GeoZoo » Zoologia » Obowiązki właściciela zwierząt
Obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt to uwzględnienie ich potrzeb i zapewnienie im ochrony i opieki. Natomiast gminy mają zapobiegać bezdomności stworzeń. Mają obowiązek wyłapywać bezdomne zwierzęta i zapewnić  im opiekę. Wyłącznie rada gminy podejmuje uchwałę o odławianiu bezdomnych stworzeń.

Obowiązki właściciela zwierząt polegają na humanitarnym traktowaniu podopiecznych. Powinien on zapewnić zwierzęciu pomieszczenia, chroniące je przed zimnem, opadami atmosferycznymi i upałami. Zwierzęta muszą mieć dostęp do światła dziennego, właściwą karmę i koniecznie nieprzerwany dostęp do wody. Powinny również posiadać możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała. Ochronie podlegają zwierzęta domowe, gospodarskie, pracujące i biorące udział w pokazach.

Podstawowe obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt nakładane są ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, z późniejszymi zmianami. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt na targowiskach, giełdach czy targach.

Zabronione jest także rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych. Ustawa o ochronie zwierząt nie pozwala na wprowadzania do obrotu i nabywania psów i kotów poza miejscem ich hodowli lub chowu. Ochroną objęte są także zwierzęta gospodarskie i wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych i sportowych.

Zabronione jest, żeby warunku chowu czy hodowli zwierząt powodowały ich cierpienia, urazy czy uszkodzenia ciała.

Do podstawowych obowiązków właściciela zwierząt należą:

 • Zapewnienie zwierzęciu dziennej porcji wyżywienia w zależności od jego potrzeb i stały dostępu do wody pitnej.
 • Stworzenie zwierzęciu takich warunków bytowania, w których nie będzie narażone na cierpienia i urazy. W razie potrzeby należy niezwłocznie udzielić podopiecznemu pomocy. Trzeba również zapewnić zwierzęciu możliwość egzystencji zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, wieku, a także płci.
 • Zapewnienie stworzeniu przestronnego pomieszczenia, w którym podopieczny będzie mógł schronić się przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Powinien mieć również zapewniony odpowiedni dostęp światła słonecznego.
 • Zapewnienie pełnego nadzoru nad zwierzęciem. Uniemożliwienie niekontrolowanego wydostania się  podopiecznego  poza teren jego bytowania.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę innym osobom.
 • Zapewnienie odpowiedniej dawki ruchu w zależności od potrzeb zwierzęcia.
 • Dbanie o prawidłowy rozwój podopiecznego, jego stan zdrowia i kondycję.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków życia w trosce o zdrowie psychiczne i fizyczne zwierzęcia.
 • Zapewnienie godnego traktowania z poszanowaniem potrzeb i wymagań zwierzęcia.
 • Stosowanie środków i zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od gatunku czy rasy zwierzęcia.
 • Obserwowanie każdego dnia wyglądu i zachowania podopiecznego. W przypadku odbiegających od normy, udać się ze zwierzęciem do lecznicy dla zwierząt lub wezwać pogotowie weterynaryjne.
 • Stosowanie profilaktyki w trosce o zdrowie zwierząt, co może przedłużyć podopiecznemu życie nawet o kilka lat.

Obowiązki właściciela zwierząt nie powinny wynikać tylko z samej ustawy, ale przede wszystkim z empatii do żywych istot. Wszystkie zwierzęta powinny mieć zapewnioną opiekę i właściwe warunki bytowania. Należy uwzględnić potrzeby zwierzęcia i zapewnić  mu opiekę i ochronę. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna, z którą mogą współdziałać organizacje społeczne.

Ustawa o ochronie zwierząt powstała w celu poprawieniu losu zwierząt. Jednak do dnia dzisiejszego niektóre z nich są nadal okrutnie traktowane, a nawet torturowane. Oprawcy istot żyjących pozbawieni są empatii i nie przestrzegają obowiązujących przepisów. Nie traktują oni stworzeń żyjących podmiotowo. Nie liczą się z ich cierpieniem czy bólem. Z tego względu kary za znęcanie się nad zwierzętami są stanowczo za niskie.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top