GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » SCHORZENIA RYB WYWOŁANE ZŁYMI WARUNKAMI W AKWARIUM
Niebieska ryba

SCHORZENIA RYB WYWOŁANE ZŁYMI WARUNKAMI W AKWARIUM

Schorzenia ryb wywołane złymi warunkami w akwarium, które nie są leczone stanowią zagrożenie dla życia świata podwodnego. Przed przystąpieniem do leczenia ryb, należy na podstawie objawów zdiagnozować chorobę. Kwarantanna ryb powinna być przeprowadzona w oddzielnym akwarium.

Schorzenia ryb wywołane złymi warunkami w akwarium są zagrożeniem dla zdrowych osobników. Codzienna i badawcza obserwacja, a także odpowiednia pielęgnacja ryb pozwoli szybko zdiagnozować chorobę. Doświadczony akwarysta udzieli porady nowicjuszom w tej dziedzinie. Najlepszym sposobem unikania schorzeń jest stworzenie w akwarium odpowiednich warunków dla ryb.

Choroby wywołane nieprawidłowym pH

Schorzenia ryb wywołane złymi warunkami w akwarium zagrażają prawidłowemu rozwojowi tych zwierząt. Zapobieganie chorobom polega na zapewnieniu podopiecznym optymalnych warunków rozwoju.

Do schorzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego pH należą:

 • Choroba kwasowa, która występuje u ryb przebywających w wodzie miękkiej i o zbyt niskim pH podczas, gdy ich organizm wymaga wody twardej i zasadowej. Dzieje się tak często przy nagłej zmianie kwasowości wody. Chore ryby nie chętnie pływają, są osowiałe i lękliwe. Następuje zmętnienie skóry i drgania płetw. Niekiedy może dojść do zgonu.
 • Choroba zasadowa, która występuje u ryb żyjących w wodze twardej i o zbyt wysokim pH podczas, gdy ich organizm wymaga wody miękkiej i kwaśnej. Chore osobniki są  niespokojne i występują skurcze całego ciała. Następuje również zmętnienie oka, postrzępienie płetw i śluz na całym ciele. Należy dostosować pH do gatunku hodowanych ryb.

Niekiedy w przypadku zaburzenia równowagi w akwarium występują dobowe wahania pH. Powodem tego jest za mocne oświetlenie czy nadmierna ilość roślin. W przypadku choroby kwasowej czy zasadowej należy skorygować pH  i dostosować je do gatunku hodowanych ryb.

Akwarium

Przyducha spowodowana małą ilością tlenu w wodzie

Schorzenia ryb wywołane złymi warunkami w akwarium prowadzi do ich niedotlenienia. Jest to choroba zwana przyduchą, która spowodowana jest rozmaitymi czynnikami. Objawem przyduchy jest odruch dziobkowania. Ryby wówczas podpływają pod powierzchnię wody i z trudem oddychają.

Najczęściej przyczynami przyduchy są:

 • Zanieczyszczone akwarium z dużą ilością mułu, resztkami pokarmu czy roślin.
 • Niewystarczające natlenienie zbiornika. Dzieje się tak często przy wysokich temperaturach wody, powyżej 300C.
 • Mało skuteczne natlenianie akwarium. Nie stosowanie deszczownic i wewnętrznych filtrów z dyfuzorami.
 • Nieregularne odmulanie dna.
 • Brak podmiany wody.
 • Przerybienie akwarium. Niejednokrotnie duża ilość osobników pływa w zbyt małym zbiorniku.

Zatrucia szkodliwymi substancjami w wodzie

Schorzenia ryb wywołane złymi warunkami w akwarium to zaniedbania ze strony akwarysty. Niejednokrotnie dochodzi do zatruć ryb szkodliwymi substancjami, które powstały w zbiorniku wodnym.

W akwarium ryby mogą zatruć się:

 • Siarkowodorem, który jest trującym gazem powstającym w beztlenowych warunkach. Przy jego wysokim stężeniu dochodzi do duszenia się ryb. Jeżeli przy awarii prądu filtry wyłączone są powyżej 12 godzin dochodzi do powstania siarkowodoru. Pomocne są w takich sytuacjach ślimaki i ryby, które spulchniają podłoże w akwarium.
 • Amoniakiem, który najbardziej niebezpieczny jest w wodzie zasadowej. Groźne dla ryb jest stężenie powyżej 0,2 mg/l. Natomiast 1,0 mg/l powoduje u nich śnięcie. Główne objawy zatrucia amoniakiem to: sklejanie płetw, bledsze ubarwienie i kołyszące ruchy.
 • Azotynami, których stężenie w akwarium musi być utrzymane na odpowiednim poziomie, w zależności od gatunku. Stężenie, które przekracza 5 mg/l jest dla ryb śmiertelne. W prawidłowo utrzymanym zbiorniku stężenie dla testów akwarystycznych powinno być niewykrywalne.
 • Chlorem, którego nawet mała ilość powoduje nadmierną wydzielinę śluzu, uszkodzenie skrzeli, niepokój wśród ryb. W konsekwencji doprowadza do śnięć. Jest kilka sposobów na pozbycie się chloru z wody kranowej. Na przykład można pozostawić ją w otwartym naczyniu na 48 godzin przed wlaniem do akwarium.
 • Azotanami, które po stężeniu przekraczającym 100 mg/l mogą być niebezpieczne dla ryb. Dobrze hodować jest rośliny, które pobierają duże ilości azotanów. Należy również nie przerybiać zbiornika i regularnie podmieniać wodę na świeżą w ilości od 20 do 40%.

Odpowiednim sposobem zapobiegania powstawania siarkowodoru w akwarium jest ruch wody nad samym dnem podłoża i stosowanie żwirku lub gruboziarnistego piasku. Co pewien czas powinny być wykonywane testy akwarystyczne na pH wody i stężenie siarkowodoru, amoniaku, azotynów, a także azotanów.

Schorzenia ryb wywołane złymi warunkami w akwarium są powodem zaniedbania często ze strony początkującego lub mało doświadczonego akwarysty. Każda zmiana w wyglądzie czy zachowaniu ryb nie powinna być lekceważona. Na rynku dostępne są książki i czasopisma branżowe związane z akwarystyką. Specjalistyczna lektura polecana jest zwłaszcza niedoświadczonym osobom w tej dziedzinie.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top