponad 60 ras gołębi lotnych. Lista gołębi ras polskich została stworzona przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików. Jednak nie wszystkie rasy zostały uznane i wciągnięte na listę gołębi rasowych, a niektóre rasy dawniej znane wyginęły.

Gołębie są bardzo interesującymi ptakami, które mają bogatą historię. Natomiast niesamowita różnorodność barwnego świata gołębi zaistniała dzięki pasji i wytrwałej pracy wielu pokoleń hodowców. Dlatego nie brakuje na świecie i w Polsce miłośników tych ptaków. Podsumowując na rynku można kupić fachową lekturę, która opisuje poszczególne rasy gołębi i  podaje wskazówki dotyczące ich hodowli.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

Jak psu założyć kaganiec?

Jak psu założyć kaganiec?

Jak psu założyć kaganiec? Założenie psu kagańca wymaga przygotowania. Należy dostosować go do rozmiaru psiego pyska. Najczęściej kaganiec w miejscach ...
Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu?

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu? Niektóre ptaki tracą okresowo zdolność do lotu. Jest to związane z ich naturalnym środowiskiem ...
Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie

Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie

Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie to kotek rudy, który nazywany jest również kotem rdzawym. Należy on do rodziny kotowatych ...
Żywienie i zdrowie ślimaków

Żywienie i zdrowie ślimaków

Żywienie i zdrowie ślimaków wpływa na ich dobrostan. Stanowią one najliczniejszą gromadę mięczaków. Zwierzęta te bytują na lądzie i w ...
Opieka nad gurami olbrzymim

Opieka nad gurami olbrzymim

Opieka nad gurami olbrzymim nie jest skomplikowana, ale wymaga od akwarysty podstawowej wiedzy w temacie zakupionego gatunku. W środowisku naturalnym ...
Mastomys

Mastomys

Mastomys to królestwo: zwierząt, gromada: ssaków i rząd: gryzoni. Należy ona do rodziny myszowatych i podrodziny myszy. Gryzoń ten wywodzi ...