GeoZoo » Kot » POLSKI ZWIĄZEK FELINOLOGICZNY
Polski Związek Felinologiczny

POLSKI ZWIĄZEK FELINOLOGICZNY

Polski Związek Felinologiczny jest stowarzyszeniem, które działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Terenem działania związku jest Rzeczypospolita Polska, a jego siedziba mieści się w Warszawie. Związek ma osobowość prawną, a jego najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków.

Polski Związek Felinologiczny jest najstarszym klubem hodowców kotów rasowych w Polsce pod opieką World Cat Federation (WCF). Na mocy uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 12 maja 2012 roku został przyjęty Statut Stowarzyszenia Polski Związek Felinologiczny. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem PZF oraz  ma prawo używać nazwy angielskiej: POLISH FELINE ASSOCIATION  i jej skrótu PFA.

Cele działania Polskiego Związku Felinologicznego

Polski Związek Felinologiczny w swoim Statucie określił cele działania stowarzyszenia, które skupia w swym gronie hodowców kotów rasowych. Naczelnymi władzami związku są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Związku, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Do celów, które są realizowane przez związek należą:

  • osiągnięcie, jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym, zdrowotnym i estetycznym w hodowli kotów rasowych,
  • rozpowszechnianie ras kotów udomowionych,
  • promowanie idei kontroli populacji kotów nierasowych, a zwłaszcza bezdomnych,
  • integracja hodowców i miłośników kotów rasowych,
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie felinelogii, profilaktyki zdrowotnej, genetyki i rozrodu kotów oraz edukowanie hodowców,
  • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomaganie hodowcom i miłośnikom zwierząt, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,
  • rozwijanie świadomości w społeczeństwie odnośnie ekologii i praw zwierząt,
  • Organizowanie badań i analiz naukowych w dziedzinie felinelogii  i nauk powiązanych z hodowlą kotów.

Polski związek Felinologiczny prowadzi Polskie Księgi Rodowodowe i rejestruje Przydomki Hodowlane zgodnie z wewnętrznymi przepisami swojego stowarzyszenia. Organizuje również i uczestniczy w imprezach felinologicznych, do których zaliczane są: wystawy, konkursy i pokazy. Poza tym wydaje czasopisma, ulotki związane z działalnością Polskiego Związku Felinologicznego i przekazuje w nich wiedzę z dziedziny felinelogii.

Polski Związek Felinologiczny

Przepisy hodowlane

Polski Związek Felinologiczny jest jednym ze stowarzyszeń zrzeszających  w Polsce hodowców kotów rasowych. Kluby czy związki kotów rasowych zarejestrowane w jednej z pięciu międzynarodowych federacji felinologicznych nie są pseudohodowlami. Jednak w Polsce nie brakuje stowarzyszeń klubów i związków, które nie są zrzeszone w żadnej międzynarodowej organizacji. Takie pseudohodowle nie gwarantują zdrowego potomstwa.

Niejednokrotnie zwierzęta są niedożywione i trzymane w ciasnych i brudnych klatkach. Ustawa o ochronie zwierząt od stycznia 2012 roku nie zezwala rozmnażać je w celach handlowych. Nie dotyczy to zarejestrowania zwierząt domowych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których celem jest hodowla kotów rasowych. Miało to ukrócić dziki handel zwierzętami, a stało się furtką do obejścia przepisów obowiązujących w Polsce.

Wiele stowarzyszeń wydaje własne rodowody oraz ustala swoje zasady hodowlane i nie należy do żadnych z pięciu międzynarodowych organizacji felinologicznych. Często zrzeszone tam hodowle nastawione są na szybki zysk przy niewysokich kosztach. Niejednokrotnie w sprawie pseudohodowli interweniują międzynarodowe związki felinologiczne.

Koty rasowe zarejestrowane w  międzynarodowych federacjach nie należą do tanich.

W profesjonalnych hodowlach liczy się czystość rasy oraz rzetelność danych rodziców i przodków. Hodowlę kotów rasowych warto zarejestrować w Polskim Związku Felinologicznym, który jest najstarszym klubem felinologicznym działającym w Polsce pod opieką World Cat Federation. Związek ten zapewnia pomoc wszystkim osobom, które chcą zająć się hodowlą kotów rasowych, a cennik ich usług nie jest wygórowany.

Kocięta z rodowodami PZF

Polski Związek Felinologiczny zrzesza hodowle kotów rasowych po rejestracji w World Cat Federation za pośrednictwem Zarządu PZF. Proces rejestracji trwa około 1 miesiąca. Przed dopuszczeniem kotów do rozmnażania musi zostać zarejestrowana hodowla, na jedną lub więcej osób. Rejestracja hodowli w międzynarodowej organizacji WCF jest odpłatna podobnie, jak w innych związkach. Nazwa hodowli nie może przekroczyć 10 znaków i musi składać się nie więcej, niż z 2 słów.

Nazwa hodowli kotów rasowych zarejestrowana w WCF chroniona jest przez 20 lat od chwili jej wygaśnięcia. Od roku 2020 wszystkie koty zrzeszone w PZF muszą mieć badania genetyczne dla określonej rasy. Nie zwalnia to hodowców z wykonywania echa serca, które zalecane jest dla wszystkich ras. Koty, które opuszczając hodowlę muszą posiadać wystawiony rodowód i książeczkę zdrowia. Dokumenty te otrzymuje przyszły właściciel kociaka, w momencie opuszczania przez stworzenie hodowli.

W Polskim Związku Felinologicznym lista ras hodowanych podzielona jest na pięć kategorii: koty długowłose, półdługowłose, krótkowłose, syjamskie i orientalne oraz koty bezwłose.

Każdy kotek jest dwukrotnie zaszczepiony na podstawowe choroby wirusowej kotów i ma ukończone 12 tygodni życia. Poza tym wszystkie kocięta, które urodziły się po 1 stycznia 2020 roku muszą zostać zaczipowane, gdzie numer czipa wpisany jest w książeczce zdrowia i rodowodzie.

Polski Związek Felinologiczny współpracuje z organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi. Wspiera on, edukuje i nadzoruje zrzeszone w swoim szeregach hodowle kotów rasowych. Wszystkie hodowle powinny działać zgodnie z przepisami i przestrzegać praw zwierząt. Nie powinny być nastawione tylko na zysk. Hodowcy powinni znać cechy fizyczne i behawioralne kotów i być miłośnikami tych inteligentnych stworzeń.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]