GeoZoo » Zoologia » Opieka nad kretem
Opieka nad kretem

Opieka nad kretem

Opieka nad kretem dotyczy przede wszystkim zwierząt żyjących w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na wolności stworzenia te same potrafią zadbać o siebie. Niekiedy kret żyjący w naturze może potrzebować ludzkiego wsparcia. Zwierzęta słabe lub okaleczone są bezradne i bez pomocy człowieka nie przetrwają.

Opieka nad kretem wymaga znajomości jego stylu życia w naturze. Powszechnie zwierzęta te uważane są za szkodniki, stawiające kopce w przydomowych ogródkach, na obszarze szkółek leśnych czy lotnisk. Zagrożeniem dla kretów opuszczających podziemne korytarze są ludzie i drapieżniki. Do wrogów tych zwierząt należą: myszołowy, kruki, sowy czy sroki.

Krecie życie

Opieka nad kretem przybiera różne formy. Może być to tylko pomoc doraźna lub stała w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, którymi zarządza dyrektor. Kreta, który został okaleczony należy opatrzeć i po rehabilitacji wypuścić na wolność. Nie wolno w drastyczny sposób pozbywać się kreta z ogrodu, poprzez jego otrucie czy w inny sposób pozbawienia go życia.  

Należy postąpić w sposób humanitarny, co oznacza odłowienie go z naszego terenu i wypuszczenie w innym odległym miejscu. Kiedy w ogrodach pojawia się kret oznacza to, że w glebie znajduje się wiele niepotrzebnego robactwa. Kret jest oryginalnym zwierzęciem, które pozwala nam pozbyć się pędraków czy drutowców, a także ślimaków.

Kret jest jednym z najstarszych zwierząt na kuli ziemskiej. Należy nie zapominać, że są to pożyteczne zwierzęta, które przetrwały miliony lat. Żywią się one pędrakami czy ryjówkami, które niszczą rośliny i trawę. Kret kopiąc podziemne tunele spulchnia i natlenia ziemię. Drążąc korytarze, co pewien czas wypycha nadmiar gleby na powierzchnię, tworząc kopce.

Opieka nad kretem dotyczy jego częściowej ochrony gatunkowej w Polsce. Ochrona nie dotyczy terenów sportowych, stadionów, lotnisk, szkółek leśnych czy obszarów uprawnych. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznała kreta za gatunek najmniejszej troski. Jego śmiertelnym wrogiem jest gatunek ludzki.

Opieka nad kretem

Parki narodowe i rezerwaty przyrody

Opieka nad kretem w parkach narodowych i rezerwatach przyrody polega na nie zakłócaniu zwierzętom ich naturalnego rytmu życia. Osoby zwiedzające parki i rezerwaty są zobowiązane zachować ciszę. Mogą wyłącznie przemieszczać się wyznaczonymi szlakami.

W polskich parkach narodowych i rezerwatach przyrody krety objęte są ochroną. Zwierzęta te bytują tam w warunkach zgodnych z naturą. Przebywając w obszarach chronionych, ludzie muszą przestrzegać obowiązujących tam zasad.

Nie wolno jest w parkach i rezerwatach dokarmiać ani płoszyć zwierząt czy hałasować. Najwięcej zakazów występuje na terenie Natura 2000. Zarówno w parkach narodowych, jak i w rezerwatach przyrody człowiek nie stanowi zagrożenia dla kretów.

Opieka nad kretem w domu jest raczej niespotykana, ponieważ jego rajem jest podziemny świat. Tam czuje się najlepiej drążąc podziemne korytarze. Oznacza to, że kret nie nadaje się na domowego pupila. Może jednak prawidłowo funkcjonować w parkach i rezerwatach. Kret jest sympatycznym, szybkim i zwinnym stworzeniem, mającym prawo do życia.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]