GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » SKŁAD WODY W AKWARIUM
Złota rybka pływająca w akwarium

SKŁAD WODY W AKWARIUM

Skład wody w akwarium pełni istotną rolę. Jest ona naturalnym środowiskiem życia ryb i odznacza się specjalnymi cechami. Najważniejszymi parametrami wody akwariowej to: temperatura, odczyn i twardość. Woda w zbiorniku powinna być uzdatniona specjalnymi przeznaczonymi do tego celu preparatami.

Skład wody w akwarium ma wpływ na wygląd, samopoczucie i zdrowie ryb. Żywe stworzenia i rośliny żyjące w akwarium odznaczają się pewnymi wymaganiami, którym należy sprostać. W zależności od gatunku niektóre ryby preferują twardą wodę, a inne miękką. Temperatura wody trzymanych w akwarium ryb również uzależniona jest od ich wymagań.

Podstawowy skład wody

Skład wody w akwarium musi być prawidłowy, co wiąże się z wymaganiem określonych gatunków ryb.

Do podstawowych składników wody należą:

  • Temperatura. Do jej pomiaru używany jest termometr.
  • Odczyn pH, czyli kwasowość wody.
  • Twardość ogólna wody, czyli rozpuszczonych w niej soli.
  • Tlen w wodzie bez którego nie ma życia w świecie fauny i flory.
  • Sole amonowe, które powstają w wyniku wydalania przez ryby do wody amoniaku. Jest on toksyczny dla ryb. Stężenie wynoszące 0,1 mg/l jest śmiertelne dla większości rybich gatunków.
  • Azotyny i azotany, przy czym stężenie azotynów wynoszące 0,5 mg/l stanowi zagrożenie dla rybich organizmów. W prawidłowo funkcjonującym akwarium znajdują się bakterie, które przekształcają azotyny w azotany. Mogą być one niebezpieczne dopiero po stężeniu przekraczającym 40 mg/l.
  • Fosforany, które powstają w skutek rozkładu pokarmu w wodzie i procesów trawiennych ryb. Pierwiastek ten jest wykorzystywany przez rośliny, jako substancja odżywcza. Jego ilość przeważnie przekracza zapotrzebowanie. W rezultacie może dojść do nadmiernego rozwoju glonów. W tej sytuacji wskazana jest regularna podmiana wody.

Większość ryb trzymanych w zbiornikach wymaga temperatury w granicach 22 – 26oC, odczynu pH od 6,5 do 7 i twardości poniżej 20o dGH. Jeżeli w zbiorniku woda jest za chłodna, to trzeba ją podgrzać specjalną grzałką do akwarium. Odczyn wody może być kwaśny, obojętny lub zasadowy.

Większość gatunków wymaga pH obojętnego lub zbliżonego  do niego. Testy kropelkowe lub paskowe oraz mierniki elektroniczne służą do pomiarów pH wody, które można kupić w sklepach akwarystycznych. Zamknięta skala pH opisuje odczyn wody.

Wiele kolorowych rybek pływających w akwarium.

Przyjmuje ona następujące wartości:

od 0 do 7 – woda kwaśna,

7 – woda obojętna,

Od 7 do 14 – woda zasadowa.

Trzecim istotnym parametrem jest twardość wody, o której decyduje  suma rozpuszczonych w niej soli. Przyjmuje ona odpowiednie wartości w stopniach niemieckich. Woda może być: bardzo miękka, miękka, średnio twarda, twarda i bardzo twarda. Ryby posiadają rozmaite preferencje, co do twardości wody.

Początkującym akwarystom poleca się gatunki ryb, które najlepiej czują się w wodzie średnio twardej.

Tlen jest czwartym bardzo ważnym pierwiastkiem wody. Jest on niezbędny do oddychania rybom, roślinom i bakteriom. W odpowiednio urządzonym akwarium z bujną roślinnością odpowiednia ilość tlenu powstaje naturalnie. Dzieje się tak dzięki zjawisku fotosyntezy. Przy wysokiej temperaturze wody jest mniejsza zawartość w niej tlenu.

Woda posiada cząsteczkową budowę. W skład każdej cząsteczki wchodzą dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Woda jest wspaniałym rozpuszczalnikiem. Z tego względu można w niej znaleźć dodatkowe substancje, które ulegają ciągłym zmianom. Dlatego bardzo ważne jest systematyczne sprawdzanie parametrów wody.

Rośliny w akwarium

Regularna podmiana wody

Skład wody w akwarium ulega często zmianom, co spowodowane jest wieloma czynnikami. Dla zdrowia i dobrego samopoczucia ryb i roślin akwariowych potrzebna jest świeża woda. Należy ją wymieniać raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. Część wody wymienia się na świeżą, która została wcześniej uzdatniona za pomocą specjalistycznych preparatów.

W rzadko wymienianej wodzie mogą gromadzić  się szkodliwe substancje dla zdrowia, a nawet życia ryb. Rośliny nie będą w stanie wykorzystać lub rozłożyć nadprodukowane substancje. Nie należy zapominać o nieustannie parującej wodzie. Taki proces powoduje, że zwiększa się stężenie rozpuszczonych w wodzie substancji. 

Nie wskazane jest dolewanie do akwarium świeżej wody w celu uzupełnienia braków. Należy wybrać bardziej pracochłonne zadanie, polegające na podmianie wody. Dokonuje się tego po wyłączeniu filtrów i ogrzewania. Warto jest również oczyścić z glonów wewnętrzne szyby zbiornika czy przyciąć niektóre rośliny.

Do podmiany wody najczęściej używa się węża z odmulaczem.

W ten sposób jednocześnie pobiera się wodę i usuwa muł ze zbiornika. Po odciągnięciu części wody należy uzupełnić ją świeżą. Temperatura jej musi być taka sama, jak wody w akwarium. Wodę wlewa się po jej uzdatnieniu. Należy dokonać tego bardzo ostrożnie, aby nie mącić dna. Można do tego celu użyć konewki i należy podłączyć wcześniej wyłączone urządzenia elektryczne.

Testy i odczynniki

Skład wody w akwarium sprawdza się za pomocą testów paskowych lub kropelkowych. Dostępne są one w sklepach akwarystycznych. Wszystkie testy do pomiarów wody należy używać zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Podczas tego zadania ważne jest precyzyjne działanie i zachowanie higienicznych warunków pracy.

Odczynniki nie powinny wejść w bezpośredni kontakt z oczami ani ze skórą dłoni. Próbki wody koniecznie trzeba wylać do toalety, jeżeli dokonane zostały pomiary wody. Podstawowe informacje na temat zachodzących w środowisku wodnym procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych pozwoli odpowiednio pielęgnować akwarium.

Skład wody w akwarium ma szczególne znaczenie dla żywych organizmów w niej żyjących. Nie wolno zapominać o regularnym sprawdzaniu głównych parametrów wody i jej czystości. Jest to niezbędne dla samopoczucia i zdrowego trybu życia zarówno roślin, jak i zwierząt.

To woda jest najważniejszym źródłem życia mieszkańców akwarium.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top