GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » Zbyt niska zawartość tlenu w wodzie
Zbyt niska zawartość tlenu w wodzie

Zbyt niska zawartość tlenu w wodzie

Zbyt niska zawartość tlenu w wodzie zagraża zdrowiu i życiu ryb. Woda na naszej planecie jest podstawą wszelkiego życia. To również najważniejszy element świata podwodnego. Bez wody i tlenu ryby ani rośliny nie przeżyją w akwarium. Z tego względu należy utrzymywać wodę w dobrym, klarownym stanie.  

Zbyt niska zawartość tlenu w wodzie jest bardzo niebezpieczna dla rybich okazów. Zawartość tlenu w wodzie podlega dobowym wahaniom. Pierwiastek ten wytwarzany jest przez rośliny wyłącznie w ciągu dnia. Nie należy zapominać, że im wyższa temperatura wody, to tym mniej tlenu jest w stanie się w niej rozpuścić. Czasami w zbiorniku dochodzi do gwałtownego wzrostu tlenu.

Przyducha

Zbyt niska zawartość tlenu w wodzie może być spowodowana wieloma czynnikami. Następuje wówczas niedotlenienie ryb, które jest niebezpieczne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Przyducha to znaczne zmniejszenie ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie. Zjawisko takie jest niekorzystne dla zdrowia ryb. Przedłużająca się przyducha może spowodować śmierć ryb przez uduszenie.

Przyczynami przyduchy najczęściej są:

  • niewystarczające natlenienie zbiornika, co często występuje przy wysokich temperaturach, powyżej 30oC,
  • przerybienie akwarium,
  • brudny i zaniedbany zbiornik z resztkami pokarmu czy roślin.

Zbyt niska zawartość tlenu w wodzie  prowadzi do zwiększonej wrażliwości ryb na wszelkie schorzenia, słabej kondycji i utraty zdolności do rozrodu. Objawem przyduchy jest odruch dziobkowania. Polega on na podpływaniu ryb pod powierzchnię wody i utrudnione oddychanie. Niejednokrotnie ryby wynurzają pysk ponad lustro wody. Należy regularnie odmulać dno zbiornika, usuwając resztki pokarmu czy roślin.

Napowietrzanie wody

Zbyt niska zawartość tlenu w wodzie w bujnie obsadzonych akwariach jest raczej rzadkością, gdyż rośliny produkują dostateczną ilość tlenu. Niektóre ryby potrafią oddychać powietrzem atmosferycznym. Doskonałym przykładem są błędnikowce, które w tym celu wykorzystują narząd błędnikowy, zwany labiryntem. Poza tym wiele ryb tropikalnych przystosowana jest do wód o małej zawartości tlenu.

W zbiorniku, podobnie jak w środowisku naturalnym życiodajnego tlenu powinny dostarczać rośliny. Każde pompowanie powietrza do wody zmniejsza w zawartość dwutlenku węgla. Niekiedy jednak napowietrzanie wody jest konieczne. Zwłaszcza w nocy, kiedy rośliny przestają produkować tlen.

Do tego celu doskonale nadają się:

  • dyfuzory,
  • pompy membranowe.

Dyfuzory montowane są na wylocie filtra wewnętrznego bądź wychodzącym wężu filtra zewnętrznego. Przepływająca przez filtr woda zasysa powietrze z otoczenia i wtłacza do zbiornika. Dyfuzory wspomagają pracę bakterii aerobowych, które bytują na wkładzie filtrującym. Poza tym zastosowanie tych urządzeń nie powoduje dodatkowego zużycia prądu.

Pompy membranowe wykorzystane są przede wszystkim w zbiornikach pozbawionych roślinności i w akwariach dla narybku. Powietrze dostarczone jest do wody za pomocą kamienia natleniającego z doprowadzającym wężem. W razie awarii prądu, wąż powinien być wyposażony w zawór zabezpieczający. Chroni on mieszkanie przed zalaniem wodą.

W pomieszczeniu, gdzie znajduje się akwarium nie należy palić papierosów, ponieważ dym poprzez pompkę może dostać się do wody. Działanie napowietrzacza powoduje wzmożone falowanie lustra wody i zwiększenie powierzchni jego styku z powietrzem. W rezultacie dochodzi do intensywniejszej wymiany gazowej. Poza tym w celu zwiększenia zawartości tlenu w wodzie można zastosować deszczownice.

Gwałtowne zużycie tlenu

Zbyt niska zawartość tlenu w wodzie szkodzi rybom w ich rozwoju i prawidłowym bytowaniu. Pomiaru ilości tlenu można dokonać przy użyciu testów albo miernika, który nie jest tanim przyrządem. Bardzo ważna jest baczna obserwacja mieszkańców akwarium. Należy zachować wszelkie środki ostrożności w hodowli ryb, żeby nasze okazy były żywotne i zdrowe.

W niektórych przypadkach może nastąpić gwałtowne zużycie tlenu w wodzie. Przyczyną może być jedna z ryb, która niepostrzeżenie poniesie śmierć czy zbyt duża ilość pokarmu w zbiorniku. Tlenu zaczyna ubywać, gdyż potrzebny jest on do procesów rozkładu martwej ryby i gnicia roślin. Z tego względu dobrze jest nocą dodatkowo napowietrzać wodę.

Trzeba jednak zachować ostrożność przy natlenianiu wody, aby nie doszło do nadmiernego ubytku dwutlenku węgla.

W pomieszczeniu, gdzie umiejscowiony jest zbiornik nie wolno:

  • palić papierosów,
  • stosować aerozoli,
  • rozpylać wszelkich środków owadobójczych,
  • spajać cementem podwodnych grot,
  • wkładać do wody metalowych przedmiotów.

Zbyt niska zawartość tlenu w wodzie wpływa źle na samopoczucie ryb, a nawet może doprowadzić do ich śmierci. Należy dbać o czystość akwarium, nie dopuszczać do przerybiania i skutecznie natleniać wodę. Życie pod wodą to tajemniczy świat fauny i flory, który warto obserwować i podziwiać. Właściwie urządzony zbiornik i troskliwa opieka nad rybami przyniesie akwaryście wiele radości. Akwarystyka to wspaniałe hobby.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]