GeoZoo » Zoologia » Emerytura dla psów służbowych
Emerytura dla psów służbowych

Emerytura dla psów służbowych

Emerytura dla psów służbowych jest niezbędna po ich wycofaniu z używania. Zostało w Polsce przyznane zwierzętom wsparcie po ukończeniu służby za ich ciężką i wieloletnią pracę. W ten sposób psy w służbach mundurowych otrzymały kompleksową opiekę. Zwierzęta te doczekały się środków pieniężnych na swoją emeryturę.

Emerytura dla psów służbowych jest bardzo ważna w przypadku tych zwierząt, które wykonują swoje zadania w różnych warunkach pogodowych i terenowych. Zwierzęta te muszą przejść specjalistyczne szkolenia. Mają przydzielane różne funkcje w zależności od przeznaczenia w służbach mundurowych. 

Zasady przyznawania psiej emerytury

Emerytura dla psów służbowych wprowadzono na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Została ona ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 września 2021 roku. Ustawa ta weszła w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej głoszenia czyli 21 grudnia 2021 roku.

Psy otrzymujące świadczenia emerytalne muszą być co najmniej przez pięć lat zatrudnione w:

 • Policji,
 • Siłach Zbrojnych,
 • Straży Granicznej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Służbie Więziennej,
 • Ochronnie Państwa,
 • Straży Marszałkowskiej.

We wszystkich tych służbach mundurowych psy wycofuje się z użycia w przypadku:

 • trwałej utraty sprawności użytkowej,
 • wystąpienia choroby nierokującej poprawy,
 • braku postępu w szkoleniach,
 • padnięcia zwierzęcia,
 • upływu sześciu miesięcy od dnia jego utraty lub zaginięcia.

Psa służbowego można wycofać z użycia po ukończeniu dziewiątego roku życia, gdzie przechodzi na emeryturę.

Opiekun lub organizacja psa wycofanego z użycia, który co najmniej 5 lat był w służbie mundurowej otrzymuje równoważnik pieniężny w formie ryczałtu na pokrycie kosztów wyżywienia czworonoga.

Ryczałt wypłacany jest każdego miesiąca z góry. Koszty zabiegów profilaktycznych i leczenia również są pokrywane za okazaniem faktury. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia określa wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie i ryczał również na psa służbowego wycofanego z użycia.

Opiekun psa służbowego wycofanego z użycia oraz organizacja zakazane mają:

 • zbywania psa,
 • rozmnażania psa,
 • wykorzystywania zwierzęcia w celach zarobkowych.

Nadzór nad psami służbowymi na emeryturze posiada kierownik, komendant czy dowódca określonej jednostki mundurowej, gdzie pies jest na stanie.

Psa służbowego po wycofaniu ze służby można odebrać opiekunowi lub organizacji w razie:

 • stwierdzenia zaniedbania psa,
 • niewywiązywania się z opieki lub nie stosowania się do wyżej podanych zakazów,
 • rezygnacji w sprawie opieki.

Psy służbowe

Psia emerytura w Policji

Emerytura dla psów służbowych w Policji przyznawana jest na takich samych zasadach, co pozostałych psów służbowych. Komendant Główny Policji może zezwolić na wniosek opiekunów objęcie wsparciem psów, które odeszły ze służby przed wejściem w życie niniejszej ustawy.

Pierwszym psem, który skorzystał z nowych regulacji był Komik. Służył on w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Był tam psem patrolowo-tropiącym. Jednak z powodu problemów zdrowotnych z kręgosłupem musiał odejść ze służby policyjnej. Na emeryturę przeszedł 5 stycznia 2022 roku.

Emerytura dla psów służbowych  jest dla tych zwierząt bardzo potrzebna. Po wejściu w życie nowych przepisów na emeryturę w Policji przeszło już 40 psów służbowych. Ich opiekunowie otrzymują wsparcie w formie finansowania wyżywienia oraz pokrycia kosztów zabiegów i leczenia.

Komenda Głowna Policji takie wsparcie przyznała również 45 psom przed wejściem w życie nowych przepisów. Wśród tych psów znalazły się różne rasy czworonogów pełniących rozmaite funkcje, np. owczarki niemieckie i holenderskie czy foxteriery.

Obecnie w służbie policyjnej zatrudnione są 902 psy. W tym w służbie prewencyjnej są 862 czworonogi, kryminalnej 34, a kontrterrorystycznej 6. Najwięcej w Policji służy owczarków niemieckich i belgijskich malinois. Największa ilość czworonogów zatrudniona jest w służbie patrolowo-tropiącej aż 461.

Psy służbowe

Zadania psów służbowych

Emerytura dla psów służbowych dotyczy psów wykorzystywanych w służbach mundurowych. Zwierzęta te po profesjonalnym szkoleniu potrafią znakomicie pracować, sprawdzając się w różnych dziedzinach życia. Czworonogi w zależności od rasy i predyspozycji uwielbiają się uczyć i pracować.

Każdy odpowiednio wyszkolony pies ma przydzielonego wykwalifikowanego przewodnika, który zapewnia czworonogowi opiekę i współpracuje z nim w celu prawidłowego wykonania powierzonych zadań. Na przykład psy wykorzystywane w służbach mundurowych wykonują różne zadania w zależności, gdzie są zatrudnione.

Psy w policji

Psy tropiące w służbie policyjnej pracują na śladzie zapachowym, który zostawił człowiek. Inna grupa psów specjalnych pracuje przy wykrywaniu narkotyków, namierzaniu przestępców bądź pomagają w poszukiwaniu ładunków wybuchowych i zwłok.

Psy w wojsku

Psy w służbie wojskowej wykorzystywane są w oddziałach ochrony pogranicza, patrolach, poszukiwaniach i tropieniu przestępców. Biorą także udział w wykrywaniu materiałów wybuchowych i w poszukiwaniu terrorystów. Natomiast czworonogi w służbie więziennej pełnią swoje zadania w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Psy w straży pożarnej

Psy w akcjach ratowniczych wykorzystuje często Państwowa Straż Pożarna.  Każdego roku w ostatnią niedzielę kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Psa Ratownika. Psy służbowe współpracują z człowiekiem, gdzie podczas szkoleń wykorzystywane są ich zdolności fizyczne i węchowe.


Podsumowując emerytura dla psów służbowych jest w pełni zasłużona za ich trud i ciężką pracę. Rodzaj wykonywanych czynności zależy od służby do jakiej zostały zakwalifikowane. Psy pracujące w służbach mundurowych mają często powierzane trudne zadania, z którymi muszą się zmierzyć. Wymaga to wrodzonego wzorca i posiadania odpowiednich predyspozycji.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]