GeoZoo » Zoologia » Niektóre zwierzęta potrafią liczyć
Niektóre zwierzęta potrafią liczyć

Niektóre zwierzęta potrafią liczyć

Niektóre zwierzęta potrafią liczyć często dzięki swoim wrodzonym zdolnościom. Proste liczby przetwarzane są przez zwierzęcy mózg. Talenty matematyczne stworzeń odkryli naukowcy na podstawie licznych badań przeprowadzonych z udziałem różnych gatunków zwierząt. Zmysł numeryczny nie jest tylko wyznacznikiem ludzi.

Niektóre zwierzęta potrafią liczyć w zakresie nieskomplikowanych działań liczbowych. Wykonują one proste operacje arytmetyczne dodawania i odejmowania. Te wszystkie matematyczne umiejętności pomagają im przetrwać w środowisku naturalnym. Na przykład mogą określić ilość dostępnego pokarmu czy liczbę zbliżających się drapieżników. Natomiast suka po przyjściu na świat potomstwa zna ich liczbę.

Lider matematyczny

Niektóre zwierzęta potrafią liczyć dokładnie i szybko na prostych liczbach. Zmysł numeryczny posiada wiele gatunków stworzeń. Liczenie opanowały szympansy, słonie, ptaki, niektóre gryzonie, ryby, psy czy delfiny. Zdolności te zwiększają szansę na przeżycie wśród dzikich zwierząt. Naukowcy przeprowadzili eksperymenty z udziałem wielu gatunków zwierząt.

Na podstawie licznych doświadczeń zostały sprawdzone zdolności numeryczne zwierząt. Najlepszymi pod tym względem okazały się szympansy, które wyróżniają się wysokim ilorazem inteligencji. Szympansy po odpowiednim treningach potrafią opanować umiejętność porządkowania liczb od 1 do 9, a nawet w zakresie 1 – 19. Szkolenie szympansów w tym zakresie jest często nie tylko długotrwałe, ale także pracochłonne.

Eksperyment przeprowadzony z szympansicą Shebą dowiódł, że zwierzęta te przejawiają niesamowite umiejętności matematyczne. Stworzenie to nie tylko opanowało symbole matematyczne od 0 do 9, ale także proste dodawanie. Najpierw dodawała znalezione pomarańcze, gdzie prawidłowych odpowiedzi udzieliła w 80%. Nie sprawiało jej również trudności liczenie, gdy owoce zostały zastąpione cyframi arabskimi.

Zdolności matematyczne zwierząt

Niektóre zwierzęta potrafią liczyć, a także dodawać czy porządkować liczby. Początkowo  na podstawie różnych przedmiotów uczą się poznawania liczb w zakresie 1 – 9. Następnie wiele gatunków zwierząt rozpoznaje liczby arabskie i przeprowadza na nich dodawanie. Technikę liczenia zwierzęta opanowują najczęściej, dopiero po długich i żmudnych ćwiczeniach.

Do liderów matematycznych w świecie zwierząt poza szympansami należą:

  • kruki,
  • szczury,
  • papugi,
  • słonie.

Kruki

Niektóre zwierzęta potrafią liczyć - kruk

Kruki to bardzo inteligentne ptaki, które posiadają zdolności numeryczne. W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia niemiecki zoolog Otton Koehler przeprowadził eksperymenty z udziałem kruków. Był on szczególnie zainteresowany zachowaniem  zwierząt, które demonstrują liczenie. Początkowo krukom zaprezentowano wzór na kartce papieru, który składał się z kropek.

Ich zadanie polegało na odnalezieniu pokrywki garnka z taką samą ilością kropek. Za prawidłowo wykonane działanie matematyczne otrzymywały ulubiony przysmak. Kropki na pokrywce i kartce układały się w rozmaite wzory przestrzenne i różniły się wielkością. Reprezentowane ptakom wzory były ciągle zmieniane. Kruki bez problemu poradziły sobie z liczeniem kropek w przedziale od 1 do 7. 

Szczury

Zwierzęta potrafią liczyć - Szczur

Szczury podobnie, jak ptaki czy słonie również posiadają zdolności numeryczne, czego dowiodły liczne badania. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku amerykański psycholog Francis Mechner przeprowadził eksperyment z udziałem szczurów. Doświadczenie polegało na umieszczeniu szczura w zamkniętym pudełku, gdzie miał za zadanie obsługiwać dwie dźwignie. Pierwszą z nich połączono z mechanizmem dostarczającym pożywienie.

Mechanizm ten można było uruchomić przez naciśnięcie drugiej dźwigni określoną liczbę razy. Na przykład  gryzonie te miały nacisnąć dźwignię 16 razy, robiły to od 12 do 24 razy.  Jeżeli 4 razy, to od 3 do 7 razy naciskały dźwignię. Szczury opanowały tę umiejętność dobrze i w niedługim czasie. Mechner udowodnił, że szczury to bardzo inteligentne gryzonie, posiadające zdolności numeryczne.

Papugi

Zwierzęta potrafią liczyć - Papuga

Papugi to piękne, egzotyczne i bardzo inteligentne ptaki, które potrafią opanować metodę liczenia. W drugiej połowie ubiegłego stulecia udowodniła to Irene Pepperberg, która pracowała intensywnie z szarą papugą Alex.

Ptak ten potrafił określić za pomocą głosu liczebność zbiorów od 0 do 8, liczyć od 1 do 8, a nawet podawać sumy w zakresie 6. Zdolności sięgały również prostych podzbiorów. Na przykład umiała wskazać ile zielonych klocków znajdowało się na tacy. Papuga Alex popełniała niewiele błędów, które mieściły się w granicach 20%.

Słonie

Niektóre zwierzęta potrafią liczyć - słoń

Słonie też potrafią liczyć, co wykazał eksperyment przeprowadzony w 2012 roku z udziałem słoni azjatyckich. W doświadczeniu wykorzystano dwa wiadra, do których wkładano różną ilość przysmaków. Najpierw do pierwszego wiadra włożono 1 kawałek jabłka, a do drugiego 4. Czynność ta została powtórzona, gdzie do pierwszego trafiły 3 kawałki, a do drugiego 1.

Po usłyszeniu komendy słoń miał za zadanie wybrać jedno z wiader. W tym celu musiał wykonać dodawanie i porównać otrzymane sumy. W tym zadaniu należało dodać liczby w pierwszym i drugim wiadrze czyli 1+3 i 4+1. Słonie przeważnie wybierały wiadra z większą liczbą przysmaków. Przeprowadzone badania dowiodły, że słonie mogą nauczyć się dodawania w zakresie 7.

Psie zdolności liczenia

Border collie

Niektóre zwierzęta potrafią liczyć przetwarzając proste liczby za pomocą szczególnej struktury w mózgu. Jest to zdolność coraz bardziej powszechna w świecie zwierząt. Małe liczby kodują z większą precyzją, a duże mniej dokładnie. Niektóre gatunki zwierząt można również nauczyć rozumienia cyfr arabskich. Psy obdarzone są zdolnościami matematycznymi.

Czworonogi potrafią wykazać się umiejętnościami zapamiętywania i liczenia. Istnieją również psy, które potrafią podać wyniki prostych działań matematycznych. Nie sprawia im problemu dodawanie i odejmowanie w zakresie 5. Zobaczą również błędny wynik w równaniu, np. 1 + 1 = 3. Można w formie zabawy odkryć zdolności naszego czworonoga i zacząć je rozwijać.  

Niektóre zwierzęta potrafią liczyć dla własnego bezpieczeństwa, ponieważ chroni to je przed drapieżnikami i intruzami. Od dawna przeprowadzano eksperymenty również na psach. Zdolności numeryczne psów odkryli naukowcy z Emory University w Atlancie. Nie dotyczy to wszystkich psich ras. W eksperymencie wzięło udział 29 psów, ale ukończyło go tylko 14, ponieważ 15 psów zostało wykluczonych z przeprowadzonego eksperymentu.

Kiedy zwierzęta widziały przedmioty na tablicach zwracały uwagę na ich ilość. Umiały odróżnić, gdzie jest więcej, a gdzie mniej. Pies pasterski potrafi rozpoznać nawet 1000 obiektów. Prawidłowo wyszkolony pies określi od 150 do 300 obiektów. Duże predyspozycje w tym zakresie posiada pies rasy border collie. Jest on w stanie zauważyć, że na pastwisku brakuje mu konkretnej owcy.

Niektóre zwierzęta potrafią liczyć, jak pokazują liczne badania. Taka zdolność może być wrodzona i prawdopodobnie powszechna wśród zwierząt. Pomagają im w tym złożone procesy poznawcze. Pod tym względem przodują szympansy, kruki, szczury papugi i słonie. Wiele gatunków zwierząt potrafi porównać liczby różnych zbiorów i prawidłowo oszacować ich wielkość.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top