Obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt

21/01/2022 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Obowiązki właściciela zwierząt to uwzględnienie ich potrzeb i zapewnienie im ochrony i opieki. Natomiast gminy mają zapobiegać bezdomności stworzeń. Mają obowiązek wyłapywać bezdomne zwierzęta i zapewnić  im opiekę. Wyłącznie rada gminy podejmuje uchwałę o odławianiu bezdomnych stworzeń.

Obowiązki właściciela zwierząt polegają na humanitarnym traktowaniu podopiecznych. Powinien on zapewnić zwierzęciu pomieszczenia, chroniące je przed zimnem, opadami atmosferycznymi i upałami. Zwierzęta muszą mieć dostęp do światła dziennego, właściwą karmę i koniecznie nieprzerwany dostęp do wody. Powinny również posiadać możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała. Ochronie podlegają zwierzęta domowe, gospodarskie, pracujące i biorące udział w pokazach.

Podstawowe obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt nakładane są ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, z późniejszymi zmianami. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt na targowiskach, giełdach czy targach.

Zabronione jest także rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych. Ustawa o ochronie zwierząt nie pozwala na wprowadzania do obrotu i nabywania psów i kotów poza miejscem ich hodowli lub chowu. Ochroną objęte są także zwierzęta gospodarskie i wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych i sportowych.

Zabronione jest, żeby warunku chowu czy hodowli zwierząt powodowały ich cierpienia, urazy czy uszkodzenia ciała.

Do podstawowych obowiązków właściciela zwierząt należą:

 • Zapewnienie zwierzęciu dziennej porcji wyżywienia w zależności od jego potrzeb i stały dostępu do wody pitnej.
 • Stworzenie zwierzęciu takich warunków bytowania, w których nie będzie narażone na cierpienia i urazy. W razie potrzeby należy niezwłocznie udzielić podopiecznemu pomocy. Trzeba również zapewnić zwierzęciu możliwość egzystencji zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, wieku, a także płci.
 • Zapewnienie stworzeniu przestronnego pomieszczenia, w którym podopieczny będzie mógł schronić się przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Powinien mieć również zapewniony odpowiedni dostęp światła słonecznego.
 • Zapewnienie pełnego nadzoru nad zwierzęciem. Uniemożliwienie niekontrolowanego wydostania się  podopiecznego  poza teren jego bytowania.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę innym osobom.
 • Zapewnienie odpowiedniej dawki ruchu w zależności od potrzeb zwierzęcia.
 • Dbanie o prawidłowy rozwój podopiecznego, jego stan zdrowia i kondycję.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków życia w trosce o zdrowie psychiczne i fizyczne zwierzęcia.
 • Zapewnienie godnego traktowania z poszanowaniem potrzeb i wymagań zwierzęcia.
 • Stosowanie środków i zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od gatunku czy rasy zwierzęcia.
 • Obserwowanie każdego dnia wyglądu i zachowania podopiecznego. W przypadku odbiegających od normy, udać się ze zwierzęciem do lecznicy dla zwierząt lub wezwać pogotowie weterynaryjne.
 • Stosowanie profilaktyki w trosce o zdrowie zwierząt, co może przedłużyć podopiecznemu życie nawet o kilka lat.

Obowiązki właściciela zwierząt nie powinny wynikać tylko z samej ustawy, ale przede wszystkim z empatii do żywych istot. Wszystkie zwierzęta powinny mieć zapewnioną opiekę i właściwe warunki bytowania. Należy uwzględnić potrzeby zwierzęcia i zapewnić  mu opiekę i ochronę. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna, z którą mogą współdziałać organizacje społeczne.

Ustawa o ochronie zwierząt powstała w celu poprawieniu losu zwierząt. Jednak do dnia dzisiejszego niektóre z nich są nadal okrutnie traktowane, a nawet torturowane. Oprawcy istot żyjących pozbawieni są empatii i nie przestrzegają obowiązujących przepisów. Nie traktują oni stworzeń żyjących podmiotowo. Nie liczą się z ich cierpieniem czy bólem. Z tego względu kary za znęcanie się nad zwierzętami są stanowczo za niskie.


ZOBACZ TAKŻE

5 Ciekawostek o gekonie

5 Ciekawostek o gekonie

5 Ciekawostek o gekonie zobrazuje bardziej funkcjonowanie tych gadów żyjących na wolności i w niewoli. Występują one w Ameryce Północnej, ...
Czytaj Dalej
Stres u ryb

Stres u ryb

Stres u ryb jest niebezpieczny dla ich zdrowia i samopoczucia. Może być wywołany wieloma czynnikami. Najważniejszy jest właściwy wybór ryb, ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o afrowiórce pręgowanej

5 Ciekawostek o afrowiórce pręgowanej

5 Ciekawostek o afrowiórce pręgowanej dotyczy gryzonia, który na wolności żyje w Afryce. Występuje na terenach od Maroka do Kenii, ...
Czytaj Dalej
Terier tybetański

Terier tybetański

Terier tybetański to pies pasterski i towarzyszący, który przynosi szczęście. To stara rasa tybetańska. Jest on wspaniałym przyjacielem człowieka w ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie amadyńca

Żywienie i zdrowie amadyńca

Żywienie i zdrowie amadyńca to podstawa jego prawidłowego rozwoju i rozmnażania. Ptaki te racjonalne żywione i trzymana w czystych, przestronnych ...
Czytaj Dalej
Łupież u kota

Łupież u kota

Łupież u kota jest problemem skórnym, który obniża poziom życia zwierzęcia. Jest to nadmiernie łuszczący się naskórek. Przyczyną tego jest ...
Czytaj Dalej
Opieka nad alpakami

Opieka nad alpakami

Opieka nad alpakami wymaga fachowej wiedzy. Warto jest zapoznać się ze specjalistyczną lekturą na temat życia tych zwierząt. Największa populacja ...
Czytaj Dalej
Ryby do dużego akwarium

Ryby do dużego akwarium

Ryby do dużego akwarium to przeważnie duże okazy, ryby terytorialne lub towarzyskie, które wymagają obszernego zbiornika. Mogą to być gatunki ...
Czytaj Dalej
Opieka nad wiewiórką szarą

Opieka nad wiewiórką szarą

Opieka nad wiewiórką szarą bytującą w środowisku naturalnym uzależniona jest czasami od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone często ...
Czytaj Dalej
Jakie dźwięki wydają psy?

Jakie dźwięki wydają psy?

Jakie dźwięki wydają psy? Psy wydają rozmaite dźwięki, które człowiek nie zawsze rozumie. Zwierzęta te są bardzo rozmowne i dobrze ...
Czytaj Dalej
Amadyniec

Amadyniec

Amadyniec to gromada: ptaków, rząd: wróblowych i podrząd: śpiewających. Należy on do rodziny astryldowatych i podrodziny mniszek. Ze względu na ...
Czytaj Dalej
Kot bambino

Kot bambino

Kot bambino to bezwłosa i krótkonoga, karłowata wersja sfinksa. Jest to nowa rasa kotów, która przez całe życie wygląda jak ...
Czytaj Dalej