GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » Skutki zbyt niskiego pH wody
Skutki zbyt niskiego pH wody

Skutki zbyt niskiego pH wody

Skutki zbyt niskiego pH wody może doprowadzić ryby do poważnych schorzeń. Odczyn ten zwany jest również kwasowością wody. Wartość pH wskazuje, jak zasadowa bądź kwaśna jest dana ciecz. PH należy dostosować do hodowanych gatunków. W zbiorniku może dochodzić do dobowych wahań pH.

Skutki zbyt niskiego pH wody w akwarium są niebezpieczne dla zdrowia ,a nawet życia ryb. Skala odczynu pH wynosi od 0 do 14. Wartość 0 oznacza bardzo silny kwas, a 14 bardzo stężoną zasadę. Obie skrajności są dla ryb zabójcze. Wartość pH uzależnione jest szczególnie od zawartego w wodzie dwutlenku węgla i twardości węglanowej. Obie te wartości powinny się wzajemnie równoważyć.

Znaczenie odczynu pH

Skutki zbyt niskiego pH wody to alarm do szybkiej reakcji akwarysty. Hodując ryby trzeba zadbać żeby wartość pH było jak najbliższe wodom macierzystym w naturze.

Odczyny pH w życiu żywych organizmów świata podwodnego to:

  • Skrajnie kwaśny w granicach 0–4,5, który jest zabójczy dla większości ryb.
  • Bardzo kwaśny w granicach 4,5–5,5, który jest nieodpowiedni dla większości rybich gatunków.
  • Kwaśny w granicach 5,5–6,5. Wskazany jest dla ryb tropikalnych.
  • Lekko kwaśny do lekko zasadowego w granicach 6,5–7,5, odpowiedni do większości gatunków ozdobnych.
  • Zasadowy w granicach 7,5–8,5. Wskazany jest zwłaszcza dla ryb ze wschodnioafrykańskich jezior tektonicznych i dla piękniczkowatych.

Większość rybich okazów dobrze czuje się w wodzie o odczynie pH między 5,5, a 7,5. Istnieją gatunki ryb, które preferują wodę bardzo kwaśną czyli o pH wynoszącym około 4,5 albo silnie zasadową o pH około 9. Odczyn pH jest bardzo podatny na czynniki zewnętrzne. W postępie logarytmicznym zmienia się stężenie jonów wodoru.

Może nastąpić zmiana wartości z 7 na 6, co w rezultacie dziesięciokrotnie obniża wartość pH czyli następuje wzrost kwasowości. Jeżeli chcemy podwyższyć poziom pH, należy zwiększyć twardość węglanową wody. Dokonuje się tego metodą filtrowania przy udziale odpowiednich substancji.

Można również dodać gotowe mieszanki do kupienia w sklepie zoologicznym. W Polsce do zwiększenia czy zmniejszenia pH stosuje się przeważnie gotowe środki akwarystyczne w płynie. Należy dokonywać regularnych pomiarów wartości pH w akwarium. Służą do tego: miernik elektryczny, odczynniki i testy piaskowe bądź kropelkowe, dostępne w sklepach akwarystycznych.

Zbyt niski odczyn pH

Skutki zbyt niskiego pH wody prowadzi do groźnej dla ryb choroby kwasowej. Nagła zmiana kwasowości wody jest dla ryb zabójcza. Na przykład po wypuszczeniu ryb z worka transportowego o wysokim pH do kwaśnej wody, stworzenia te nerwowo pływają w pozycji bocznej. Ponadto próbują wyskoczyć ze zbiornika. W takim przypadku pojawiają się drgawki, a nawet mogą wystąpić zgony.

Choroba kwasowa pojawia się u ryb przyzwyczajanych do pH niższego od tego, w jakim żyją w środowisku naturalnym.

Do objawów chorobowych należy zaliczyć:

  • Lękliwość i osowiałość oraz niechęć do pływania.
  • Zwiększoną częstotliwość ruchów pokryw skrzelowych.
  • Nadmierne wydzielanie śluzu prowadzące do zmętnienia skóry oraz drgające ruchy płetw.
  • Zgony ryb zdarzają się w niektórych przypadkach. Ryby mają wówczas naturalne kolory, ale pokrywy skrzelowe i otwór gębowy zaciśnięty.

Dla zdrowia żywych organizmów świata podwodnego bardzo istotny jest stabilny odczyn pH. W leczeniu choroby kwasowej wartość pH trzeba skorygować, dostosowując do hodowanych gatunków. W celu podwyższenia wartości pH trzeba dodać wodorowęglan kwaśny sodu, który sprzedawany jest w aptece.

Odczyn pH nie wolno podnosić bez częściowej podmiany wody. Powodem jest przekształcenie się jonów amonowych w toksyczny amoniak. Skutki zbyt niskiego pH wody jest bardzo szkodliwe dla ryb, a nawet śmiertelne. Dobowe wahania pH mogą wystąpić w sytuacji zaburzonej równowagi w akwarium na skutek, zbyt mocnego oświetlenia czy za dużej ilości roślin.

Gwałtowne podniesione pH w akwarium może być dla ryb śmiercionośne.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]