GeoZoo » Ptak » Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu?
Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu?

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu? Niektóre ptaki tracą okresowo zdolność do lotu. Jest to związane z ich naturalnym środowiskiem i gatunkowymi predyspozycjami. Istnieją ptaki, które w jednym czasie, na kilka tygodni tracą pióra i lotki. Z tego powodu na krótki okres stają się nielotami.

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu? Niewiele gatunków ptaków traci okresowo zdolność do lotu. Po zrzuceniu wszystkich piór i lotek zwierzęta te pozostają najczęściej w ukryciu przez kilka tygodni wśród gęstej roślinności. W tym okresie muszą ukrywać się przed swoimi naturalnymi wrogami, gdzie zagrożeniem dla nich są drapieżne zwierzęta.

Wymiana ptasiego upierzenia

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu? Większość ptaków nie traci zdolność do lotu, ponieważ nie wymieniają swoich wszystkich piór i lotek jednocześnie. Pióra ptaków zużywają się stopniowo i nie posiadają zdolności regeneracyjnych. Z tego względu muszą być regularnie wymieniane na nowe. Pierzenie u ptaków ma różny czas trwania  i rozmaity przebieg.

Wyróżnia się wymianę upierzenia:

  • Częściowe, które dotyczy tylko wymiany niektórych piór na nowe, zwłaszcza okrywowych i pokryw skrzydłowych. Lotki najczęściej pozostają nienaruszone.
  • Całkowite, które oznacza wymianę wszystkich piór w jednym czasie. Dotyczy to piór puchowych, lotek i sterówek. W konsekwencji prowadzi to najczęściej do krótkotrwałego braku zdolności do latania bądź ta zdolność zostaje znacznie ograniczona.

Wymiana piór i lotek odbywa się w różnych okresach. Ich częstotliwość uzależniona jest od gatunku, pory roku i często wieku ptaka, a także jego stanu zdrowia. Pierzenie może też dotyczyć okresu godowego, kiedy to ptaki wymieniają pióra zwykle na bardziej kolorowe. Niektóre ptaki wymieniają swoje wszystkie lotki co kilka lat, żeby nie tracić zdolności latania.  

Do przykładowych ptaków, które tracą okresowo zdolność do lotu należą:

  • Żurawie to rodzina z rzędu żurawiowych, która należy do infragromady ptaków neognatycznych. Do rodziny należą dwie podrodziny: koronniki i żurawie. To w większości ptaki wędrowne wykorzystywane w wielu mitach i legendach. Lecące stado tworzy charakterystyczny klucz w kształcie litery V. Gniazda budują najczęściej na ziemi.
  • Kaczkowate to rodzina ptaków wędrownych z rzędu blaszkodziobych. Należą do nich 4 podrodziny. Wśród nich bywają nieloty. Ich pożywieniem jest pokarm roślinny i zwierzęcy, który przeważnie zdobywają w wodzie.
  • Nury obejmujące tylko jeden przyporządkowany takson niższy i należą do infragromady ptaków neognatycznych. Do rodziny nurów należy tylko jeden 1 rodzaj i 5 gatunków.  Nury to ptaki wodne o czarno-białym upierzeniu. Spożywają pokarm zwierzęcy, którego zdobywają podczas nurkowania. Ptaki te są zagniazdownikami.

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu

Żuraw mandżurski

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu? Do bardzo interesującego ptaka, który traci okresowo zdolność lotu należy żuraw mandżurski. Gatunek ten pierzy się co 2-3 lata. W tym czasie traci jednocześnie wszystkie lotki na okres 5-6 miesięcy. Jest to śliczny ptak z rzędu żurawinowych i rodziny żurawi.

Zamieszkuje on na terenach południowo-wschodniej Azji i we wschodniej części Rosji. Populacja kontynentalna spędza zimę we wschodnio-środkowej części Chin, Korei, a czasami w Tajwanie. Jest on jednym z największych ptaków w tej rodzinie. Wiosną i latem bytuje na terenach podmokłych i polach ryżowych.

Natomiast zimę spędza na bagnach o głębokiej wodzie i obszarach słonowodnych i słodkich. Masa jego ciała waha się w granicach 7-10 kg, a porą zimową nawet 12 kg, a długość sięga 152 cm. W jego upierzeniu dominuje kolor biały. Tylko głowa, szyja i ogon jest czarny. Jest to ptak wędrowny poza populacją japońską.

W skład jego jadłospisu wchodzą: ryby, gryzonie, owady i płazy oraz wodne bezkręgowce. Ptak ten nie pogardzi również roślinami, jagodami wrzosowatymi czy kukurydzą. Gniazduje na terenach ze stojącą roślinnością. Samica składa 2 jaja, które wysiadywane są na zmianę przez oboje rodziców.

Po około 30 dniach przychodzą na świat pisklęta, które są zagniazdownikami. Potomstwo po 3 miesiącach jest zdolne do lotu, a po 3-4 latach osiąga dojrzałość płciową. Przeważnie przeżywa tylko jedno. Ptaki te są monogamiczne. Oznacza to, że dobrana para spędza życie razem. Gatunek ten narażony jest na wyginięcie.

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu? Najczęściej ptaki wodne tracą okresowo zdolność do lotu. Z tego względu szukają na ten czas odpowiednich terenów. Najczęściej rozległych powierzchni wodnych z bujną roślinnością. Okresowym nielotom jest to niezbędne w celu ukrycia się w gęstej roślinności przed drapieżnikami.