GeoZoo » Pies » Wyjątkowe zmysły psów
Wyjątkowe zmysły psów

Wyjątkowe zmysły psów

Wyjątkowe zmysły psów pomagają tym zwierzętom w życiu codziennym. Pies to najlepszy i najwierniejszy przyjaciel człowieka oraz najstarsze zwierzę domowe. W okresie tysiącleci swego udomowienia przekształcił się w drodze ewolucji na szereg odmiennych typów.

Wyjątkowe zmysły psów są uzupełnieniem pięciu podstawowych psich zmysłów. W okresie swojego udomowienia zwierzęta te nabywały różne dodatkowe cechy psychiczne i fizyczne. Psy przystosowały się do różnych warunków życia zgodnie z wymaganiami człowieka. Zostały udomowione, żeby towarzyszyć i pomagać ludziom.

Zmysł orientacji

Wyjątkowe zmysły psów zaliczane są do psich narządów zmysłów. Zmysł orientacji występuje u wielu zwierząt. Kierują się nim ptaki przelotne, gdy jesienią udają się w podróż do ciepłych krajów, a wiosną wracają w rodzinne strony. Ten sam zmysł wskazuje gołębiowi kierunek lotu i prowadzi go przez obce mu okolice.

Zmysł orientacji pojawie się również u niektórych psów, ale w słabszym stopniu niż u ptaków. Zdarza się, że pies przewieziony pociągiem czy samochodem w zamkniętym pomieszczeniu, powraca do domu przez nieznane sobie okolice. Przez wychowanie czy naukę nie można wrobić orientacji przestrzennej. Jednak zmysł orientacji można udoskonalić przez częste ćwiczenia z psem.  

Zmysł telepatyczny

Wyjątkowe zmysły psów to zmysł orientacji i zmysł telepatyczny. Zmysł telepatyczny jest siódmym narządem zmysłów każdego czworonoga. Jednak nie każdy pies obdarzony jest nim w tym samym stopniu. Jest to ciekawe zjawisko, które pomaga odbierać wrażenia bez udziału pozostałych psich zmysłów.

To co ludziom może wydawać się nieuchwytne, jest wyraźne dostrzegalne dla psa. Reaguje on na stany psychiczne swojego właściciela. Inaczej oddycha i chodzi człowiek zadowolony i spokojny, a inaczej zdenerwowany. Niektóre psy mogą wykonać łatwe zadania, które przekazane są mu tylko myślą, bez udziału słów czy gestów.

Zmysłem telepatycznym mogą szczególnie być obdarzone pudle i  boksery, ponieważ rasy te wykazują nieprzeciętną inteligencję. Pies przywiązany do swojego opiekuna może wyczuć jego powrót do domu, nawet na klika minut wcześniej przed przybyciem. Jest to możliwe nawet wówczas, gdy opiekun wraca o różnych porach dnia i rozmaitymi środkami lokomocji.

Ten wyjątkowy zmysł telepatyczny pozwala czworonogom orientować się o zbliżaniu osób, które kochają lub osób im wrogich. To niesamowite zjawisko polega na odbieraniu pewnego rodzaju fal, które stanowią przejaw życia i bliskości osobnika zestrojonego z psem. Jest to podobne do działania aparatu nadawczego i odbiorczego w radiofonii.

Wyjątkowe zmysły psów to nadzwyczajne umiejętności tych zwierząt. Pomagają czworonogom funkcjonować w świecie ludzi i zwierząt. Zjawisko orientacji u psów było wielokrotnie obserwowane, ale nie do końca wyjaśnione. Psy myśliwskie lub innej rasy, które obdarzone są zmysłem orientacji są szczególnie cenione.