GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » Jak widzi ryba pod wodą?
Jak widzi ryba pod wodą?

Jak widzi ryba pod wodą?

Jak widzi ryba pod wodą? Pole widzenia ryby uzależnione jest od jej stylu życia. Ślepczyki jaskiniowe pozbawione są narządu wzroku. Ryba jest inteligentnym zwierzęciem i dobrym obserwatorem. Rybie okazy pozyskały rzeszę zwolenników na całym świecie. Zwierzęta te nie chorują często, gdy mają zapewnioną troskliwą opiekę. 

Jak widzi ryba pod wodą? Rybi wzrok przystosowany jest do bytowania tych zwierząt w naturalnym środowisku wodnym. Zmysły ryb reagują podobnie jak u człowieka. Jedne są lepiej rozwinięte, drugie trochę słabiej. Narząd wzroku odbiera impulsy ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Kąt widzenia ryb wynosi 300 stopni co sprawia, że dobrze widzą otoczenia wokół siebie.

Anatomia rybiego oka

Jak widzi ryba pod wodą? Narząd wzroku dostosowany jest do potrzeb ryby i środowiska, w którym żyje. Rybie oko jest podobnie zbudowane jak ludzkie i innych zwierząt. Soczewka rybiego oka ma kształt kulisty. Ryby nie mają powiek ani gruczołów łzowych. Niektóre gatunki wykształciły przesłonę migawkową.  

W procesie widzenia ryb najważniejszą rolę pełni siatkówka. Bodźce świetlne odbierają receptory. Natomiast w rozróżnianiu kolorów pomocne są czopki, których liczba nie jest jednakowa u wszystkich gatunków. Ryby prowadzące dzienny styl życia rejestrują kolory o wiele lepiej niż ryby nocne.

Niektóre ryby odróżniają więcej barw niż ludzie, gdyż posiadają 4-5 rodzajów czopków. Żerują one przeważnie pod powierzchnią wody, którą mają dobrze oświetloną. Człowiek posiada trzy rodzaje czopków. Istnieją ryby o ograniczonej możliwości odróżniania barw ze względu na posiadanie zaledwie dwóch rodzajów czopków.

Wpływ na rozróżnianie barw ma również sprawność innych  zmysłów i wielkość rybiego oka. W warunkach akwariowych na rozróżnianie natężenia światła wpływa w dużym stopniu odpowiednie oświetlenie. Bardzo ważne jest, żeby ryby zapewnione miały dobre warunki bytowania. Ślepczyki nie widzą i nie rozróżniają kolorów, ale reagują na natężenie światła.  

Na rozróżnianie kolorów wpływa też temperatura i przejrzystość wody. Ryby akwariowe powinny mieć zbliżone warunki do życia w naturze. Decydując się na posiadanie ryb, należy przed zakupem poznać ich potrzeby. Niejednokrotnie początkujący akwarysta popełnia wiele błędów w opiece nad rybami.

Funkcje rybiego wzroku

Jak widzi ryba pod wodą? Impulsy odbierane ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego przekazywane są układowi nerwowemu ośrodkowemu. W narządzie wzroku wyróżnia się receptory, ośrodki podkorowe i korowe oraz obwodowe drogi przewodzące.

Receptory dzielą się na:

  • eksteroreceptory,
  • interoreceptory.

Eksteroreceptory narządu wzroku przyjmują bodźce fizyczne ze świata zewnętrznego. Natomiast interoreceptory przyjmą bodźce mechaniczne z narządów wewnętrznych. Kulisty kształt soczewki oka umożliwia skupienie jak największej ilości promieni świetlnych.

Postrzeganie przedmiotów z bliskiej bądź dalszej perspektywy odbywa się w inny sposób niż u ludzi. Soczewka u ryb przesuwa się do przodu bądź do tyłu. Przesunięcie do przodu wyostrza obraz tego, co znajduje się w bliskiej odległości. Natomiast w skutek przesuwania soczewki do tyłu obiekty znajdujące się dalej są bardziej widoczne.

 Schorzenia rybich oczu

Jak widzi ryba pod wodą? Pole widzenia i ostrość rybiego wzroku może być znacznie obniżona ze względu na chorobę oczu. Złe warunki akwariowe są przyczyną wielu schorzeń i niedomagań. Choroba oczu ma przeważnie u ryb podłoże zakaźne. Oczy u ryb podlegają badaniom diagnostycznym.

W obrębie gałek ocznych mogą umiejscowić się infekcje bakteryjne czyli mykobakterie. O inwazji pasożytniczej świadczą najczęściej ciała wtrębowe. Natomiast blizny mogą być wynikiem urazów mechanicznych. Brak oka to niekiedy wada genetyczna. Rany gałki ocznej mogą prowadzić do utraty oka.

Najczęściej przyczyną takich urazów ocznych jest niewłaściwe transportowanie ryb, albo nieodpowiednie ich łapanie. Przyczyna schorzenia powinna być rozpoznana. Można tego dokonać przeprowadzając badania laboratoryjne. Ryby żyją długo, gdy mają zapewnioną fachową opiekę. 

Jak widzi ryba pod wodą? Wzrok pomaga rybie w codziennym życiu na wolności i w niewoli. Zwierzęta te hodowane są często w polskich domach. Rybie okazy trzeba dokładnie obserwować, zwracając szczególną uwagę na ich zachowanie i wygląd. Naukowcy przeprowadzają liczne badania i eksperymenty w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania narządu wzroku ryb.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]