GeoZoo » Ptak » Ptasia równowaga
Ptasia równowaga

Ptasia równowaga

Ptasia równowaga pełni w życiu tych zwierząt bardzo ważną rolę. Jest to narząd statyczny, niezbędny do prawidłowego poruszania się. Gwarny i ciekawy świat ptaków zawsze fascynował ludzi. Z tego względu bardzo często ptaki obserwowane są w środowisku naturalnym. Nie brakuje na świecie miłośników tych stworzeń.

Ptasia równowaga jest niezbędna do ich codziennego funkcjonowania. Zaburzenie czynności struktur równowagi prowadzi do utraty tego zmysłu. Do nietypowych objawów zaliczane są: zawroty głowy, niezborność ruchów i chwiejność. Obustronne uszkodzenie aparatu przedsionkowego pogarsza orientację ptaków w przestrzeni.

Ucho wewnętrzne

Ptasia równowaga wpływa na prawidłową koordynację ruchową skrzydlaków. Ucho wewnętrzne wbudowane jest w część skalistą kości skroniowej. Zapewnia mu to ochronę i prawidłowe funkcjonowanie. Ucho wewnętrzne złożone jest z narządu przedsionkowego i ślimakowego. Pierwszy z nich to narząd statyczny, a drugi to słuchowy. Stanowi to narząd przedsionkowo-ślimakowy, który ze względu na pełnione czynności nazywany jest narządem równowagi bądź słuchu.

W przedsionku mechanoreceptory drażnione przez małą ilość płynu i mikrokryształy, dostarczają informacji o postawie ruchu głowy. Ucho wewnętrzne to zamknięty system cienkich przewodów i jam nazwanych błędnikiem błoniastym. Zawarta jest w nim śródchłonka, której ruchy pobudzają komórki receptorowe. W środkowej części błędnika błoniastego  umiejscowione są dwa rozszerzenia: łagiewka i woreczek.

Od łagiewki odchodzą trzy przewody półkoliste, które mają związek z równowagą. W ścianach łagiewki i woreczka znajdują się dwa pola receptorowe zwane plamkami. Jeden to plamka łagiewki, a drugi woreczka. Mają one za zadanie monitorować pozycję głowy w stosunku do podłoża. Gdy warstwa galaretowata plamki zwrócona jest w kierunku podłoża, to dzięki sile grawitacji komórki są maksymalnie pobudzone.   

Znaczenie zmysłu równowagi

Ptasia równowaga spełnia wiele zadań. Zmysł to możliwość odbierania bodźców zewnętrznych i wewnętrznych organizmu. Każdy narząd jest częścią układu nerwowego. Największą rolę odgrywają  receptory, które przekazują informacje do mózgu. Zmysł równowagi odpowiada za położenie ciała w przestrzeni. Za koordynację lotu i poruszanie się ciała odpowiedzialny jest móżdżek. Jest on najbardziej rozwiniętą częścią mózgu.

Zmysł równowagi znajduje się w części błędnika błoniastego. Nerwem przedsionkowym przekazywane są bodźce do ośrodków znajdujących się w mózgu. Kanały półkoliste pozwalają odczuwać zmiany przy różnym położeniu głowy. Znajduje się w nich endolimfa, która pobudza komórki zmysłowe. 

Ptasia równowaga to jeden z bardzo ważnych ptasich zmysłów. W przypadku zniszczenia jednostronnego narządu równowagi, dochodzi do przechylenia głowy i tułowia ptaków. Ptak przybiera przy tym asymetryczną postawę. Przy obustronnym uszkodzeniu zmysłu równowagi następuje pogorszenie orientacji ptaków w przestrzeni. W tej sytuacji nie ma wyraźnych zmian w postawie i ptasich ruchach.

Podsumowując ptasia równowaga ma wpływ na rozwój, kondycję i zdrowie ptaków. Wpływa również na długość ich życia. Narząd statyczny współpracuje z pozostałymi ptasimi zmysłami i wszystkie wzajemnie się uzupełniają. Ptaki są uznawane za bardzo inteligentne stworzenia, które zamieszkują wszystkie ekosystemy ziemi. Decydując się na to stworzenie należy wpierw zaopatrzyć się w specjalistyczną literaturę.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top