GeoZoo » Ptak » 7 Porad dla amadyny wspaniałej
7 Porad dla amadyny wspaniałej

7 Porad dla amadyny wspaniałej

7 Porad dla amadyny wspaniałej dotyczy głównie właściwej opieki nad tym ptakiem. Ważną rolę w życiu zwierząt odgrywa zbilansowana dieta, pielęgnacja i organizacja przestrzeni. Właściciel ptaków powinien zapewnić im podstawową opiekę, a specjalistyczną lekarz weterynarii.

7 Porad dla amadyny wspaniałej dotyczy jej dobrostanu. Zostały wzięte pod uwagę potrzeby i wymagania tych ptaków. W klatce bądź witrynie pokojowej należy utrzymać higieniczne warunki bytowania. Amadyna wspaniała znana jest pod nazwą amadyniec i pochodzi z północnych terenów Australii.

Najważniejsze porady dla amadyny wspaniałej

7 Porad dla amadyny wspaniałej powinien znać każdy hodowca tych ptaków. W naturze populacja amadyńców w szybkim tempie ulega zmniejszeniu i zagraża im wyginięcie. Wpływa na to nadmierna ilość pożarów leśnych terenów i trawiastych. Zakazany jest wywóz amadyny wspaniałej z Australii.

Ptaki te można hodować w domowych warunkach.

7 Porad dla amadyny wspaniałej pomoże hodować te ptaki jako domowe pupile. Klatkę dla ptaków trzeba regularnie sprzątać i w razie potrzeby wymieniać ściółkę. Należy bacznie obserwować wygląd i zachowanie podopiecznych. Duża śmiertelność wśród amadyńców dotyczy występujących u nich pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych.

7 Porad dla amadyny wspaniałej

Do najważniejszych porad dla amadyńca należą:

  1. Zakupienie dla ptaka dużej klatki lub witryny pokojowej. Amadyńce trzeba utrzymywać w dosyć wysokiej temperaturze, co najmniej 20oC. Oświetlenie powinno działać około 14 godzin na dobę, naturalne lub sztuczne. Wilgotność powietrza musi wynosić w granicach 60-90%. Zapewnić trzeba specjalne podłoże, które można kupić w sklepie zoologicznym.
  2. Wyposażenie klatki w niezbędne akcesoria. Głównym elementem składowym klatki są drążki z naturalnego drewna, karmniki i poidełka. W klatce należy również umieścić małą, płaską doniczkę z gwiazdnicą. Natomiast obok klatki można postawić ozdobną roślinę. Wymiary budki lęgowej powinny wynosić: 15 x 15 x 15 cm i trzeba dostarczyć budulec na gniazdo. 
  3. Zakaz zaglądania do gniazda w czasie wysiadywania jaj przez parę rozpłodową. W przeciwnym razie może doprowadzić to do opuszczenia gniazda przez parę hodowlaną.
  4. Zbilansowana dieta przystosowana do wymagań amadyn wspaniałych i podawana w poidełkach świeża i czysta woda. W hodowli najlepiej karmić je: kanarem oraz prosem zwyczajnym, węgierskim i afrykańskim. W czasie karmienia młodych rodzice powinni otrzymywać pokarm pochodzenia zwierzęcego. Doskonale nadaje się do tego jajo kurze ugotowane na twardo.
  5. Unikanie wilgoci, chłodu i zbyt dużego nasłonecznienia w pomieszczeniu, w którym przebywają ptaki. Nie należy również dopuszczać do przeciągów.
  6. Regularne wypuszczanie ptaka, aby mógł codziennie przez kilka godzin swobodnie pofruwać w pokoju. Okna powinny być zamknięte, a przewody elektryczne zabezpieczone.
  7. Nie dopuszczanie do nadmiernych lęgów pary rozpłodowej w ciągu roku, powyżej dwóch lęgów. Taka sytuacja może doprowadzić do osłabienia pary rozpłodowej amadyn wspaniałych.

7 Porad dla amadyny wspaniałej to podstawy niezbędne w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Trzeba dbać o dobrostan zwierząt, aby długo żyły i cieszyły się dobrym zdrowiem. Nie wolno lekceważyć objaw chorobowych ptaka, które najlepiej skonsultować z weterynarzem. Samodzielne leczenie amadyńca może doprowadzić do jego śmierci.

Podsumowując 7 porad dla amadyny wspaniałej to najważniejsze aspekty niezbędne do prawidłowego rozwoju i rozmnażania tych ptaków. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w fachowych podręcznikach. Ptasi opiekun powinien zrozumieć naturę ptaków, ich upodobania i potrzeby. Ptak zdrowy jest żywotny i radosny.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]