GeoZoo » Zoologia » Ochrona zwierząt w Hiszpanii
Ochrona zwierząt w Hiszpanii

Ochrona zwierząt w Hiszpanii

Ochrona zwierząt w Hiszpanii odbywa się na mocy wprowadzonego nowego prawa, które reguluje ustawa o dobrostanie i ochronie zwierząt. Ma ona na celu nie doprowadzać do złego traktowania i porzucania zwierząt. Ustawa ta jest jedną z najbardziej ambitnych w Europie.

Ochrona zwierząt w Hiszpanii to pierwsza w Europie ustawa wprowadzające radykalne zmiany w obronie zdrowia i życia większości zwierząt. W świetle nowych przepisów opiekunowie psów mają obowiązek zapewnić zwierzętom dobrostan zgodnie z wymaganiami każdego gatunku.

W Hiszpanii corocznie średnio porzucanych jest ponad 150 tysięcy psów, zwłaszcza chartów i psów myśliwskich po zakończeniu sezonu łowieckiego. Ponad 288 tysięcy psów i kotów zostało porzuconych w Hiszpanii w 2022 roku, co zostało podane do publicznej wiadomości przez Fundację Affinisty Foundation.  

Istotne zmiany w nowym prawie

Ochrona zwierząt w Hiszpanii na podstawie nowych przepisów ma na celu poprawienie życia zwierząt, znajdujących się pod opieką człowieka. Poza tym nowe prawo ma zagwarantować bezpieczeństwo tym stworzeniom, żeby nie dochodziło do ich maltretowania, porzucania czy uśmiercania. Zwierzęta zostały uznane za istoty obdarzone wrażliwością, cierpieniem i bólem.

Ochrona zwierząt w Hiszpanii obejmuje zwierzęta domowe i dzikie, które znajdują się pod opieką człowieka. Właściciele mają prawo dochodzić odszkodowania za zranienie zwierzęcia, co doprowadziło do upośledzenia jego zdrowia psychicznego, fizycznego czy śmierci. W szwedzkim kodeksie cywilnym zwierzęta domowe mają status „rzeczy ruchomych”.

W niektórych krajach Europy zwierzęta chronione są prawem, ale stosowane są przepisy dotyczące rzeczy. Takim przykładem mogą być Niemcy, Austria, Szwajcaria, Holandia czy Czechy. W polskim prawie według ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt: „Zwierzę jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą”.   

W Hiszpanii opiekunowie zajmują się około 30 milionami zwierząt domowych, co wynika z informacji przekazanych przez media hiszpańskie. Według danych Krajowego Stowarzyszenia Producentów Karmy dla zwierząt domowych w Hiszpanii utrzymywanych jest 15 mln psów i kotów. Jest ich więcej niż dzieci poniżej 15 roku życia, których jest ponad 6 mln.

Istotne zmiany w nowym prawie:

 • Zakaz stosowania obroży niebezpiecznej dla zwierzęcia, takiej jak kolczatki czy obroży elektrycznej. Nie może ona wywołać okaleczenia ani cierpienia u czworonoga.
 • Zakaz pozostawiania nawet na chwilę psa samego w samochodzie. Nie ma znaczenia w tym przypadku temperatura panująca na zewnątrz.
 • Zakaz pozostawienia psa przywiązanego przed sklepem nawet tylko na moment.
 • Zakaz pozostawienia psa samego w domu dłużej niż 24 godziny, a innych zwierząt dłużej niż 72 godziny. Nie ma znaczenia czy mają pozostawiony pokarm i wodę.
 • Zakaz sprzedawania psów i kotów oraz fretek w sklepach zoologicznych. Po roku zakaz sprzedawania w sklepach zoologicznych ma dotyczyć też innych zwierząt z wyjątkiem ptaków, gryzoni i ryb.
 • Zakaz trzymania zwierząt domowych bezustannie na: balkonie, tarasie, podwórku, a także w magazynach i piwnicach.
 • Zakaz trzymania dzikich zwierząt w cyrku.
 • Obowiązek powiadomienia odpowiednich władz lokalnych w ciągu 48 godzin w przypadku zaginięcia zwierzęcia.
 • Obowiązek wykupienia przez właścicieli psów ras niebezpiecznych ubezpieczenia o wartości, nie niższej niż 120 tysięcy EURO.

Zwierzęta w Hiszpanii nie będą już traktowane jak rzecz. Stały się prawnymi członkami rodziny, które będą uwzględniane przy rozwodach czy spadkach. Sąd będzie mógł odmówić jednemu z rodziców wspólnej opieki nad dzieckiem, jeżeli ten wcześniej znęcał się nad zwierzętami. Zwierzęta nie będą mogły być przyjmowane, jako zapłata za długi opiekunów.

Sąd rozstrzygając o losie zwierzęcia będzie kierował się jego dobrostanem. W sklepach zoologicznych mogą być tylko sprzedawane zwierzęta certyfikowanych i zarejestrowanych hodowców. W nowej ustawie wprowadzone zostały 24 zakazy i 10 obowiązków oraz kary za łamanie nowego prawa.

Kary i zwierzęta wyłączone z ustawy

Ochrona zwierząt w Hiszpanii w świetle nowego prawa przewiduje wysokie kary za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Sięgają one w granicach 500-200000 EURO. Przykładowo za przywiązanie psa przed sklepem grozi grzywna w wysokości 10 tysięcy EURO. Za przemoc na zwierzęciu można otrzymać 1,5 roku więzienia, a w przypadku śmierci zwierzęcia 2 lata.

Według Marii Luisy Fernandez, która jest dyrektorem ds. małych zwierząt w Hiszpańskim Stowarzyszeniu Weterynaryjnym, ustawa ta ma fundamentalne znaczenie  dla ustawodawstwa w Hiszpanii. Jednak nowe przepisy nie obejmują wszystkich zwierząt, które wykorzystywane są w wyścigach, eksperymentach czy w walkach byków.

Z ustawy wyłączone zostały:

 • psy myśliwskie, pasterskie i charty,
 • zwierzęta do walk byków,
 • zwierzęta wykorzystywane w eksperymentach,
 • inne zwierzęta użytkowe.

Ochrona zwierząt w Hiszpani według nowej ustawy o dobrostanie i ochronie zwierząt nie wszystkim przypadła do gustu. Niektórzy opiekunowie zwierząt przeciwni są wprowadzenia zakazu zostawiania psa na krótki czas przed sklepem. Uważają te nowe przepisy za przesadne podczas, gdy inne zwierzęta nie objęte ustawą są okaleczane, a nawet ponoszą śmierć.

Ochrona zwierząt w Hiszpanii - walka byków

Walka byków w Hiszpanii

Ochrona zwierząt w Hiszpanii  w świetle nowej ustawy w dalszym ciągle zezwala na organizowanie walki byków. Jest to krwawa i brutalna tradycja organizowana corocznie. Walki te odbywają się w Madrycie, Walencji oraz Kastylii i Nawarze. Nadal korridy znajdują wielu zwolenników i uznawane są za hiszpańską tradycję.

Te praktyki wywołujące cierpienia, śmierć zwierząt i ludzi są krytykowane na arenie lokalnej i międzynarodowej. Walka byków nie została zakazana, a w pierwszej kolejności powinno to ulec zmianie. Korrida uprawiana jest także w niektórych miastach Portugalii i Meksyku. Zainteresowanie tym „krwawym sportem” zmalała w około 40% w ciągu 5 lat.

W pokazie tym nie mogą brać udziału osoby pod wpływem używek i dzieci poniżej 16 roku życia. Korrida polega na wypuszczaniu dzikich byków z zagród, drażnieniu ich i ranieniu oraz robieniu uników przed ich rogami. Zwierzęta te uciekają ciasnymi uliczkami pełnymi samochodów i są zabijane na oczach ludzi.  

Byki wypuszczane są na arenę. Pikatorzy, którzy siedzą na koniach wbijają włócznie w mięśnie szyi i pleców byka. Później wchodzą na arenę banderilleros i odwracają uwagę byka, rzucając w niego ostrymi narzędziami. Byk dobijany jest przez matadora, który przecina zwierzęciu rdzeń kręgowy lub aortę.

Następnie zwierzę łańcuchem jest ciągnięte za rogi. Później ma obcięty ogon albo uszy. Nie kończy się na śmierci jednego byka. Na arenie dochodzi też do okaleczenia koni, a nawet ich śmierci. Jest to okrutne traktowanie zwierząt, które powinno być zakazane na całym świecie. Szkoda, że nowe przepisy w ochronie zwierząt nie wzięły tego pod uwagę.

Podsumowując

Ochrona zwierząt w Hiszpanii jest bardzo postępowym osiągnieciem według  nowej ustawy o dobrostanie i ochronie zwierząt. W Polsce przepisy nie są tak rygorystyczne. Obecna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o chronię zwierząt z późniejszymi zmianami, nie przewiduje wysokich kar za znęcanie się nad zwierzętami i nie zawsze są one egzekwowane.