POLSKI ZWIĄZEK FELINOLOGICZNY

POLSKI ZWIĄZEK FELINOLOGICZNY

03/04/2021 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Polski Związek Felinologiczny jest stowarzyszeniem, które działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Terenem działania związku jest Rzeczypospolita Polska, a jego siedziba mieści się w Warszawie. Związek ma osobowość prawną, a jego najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków.

Polski Związek Felinologiczny jest najstarszym klubem hodowców kotów rasowych w Polsce pod opieką World Cat Federation (WCF). Na mocy uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 12 maja 2012 roku został przyjęty Statut Stowarzyszenia Polski Związek Felinologiczny. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem PZF oraz  ma prawo używać nazwy angielskiej: POLISH FELINE ASSOCIATION  i jej skrótu PFA.

Cele działania Polskiego Związku Felinologicznego

Polski Związek Felinologiczny w swoim Statucie określił cele działania stowarzyszenia, które skupia w swym gronie hodowców kotów rasowych. Naczelnymi władzami związku są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Związku, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Do celów, które są realizowane przez związek należą:

  • osiągnięcie, jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym, zdrowotnym i estetycznym w hodowli kotów rasowych,
  • rozpowszechnianie ras kotów udomowionych,
  • promowanie idei kontroli populacji kotów nierasowych, a zwłaszcza bezdomnych,
  • integracja hodowców i miłośników kotów rasowych,
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie felinelogii, profilaktyki zdrowotnej, genetyki i rozrodu kotów oraz edukowanie hodowców,
  • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomaganie hodowcom i miłośnikom zwierząt, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,
  • rozwijanie świadomości w społeczeństwie odnośnie ekologii i praw zwierząt,
  • Organizowanie badań i analiz naukowych w dziedzinie felinelogii  i nauk powiązanych z hodowlą kotów.

Polski związek Felinologiczny prowadzi Polskie Księgi Rodowodowe i rejestruje Przydomki Hodowlane zgodnie z wewnętrznymi przepisami swojego stowarzyszenia. Organizuje również i uczestniczy w imprezach felinologicznych, do których zaliczane są: wystawy, konkursy i pokazy. Poza tym wydaje czasopisma, ulotki związane z działalnością Polskiego Związku Felinologicznego i przekazuje w nich wiedzę z dziedziny felinelogii.

Polski Związek Felinologiczny

Przepisy hodowlane

Polski Związek Felinologiczny jest jednym ze stowarzyszeń zrzeszających  w Polsce hodowców kotów rasowych. Kluby czy związki kotów rasowych zarejestrowane w jednej z pięciu międzynarodowych federacji felinologicznych nie są pseudohodowlami. Jednak w Polsce nie brakuje stowarzyszeń klubów i związków, które nie są zrzeszone w żadnej międzynarodowej organizacji. Takie pseudohodowle nie gwarantują zdrowego potomstwa.

Niejednokrotnie zwierzęta są niedożywione i trzymane w ciasnych i brudnych klatkach. Ustawa o ochronie zwierząt od stycznia 2012 roku nie zezwala rozmnażać je w celach handlowych. Nie dotyczy to zarejestrowania zwierząt domowych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których celem jest hodowla kotów rasowych. Miało to ukrócić dziki handel zwierzętami, a stało się furtką do obejścia przepisów obowiązujących w Polsce.

Wiele stowarzyszeń wydaje własne rodowody oraz ustala swoje zasady hodowlane i nie należy do żadnych z pięciu międzynarodowych organizacji felinologicznych. Często zrzeszone tam hodowle nastawione są na szybki zysk przy niewysokich kosztach. Niejednokrotnie w sprawie pseudohodowli interweniują międzynarodowe związki felinologiczne.

Koty rasowe zarejestrowane w  międzynarodowych federacjach nie należą do tanich.

W profesjonalnych hodowlach liczy się czystość rasy oraz rzetelność danych rodziców i przodków. Hodowlę kotów rasowych warto zarejestrować w Polskim Związku Felinologicznym, który jest najstarszym klubem felinologicznym działającym w Polsce pod opieką World Cat Federation. Związek ten zapewnia pomoc wszystkim osobom, które chcą zająć się hodowlą kotów rasowych, a cennik ich usług nie jest wygórowany.

Kocięta z rodowodami PZF

Polski Związek Felinologiczny zrzesza hodowle kotów rasowych po rejestracji w World Cat Federation za pośrednictwem Zarządu PZF. Proces rejestracji trwa około 1 miesiąca. Przed dopuszczeniem kotów do rozmnażania musi zostać zarejestrowana hodowla, na jedną lub więcej osób. Rejestracja hodowli w międzynarodowej organizacji WCF jest odpłatna podobnie, jak w innych związkach. Nazwa hodowli nie może przekroczyć 10 znaków i musi składać się nie więcej, niż z 2 słów.

Nazwa hodowli kotów rasowych zarejestrowana w WCF chroniona jest przez 20 lat od chwili jej wygaśnięcia. Od roku 2020 wszystkie koty zrzeszone w PZF muszą mieć badania genetyczne dla określonej rasy. Nie zwalnia to hodowców z wykonywania echa serca, które zalecane jest dla wszystkich ras. Koty, które opuszczając hodowlę muszą posiadać wystawiony rodowód i książeczkę zdrowia. Dokumenty te otrzymuje przyszły właściciel kociaka, w momencie opuszczania przez stworzenie hodowli.

W Polskim Związku Felinologicznym lista ras hodowanych podzielona jest na pięć kategorii: koty długowłose, półdługowłose, krótkowłose, syjamskie i orientalne oraz koty bezwłose.

Każdy kotek jest dwukrotnie zaszczepiony na podstawowe choroby wirusowej kotów i ma ukończone 12 tygodni życia. Poza tym wszystkie kocięta, które urodziły się po 1 stycznia 2020 roku muszą zostać zaczipowane, gdzie numer czipa wpisany jest w książeczce zdrowia i rodowodzie.

Polski Związek Felinologiczny współpracuje z organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi. Wspiera on, edukuje i nadzoruje zrzeszone w swoim szeregach hodowle kotów rasowych. Wszystkie hodowle powinny działać zgodnie z przepisami i przestrzegać praw zwierząt. Nie powinny być nastawione tylko na zysk. Hodowcy powinni znać cechy fizyczne i behawioralne kotów i być miłośnikami tych inteligentnych stworzeń.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

Dżdżownice

Dżdżownice

Dżdżownice to królestwo: zwierząt, typ: pierścienice i gromada: siodełkowce. Należą one do podgromady skąposzczetów i rodziny dżdżownicowatych. Stworzenia te przystosowane ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego

Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego

Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego wpływa na jego dobrostan. Dieta tych ryb powinna być pełnowartościowa i urozmaicona. Karaś nie jest ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach zobrazuje bardziej życie tych niezwykłych gryzoni z rodziny wiewiórkowatych. Należą one do plemienia polatuchów. Zwierzęta te ...
Czytaj Dalej
Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny to średniej wielkości pies pasterski. Posiada silny instynkt stróżowania. Jest psem wesołym i odważnym, ale jednocześnie dosyć ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia może zależeć od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją w na wolności często ...
Czytaj Dalej
12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami to zbilansowana dieta i ochrona kotów przed chorobami. To również właściwa pielęgnacja i odpowiednia ...
Czytaj Dalej
Kojce dla psa

Kojce dla psa

Kojce dla psa mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Muszą zapewniać czworonogowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Według polskiego prawa kojec dla ...
Czytaj Dalej
Karaś ozdobny

Karaś ozdobny

Karaś ozdobny to królestwo: zwierząt, typ: strunowce, gromada: promieniopłetwe. Należy on do rzędu karpiokształtnych i rodziny karpiowatych. Jest to jeden ...
Czytaj Dalej
Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym niekiedy zależy od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją na wolności często są ...
Czytaj Dalej
Najszybszy pies

Najszybszy pies

Najszybszy pies świata to zdecydowanie greyhound, który należy do chartów. Potrafi pokonać w krótkim przedziale czasowym daleki dystans. Charty są ...
Czytaj Dalej
Paw

Paw

Paw należy do świata: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków, rzędu: grzebiących, rodziny: kurowatych. Jest to podrodzina bażantów. Paw uznawany jest ...
Czytaj Dalej
Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota to inaczej biegunka. Jest to nadmierna objętość kału albo schorzenie polegające na zwiększeniu zawartości wody w kale ...
Czytaj Dalej