Obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt

21/01/2022 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Obowiązki właściciela zwierząt to uwzględnienie ich potrzeb i zapewnienie im ochrony i opieki. Natomiast gminy mają zapobiegać bezdomności stworzeń. Mają obowiązek wyłapywać bezdomne zwierzęta i zapewnić  im opiekę. Wyłącznie rada gminy podejmuje uchwałę o odławianiu bezdomnych stworzeń.

Obowiązki właściciela zwierząt polegają na humanitarnym traktowaniu podopiecznych. Powinien on zapewnić zwierzęciu pomieszczenia, chroniące je przed zimnem, opadami atmosferycznymi i upałami. Zwierzęta muszą mieć dostęp do światła dziennego, właściwą karmę i koniecznie nieprzerwany dostęp do wody. Powinny również posiadać możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała. Ochronie podlegają zwierzęta domowe, gospodarskie, pracujące i biorące udział w pokazach.

Podstawowe obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt nakładane są ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, z późniejszymi zmianami. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt na targowiskach, giełdach czy targach.

Zabronione jest także rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych. Ustawa o ochronie zwierząt nie pozwala na wprowadzania do obrotu i nabywania psów i kotów poza miejscem ich hodowli lub chowu. Ochroną objęte są także zwierzęta gospodarskie i wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych i sportowych.

Zabronione jest, żeby warunku chowu czy hodowli zwierząt powodowały ich cierpienia, urazy czy uszkodzenia ciała.

Do podstawowych obowiązków właściciela zwierząt należą:

 • Zapewnienie zwierzęciu dziennej porcji wyżywienia w zależności od jego potrzeb i stały dostępu do wody pitnej.
 • Stworzenie zwierzęciu takich warunków bytowania, w których nie będzie narażone na cierpienia i urazy. W razie potrzeby należy niezwłocznie udzielić podopiecznemu pomocy. Trzeba również zapewnić zwierzęciu możliwość egzystencji zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, wieku, a także płci.
 • Zapewnienie stworzeniu przestronnego pomieszczenia, w którym podopieczny będzie mógł schronić się przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Powinien mieć również zapewniony odpowiedni dostęp światła słonecznego.
 • Zapewnienie pełnego nadzoru nad zwierzęciem. Uniemożliwienie niekontrolowanego wydostania się  podopiecznego  poza teren jego bytowania.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę innym osobom.
 • Zapewnienie odpowiedniej dawki ruchu w zależności od potrzeb zwierzęcia.
 • Dbanie o prawidłowy rozwój podopiecznego, jego stan zdrowia i kondycję.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków życia w trosce o zdrowie psychiczne i fizyczne zwierzęcia.
 • Zapewnienie godnego traktowania z poszanowaniem potrzeb i wymagań zwierzęcia.
 • Stosowanie środków i zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od gatunku czy rasy zwierzęcia.
 • Obserwowanie każdego dnia wyglądu i zachowania podopiecznego. W przypadku odbiegających od normy, udać się ze zwierzęciem do lecznicy dla zwierząt lub wezwać pogotowie weterynaryjne.
 • Stosowanie profilaktyki w trosce o zdrowie zwierząt, co może przedłużyć podopiecznemu życie nawet o kilka lat.

Obowiązki właściciela zwierząt nie powinny wynikać tylko z samej ustawy, ale przede wszystkim z empatii do żywych istot. Wszystkie zwierzęta powinny mieć zapewnioną opiekę i właściwe warunki bytowania. Należy uwzględnić potrzeby zwierzęcia i zapewnić  mu opiekę i ochronę. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna, z którą mogą współdziałać organizacje społeczne.

Ustawa o ochronie zwierząt powstała w celu poprawieniu losu zwierząt. Jednak do dnia dzisiejszego niektóre z nich są nadal okrutnie traktowane, a nawet torturowane. Oprawcy istot żyjących pozbawieni są empatii i nie przestrzegają obowiązujących przepisów. Nie traktują oni stworzeń żyjących podmiotowo. Nie liczą się z ich cierpieniem czy bólem. Z tego względu kary za znęcanie się nad zwierzętami są stanowczo za niskie.


ZOBACZ TAKŻE

Kocie sanitariaty

Kocie sanitariaty

Kocie sanitariaty są niezbędne w przypadku kotów domowych. Koty najchętniej zagrzebują swoje odchody w sypkim podłożu. Mruczki żyjące na wolności ...
Czytaj Dalej
Kury ozdobne

Kury ozdobne

Kury ozdobne to gromada: ptaków i rząd: grzebiących. Należą do rodziny kurowatych. W odróżnieniu od kury domowej to oryginalne ptaki ...
Czytaj Dalej
Opieka zwinnika Blehera

Opieka nad zwinnikiem Blehera

Opieka nad zwinnikiem Blehera nie jest skomplikowana, jeżeli zostanie zakupiony zdrowy osobnik. Decydując się na zakup ryb akwariowych trzeba sprostać ...
Czytaj Dalej
Wielkoszczur gambijski

Wielkoszczur gambijski

Wielkoszczur gambijski to królestwo: zwierząt, gromada: ssaków, rząd: gryzoni. Gatunek ten należy do rodziny malgaszomyszowatych i podrodziny wielkoszczurów. Występuje na ...
Czytaj Dalej
Psi fitness

Psi fitness

Psi fitness to określenie różnego stopnia aktywności w celu poprawienia kondycji czworonoga. Ma on wszechstronne zastosowanie w sportach kynologicznych i ...
Czytaj Dalej
Opieka nad Nestor kea

Opieka nad Nestor kea

Opieka nad Nestor kea wymaga podstawowej wiedzy i dużego zaangażowania. Przed zakupem tej papugi należy zapoznać się z jej wymaganiami ...
Czytaj Dalej
Potrzeby starszych kotów

Potrzeby starszych kotów

Potrzeby starszych kotów ulegają zmianie wraz z wiekiem i stanem ich zdrowia. W miarę przybywania kotom lat zmniejsza się ich ...
Czytaj Dalej
Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak?

Jak założyć hodowlę alpak? Założenie hodowli alpak wymaga wiedzy, sumienności i zaangażowania. Nie wszyscy mogą otworzyć tego rodzaju biznes. Nie ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera

Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera

Żywienie i zdrowie zwinnika Blehera przekłada się na jego zachowanie i wygląd zewnętrzny. Dieta tych ryb powinna być zróżnicowana i ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej

5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej

5 Ciekawostek o nutrii amerykańskiej przybliży bardziej styl życia tych zwierząt futerkowych. Nutrie należą do rzędu gryzoni i rodziny kolczakowatych ...
Czytaj Dalej
Dog niemiecki

Dog niemiecki

Dog niemiecki to olbrzymi pies obronny, stróżujący i do towarzystwa. Jest dostojnym czworonogiem, nazywanym „Apollem” wśród psich ras. Siła i ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie Nestor kea

Żywienie i zdrowie Nestor kea

Żywienie i zdrowie Nestor kea wpłynie na funkcjonowanie papugi w naturze i niewoli. Zwierzęta prawidłowo żywione i trzymane w higienicznych ...
Czytaj Dalej