Obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt

21/01/2022 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Obowiązki właściciela zwierząt to uwzględnienie ich potrzeb i zapewnienie im ochrony i opieki. Natomiast gminy mają zapobiegać bezdomności stworzeń. Mają obowiązek wyłapywać bezdomne zwierzęta i zapewnić  im opiekę. Wyłącznie rada gminy podejmuje uchwałę o odławianiu bezdomnych stworzeń.

Obowiązki właściciela zwierząt polegają na humanitarnym traktowaniu podopiecznych. Powinien on zapewnić zwierzęciu pomieszczenia, chroniące je przed zimnem, opadami atmosferycznymi i upałami. Zwierzęta muszą mieć dostęp do światła dziennego, właściwą karmę i koniecznie nieprzerwany dostęp do wody. Powinny również posiadać możliwość swobodnej zmiany pozycji ciała. Ochronie podlegają zwierzęta domowe, gospodarskie, pracujące i biorące udział w pokazach.

Podstawowe obowiązki właściciela zwierząt

Obowiązki właściciela zwierząt nakładane są ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, z późniejszymi zmianami. Ustawa reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu i nabywanie zwierząt na targowiskach, giełdach czy targach.

Zabronione jest także rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych. Ustawa o ochronie zwierząt nie pozwala na wprowadzania do obrotu i nabywania psów i kotów poza miejscem ich hodowli lub chowu. Ochroną objęte są także zwierzęta gospodarskie i wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych i sportowych.

Zabronione jest, żeby warunku chowu czy hodowli zwierząt powodowały ich cierpienia, urazy czy uszkodzenia ciała.

Do podstawowych obowiązków właściciela zwierząt należą:

 • Zapewnienie zwierzęciu dziennej porcji wyżywienia w zależności od jego potrzeb i stały dostępu do wody pitnej.
 • Stworzenie zwierzęciu takich warunków bytowania, w których nie będzie narażone na cierpienia i urazy. W razie potrzeby należy niezwłocznie udzielić podopiecznemu pomocy. Trzeba również zapewnić zwierzęciu możliwość egzystencji zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, wieku, a także płci.
 • Zapewnienie stworzeniu przestronnego pomieszczenia, w którym podopieczny będzie mógł schronić się przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Powinien mieć również zapewniony odpowiedni dostęp światła słonecznego.
 • Zapewnienie pełnego nadzoru nad zwierzęciem. Uniemożliwienie niekontrolowanego wydostania się  podopiecznego  poza teren jego bytowania.
 • Ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę innym osobom.
 • Zapewnienie odpowiedniej dawki ruchu w zależności od potrzeb zwierzęcia.
 • Dbanie o prawidłowy rozwój podopiecznego, jego stan zdrowia i kondycję.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków życia w trosce o zdrowie psychiczne i fizyczne zwierzęcia.
 • Zapewnienie godnego traktowania z poszanowaniem potrzeb i wymagań zwierzęcia.
 • Stosowanie środków i zabiegów pielęgnacyjnych w zależności od gatunku czy rasy zwierzęcia.
 • Obserwowanie każdego dnia wyglądu i zachowania podopiecznego. W przypadku odbiegających od normy, udać się ze zwierzęciem do lecznicy dla zwierząt lub wezwać pogotowie weterynaryjne.
 • Stosowanie profilaktyki w trosce o zdrowie zwierząt, co może przedłużyć podopiecznemu życie nawet o kilka lat.

Obowiązki właściciela zwierząt nie powinny wynikać tylko z samej ustawy, ale przede wszystkim z empatii do żywych istot. Wszystkie zwierzęta powinny mieć zapewnioną opiekę i właściwe warunki bytowania. Należy uwzględnić potrzeby zwierzęcia i zapewnić  mu opiekę i ochronę. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna, z którą mogą współdziałać organizacje społeczne.

Ustawa o ochronie zwierząt powstała w celu poprawieniu losu zwierząt. Jednak do dnia dzisiejszego niektóre z nich są nadal okrutnie traktowane, a nawet torturowane. Oprawcy istot żyjących pozbawieni są empatii i nie przestrzegają obowiązujących przepisów. Nie traktują oni stworzeń żyjących podmiotowo. Nie liczą się z ich cierpieniem czy bólem. Z tego względu kary za znęcanie się nad zwierzętami są stanowczo za niskie.


ZOBACZ TAKŻE

Kynofobia

Kynofobia

Kynofobia oznacza paniczny strach przed psami. Nie ma to nic wspólnego z realnym zagrożeniem. Jest to zaburzenie lękowe, które może ...
Czytaj Dalej
Żako

Żako

Żako jest średniej wielkości egzotycznym ptakiem. Należy ona do królestwa: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków i rzędu: papugowych. Jest to ...
Czytaj Dalej
Kastracja kota

Kastracja kota

Kastracja kota polega na całkowitym usunięciu gruczołów rozrodczych czyli jajników albo jąder. Taki zabieg eliminuje nie tylko rozrodczość, ale także ...
Czytaj Dalej
Jeż

Jeż

Jeż to królestwo: zwierząt, typ: strunowce, gromada: ssaki i rząd owadożernych. Należy on do rodziny jeżowatych. Nie jest to typowe ...
Czytaj Dalej
Pęcherz pławny ryb

Pęcherz pławny

Pęcherz pławny ryb to doskonale funkcjonujący narząd, którego posiadaniem może pochwalić się większość rybich gatunków. W drodze ewolucji ryby wykształciły ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie afrowiórki pręgowanej

Żywienie i zdrowie afrowiórki pręgowanej

Żywienie i zdrowie afrowiórki pręgowanej jest bardzo istotne w warunkach hodowlanych. Gryzonie te w małych grupach żyją w Afryce. Zwierzęta ...
Czytaj Dalej
Groomer

Groomer

Groomer to psi fryzjer, który zajmuje się pielęgnacją czworonogów i innych zwierząt. Klientami groomera są psy, koty, a także gryzonie ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o papugach

5 Ciekawostek o papugach

5 Ciekawostek o papugach przybliży bardziej życie tych egzotycznych ptaków o niezwykłej urodzie. Młode odchowane przez człowieka papugi są ulubionymi ...
Czytaj Dalej
Koty z włosami

Koty z włosami

Koty z włosami wymagają odpowiednich zabiegów kosmetycznych i właściwych kosmetyków dla zwierząt. Nie brakuje w Polsce futrzaków, które w miejsce ...
Czytaj Dalej
Zapobieganie bezdomności zwierząt

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Zapobieganie bezdomności zwierząt wedle obowiązujących przepisów należy do zadań własnych gmin. Każdego roku gminy na podstawie uchwały zapobiegają bezdomności zwierząt, ...
Czytaj Dalej
Zaopatrzenie akwarium w CO2

Zaopatrzenie akwarium w CO2

Zaopatrzenie akwarium w CO2 ma bardzo dużeznaczenie w akwarystyce. Jest to gaz, który częściowo występuje w postaci kwasu węglowego. Jest ...
Czytaj Dalej
Afrowiórka pręgowana

Afrowiórka pręgowana

Afrowiórka pręgowana to królestwo: zwierząt, gromada: ssaków, rząd: gryzoni, rodzina: wiewiórkowatych. Należy ona do podrodziny afrowiórek. Zamieszkuje w buszu i ...
Czytaj Dalej