GeoZoo » Ptak » PTAKI W OCHRONIE OBIEKTÓW I PLANTACJI
Ptaki w ochronie obiektów i plantacji

PTAKI W OCHRONIE OBIEKTÓW I PLANTACJI

Ptaki w ochronie obiektów i plantacji wspierają ludzi w ich obowiązkach. Wykonują zadania w zależności od ich genów dziedzicznych. Ptaki nie tylko są towarzyszami człowieka, ale po specjalistycznych szkoleniach zdobywają cenne umiejętności.

Ptaki w ochronie obiektów i plantacji szkolone są do wykonywania określonych czynności, w zależności od posiadanych umiejętności wrodzonych. Stworzenia te swoim zaangażowaniem potrafią zapracować na własne utrzymanie. Ich sumienna praca powinna być należycie doceniana. W zależności od potrzeb i zapotrzebowania wykorzystywane są określone gatunki ptaków, które wykonują wyuczone komendy.

Sokolnictwo

Ptaki w ochronie obiektów i plantacji pochodzą w Polsce z hodowli wolierowych. Szponiaste ptaki są pod ochroną. Przepisy nie pozwalają układania gatunków, które pochodzą ze środowiska naturalnego. Sokolnictwo jest sztuką układania ptaków drapieżnych oraz łowienia i polowania z nimi. Zaliczone jest ono do najstarszych form łowiectwa i przetrwało niezmienione przez około trzy tysiące lat.

W sokolnictwie dawniej i dziś wykorzystywane są te same gatunki ptaków drapieżnych.

Poza tym opiera się ono na pierwotnych zasadach. Jest to zajęcie czasochłonne w okresie treningu i polowań, od sierpnia do lutego. W pozostałych miesiącach sokolnicy doglądają codziennie ptaki w wolierze i je karmią. Prowadzenie, układanie i polowanie z ptakami łowczymi wymaga dużej sprawności fizycznej.

Ptaki w ochronie obiektów i plantacji

Ptaki łowcze

Ptaki w ochronie obiektów i plantacji przechodzą specjalne szkolenie, w celu odstraszania niepożądanych gości. Warunki terenowe w łowisku, rodzaj zwierzyny to priorytety przy wyborze gatunku ptaka łowczego. W tym przypadku ważny jest również czas, jaki sokolnik może poświęcić podopiecznemu.

Do łowu i polowania wykorzystywanych jest kilka gatunków ptaków drapieżnych, które podzielone są na dwie grupy:

  • Ptaki wysokiego lotu, które nazywane są długoskrzydłymi. Do nich zaliczane są sokoły, wymagające do skutecznego polowania dużych i otwartych przestrzeni.
  • Ptaki niskiego lotu, które doskonale radzą sobie w urozmaiconym terenie, a nawet w lesie. W skład tej grupy wchodzą: jastrzębie, nazywane krótkoskrzydłymi i orły wraz z myszołowami, czyli szerokoskrzydłymi.

Każdy ptak obowiązkowo zarejestrowany jest w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. Musi również posiadać dokument potwierdzający jego pochodzenie. Szkolone są młode osobniki. Muszą one nauczyć się powrotu do swojego opiekuna. W początkowym okresie wypuszczane są na lince, czyli dłużcu.

Ptak drapieżny może być puszczany wolno, kiedy już nauczy się latania i powrotu do swojego właściciela.

Ptaki puszczane do swobodnych lotów oprócz rzemyków na nogach, powinny być zaopatrzone w tabliczkę adresową opiekuna. Szkolenie ptaków może trwać kilka dni, a nawet do dwóch miesięcy. Uzależnione jest to od doświadczenia sokolnika oraz gatunku i charakteru ptaka. W działalności komercyjnej zastosowanie ma płoszenie przy wykorzystaniu metod sokolniczych.

Ptaki w ochronie obiektów i plantacji

Płoszenie i odstraszanie ptactwa z obiektów

Ptaki w ochronie obiektów i plantacji wykorzystywane są do płoszenia zwierzyny metodą sokolniczą. Polega ona na płoszeniu szkodników, takich jak: krukowate czy gołębie, przebywających na terenie ochrony. Pojawiające się codziennie nad obiektami czy plantacjami drapieżniki wymuszają zmianę miejsc gniazdowania, żerowania i przebywania niepożądanych gatunków ptaków.

Przykładem chronionych obiektów i plantacji są: zakłady przemysłowe, budynki, garaże, magazyny, uprawy, czy sady. Ochrona biologiczna obiektów i plantacji jest metodą sprawdzoną i najbardziej skuteczną, ponieważ opiera się na naturalnym lęku o własne życie nieproszonych gości.

Do płoszenia intruzów wykorzystywane są ptaki drapieżne z rodziny sokołowatych i jastrzębiowatych.

Niszczenie infrastruktury zakładowej powodują różne gatunki ptaków, a zwłaszcza gołębie i kruki. Stanowią one również problem sanitarny.  Na przykład doskonałym miejscem żerowania dla ptaków są składowiska i zakłady przemysłowe. Zachętą do bytowania w tych miejscach nieproszonych gości są odpady i dostępność licznych miejsc do gniazdowania. Intruzów można pozbyć się dzięki drapieżnym ptakom.

Metoda odstraszania ptaków z obiektów jest  całkowicie ekologiczna, ponieważ wykorzystuje w tym celu wyłącznie siłę natury. Wiele budowli zabytkowych niszczonych jest ptasimi odchodami, co nie wygląda estetycznie. Dlatego w takim przypadku warto jest zastosować profesjonalne metody, polegające na wykorzystaniu ptaków drapieżnych.

Ptaki w ochronie obiektów i plantacji

Ochrona biologiczna plantacji

W ochronie plantacji doskonale sprawdzają się: jeden sokół i jastrząb. Takie dwa osobniki są kompletnym zabezpieczeniem. Rozległy teren najlepiej ochrania sokół, który wzbija się bardzo wysoko. Natomiast na niskich pułapach doskonale sprawdza się jastrząb, który jest ptakiem niskiego lotu. Praca na plantacjach powinna być wykonywana rzetelnie z dobrze ułożonymi osobnikami ptaków szponiastych.

Ptaki drapieżne na plantacjach są zagrożeniem dla szkodników, nie chcących pozostać w ich obecności. Intruzi żywią się często owocami. Do nich można zaliczyć szpaki, które szybko przyzwyczajają się do sztucznych odgłosów i latawców. Dlatego teren powinien być ciągle patrolowany przez ptaki drapieżne, które pod nadzorem sokolnika odbywają regularne loty.

Plantacje rzędu kilkudziesięciu hektarów są w stanie zabezpieczyć tylko ptaki drapieżne. Jest to jedyny skuteczny sposób zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi żerowaniem ptactwa.

Najczęściej chronione są w ten sposób sady czereśniowe i plantacje borówek. Przeważnie są to duże obszary upraw.

Podsumowując ptaki w ochronie obiektów i plantacji powinny pochodzić ze sprawdzonej hodowli. Najczęściej wybierane są najbardziej inteligentne osobniki, które szybko uczą się powierzanych im zadań. Nie są dopuszczalne żadne ich wady genetyczne. Dlatego wszyscy, którzy decydują się na wykorzystanie ptaków w tej dziedzinie życia, powinni pamiętać o ich zbilansowanej diecie i dobrym traktowaniu. Podczas szkolenia nie powinny być stosowane kary.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]