GeoZoo » Ptak » 10 Najpopularniejszych wróblowatych
10 Najpopularniejszych wróblowatych

10 Najpopularniejszych wróblowatych

10 Najpopularniejszych wróblowatych to wybrane gatunki ptaków z rzędu wróblowych i różnych rodzin. Niektóre z nich żyją na wolności, a inne cieszą się zainteresowaniem wśród hodowców. Duże zainteresowanie wzbudzają ptaki śpiewające i naśladujące ludzką mowę.

10 Najpopularniejszych wróblowatych często posiada grono swoich zwolenników, którzy podziwiają te ptaki w naturze. Wśród nich znajdują się ptaki egzotyczne. Są one w Polsce bardzo popularne. Ludzie nie tylko trzymają psa czy kota, ale także ptaki czy inne zwierzęta. Dzieci niejednokrotnie na domowego pupila wybierają kanarka, zeberkę zwyczajną czy słowika chińskiego.

Rząd wróblowych

10 Najpopularniejszych wróblowatych to rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych. Obejmuje on około 6200 gatunków. Jest to najliczniejszy ptasi rząd, którego nazwa pochodzi od wróbla zwyczajnego. Zasiedlają wszystkie kontynenty za wyjątkiem Antarktydy.

Do rzędu wróblowych zaliczane są trzy podrzędy:

  • Barglikowce, które obejmują nieduże ptaki.
  • Tyrankowce, które obejmują ponad 1300 gatunków. Zamieszkują najczęściej tereny Ameryki Południowej. Tyrankowce różnią się od ptaków śpiewających budową krtani.
  • Śpiewające, do których należy około 4900 gatunków. Wyróżniają się nietypową budową podniebienia i krtani z mięśniami głosowymi. Jest to najliczniejszy podrząd wróblowych.  

10 Najpopularniejszych wróblowatych należy do ptaków śpiewających. Wśród wróblowatych przeważają małe i średnie gatunki. Różnią się między sobą rozmiarem, kształtem, ubarwieniem, a także stylem życia. Najmniejszym gatunkiem z pośród wróblowatych jest raniuszek malutki z rodziny raniuszków. Natomiast największy jest kruk zwyczajny.

Ptaki te mają  stopy z czterema palcami, gdzie trzy skierowane są do przodu, a jeden do tyłu. Wiele z nich prowadzi leśny tryb życia. Niejednokrotnie tworzą pary monogamiczne, które związane są trwale na całe życie. Pożywieniem wróblowych najczęściej są rośliny i owady. Nie brakuje jednak ptaków wszystkożernych. Większość samców uczestniczy w wysiadywaniu jaj i wychowaniu młodych.

Najpopularniejsze wróblowate

10 Najpopularniejszych wróblowatych znanych jest w Polsce i kilka z nich polecanych jest ptasim pasjonatom. Na ptaki śpiewające i naśladujące dźwięki często decydują się rodziny z dziećmi. Zakup ptaka należy uzgodnić ze wszystkimi domownikami. Trzeba również znać ich wymagania i spełniać ich naturalne potrzeby.

Do 10 najpopularniejszych wróblowatych zostały wybrane:

Wróbel zwyczajny

10 Najpopularniejszych wróblowatych - Wróbel zwyczajny

Wróbel zwyczajny, który jest małym ptakiem z podrzędu śpiewających i rodziny wróbli. Występują w Europie, Azji i Północnej Afryce. Został również introdukowany do Ameryki Północnej i Południowej oraz Australazji. Posiada krępą budowę ciała. Ma mocny dziób i dosyć dużą głowę. Długość jego ciała mieści się w przedziale 16-18 cm. Są to ptaki roślinożerne. Żywią się nasionami, zbożem, ryżem, kiełkującymi liśćmi i pączkami roślin. Ptaki te po ziemi skaczą i są zwierzętami monogamicznymi. Okres lęgowy trwa od lutego do września. Wróble zwyczajne  w Stanach Zjednoczonych dożywają 15 lat, we Europie 20 lat, a w niewoli nawet 23 lata. Jest to gatunek najmniejszej troski wpisany w kategorii LC w czerwonej księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Na terenie Polski wróbel szary objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.

Kruk zwyczajny

10 Najpopularniejszych wróblowatych - Kruk zwyczajny

Kruk zwyczajny to duży osiadły ptak z podrzędu śpiewających i rodziny krukowatych.  Młode ptaki często podróżują w gromadach. Występujena Półkuli Północnej. Populacja tych ptaków w Polsce jest nieliczna. Długość jego ciała mieści się w przedziale 58-69 cm. Są to ptaki wszystkożerne. Nie gardzą również napotkaną padliną. Dojrzałe osobniki tworzą pary na całe życie. Kruki żyją w granicach 10-15 lat. Mogą żyć również znacznie dłużej. Jest to jeden z najciekawszych ptaków z rzędu wróblowych. W wierzeniach  ludowych i kulturalnych jest strażnikiem tajemnic.  Jest gatunkiem najmniejszej troski. W Polsce objęty jest ochroną gatunkową częściową.

Wrona siwa

10 Najpopularniejszych wróblowatych - Wrona siwa

Wrona siwa to średniej wielkości ptak z podrzędu śpiewających i rodziny krukowatych. Wiele osobników jest wędrownych, a część osiadła. Występuje na terenach Eurazji i na północnych obszarach Afryki. Długość ciała mieści się w granicach 48-53 cm. Wyróżnia się ochrypłym i szorstkim krakaniem „ kree kree”, które jest bardziej dźwięczne niż u gawrona. Jest to ptak wszystkożerny, ale preferuje pokarm zwierzęcy.  Wrona żyje około 13 lat. Nie jest gatunkiem zagrożonym. W Polsce gatunek ten jest objęty ochroną gatunkową częściową.

Gawron

10 Najpopularniejszych wróblowatych - Gawron

Gawron, który jest średniej wielkości ptakiem z podrzędu śpiewających i rodziny krukowatych. Zamieszkuje tereny Europy, Azji Mniejszej oraz Azji Zachodniej i Środkowej. W Polsce występuje w całym kraju, ale najliczniej w województwie wielkopolskim. Wielkością dorównuje wronie. Długość jego ciała to około 48 cm. Ciągle kraczą wydając charakterystyczne odgłosy „kra kra” albo „grab grab”. Jego okres lęgowy trwa od marca do kwietnia. Najwięcej żeruje na ziemi. Gawron żyje w granicach 10-15 lat. Nie jest zagrożonym gatunkiem. W Polsce jest objęty ochroną ścisłą poza terenem miast i częściową ochroną gatunkową w obrębie terenów miejskich.

Kanarek

10 Najpopularniejszych gatunków ptaków

Kanarek, który jest malutkim ptaszkiem z podrzędu śpiewających i rodziny łuszczakowatych. Pochodzą one z Wysp Kanaryjskich. Długość jego ciała wynosi około 13 cm. Kanarki znane są na całym świecie i często goszczą w polskich domach. Kanarki śpiewające wyróżniają się zdolnością do naśladowania dźwięków i dużą zmiennością głosu. Charakteryzują się przyjemnym i delikatnym śpiewem, który oceniany jest na specjalistycznych wystawach. Kanarki hodowlane posiadają różnorodne ubarwienie. W przypadku kanarków kolorowych liczy się głównie wygląd piór. Śpiewają one głośno i mniej melodyjnie niż kanarki śpiewające. Kanarki żyją około 10 lat.

Przeczytaj o: Kanarki

Zeberka zwyczajna

Zeberka zwyczajna

Zeberka zwyczajna, która jest małym ptaszkiem z podrzędu śpiewających i rodziny astryldowatych. W środowisku naturalnym występuje w Australii i we Wschodniej Indonezji. Długość ciała zeberki mieści się w granicach 10-11 cm. Zeberka jest kolorowym i pełnym energii ptaszkiem. Oswojona nie boi się swojego opiekuna. Ptaki te potrafią melodyjnie śpiewać. Niektóre osobniki naśladują śpiew innych ptaków. Zeberka zwyczajna należy do najczęściej kupowanych ptaków z rodziny astryldowatych. W hodowli może dożyć 12 lat.

Przeczytaj o: Zeberka

Gwarek

Gwarek

Gwarek, który obejmuje gatunki i podgatunki, małych, średnich oraz dużych ptaków egzotycznych. Należy on do podrzędu ptaków śpiewających i rodziny szpakowatych. Pochodzi z Azji Południowej, zamieszkuje tereny tropikalne i subtropikalne. Ptaki te są bardzo inteligentne i doskonale naśladują dźwięki z otoczenia i ludzką mowę. Uczą się szybko i wyraźnie wymawiają wyuczone słowa. Potrafią zapamiętać około 40 słów. W naturze prowadzą nadrzewny styl życia. Ptaki te są wytrzymałe i bardzo silne. W domowych warunkach najczęściej hodowane są gwarki średnie i duże. Żyją w granicach 8-10 lat.

Przeczytaj o: Gwarek

Mewka japońska

Mewki japońskie

Mewka japońska, która jest małym ptaszkiem z podrzędu śpiewających. Należy ona do rodziny astryldowatych. W środowisku naturalnym występuje w Australii i we Wschodniej Indonezji. Długość jej ciała wynosi około 10 cm. Zeberka jest kolorowym i pełnym energii ptaszkiem. Oswojona nie boi się swojego opiekuna. Ptaki te potrafią melodyjnie śpiewać. Niektóre osobniki naśladują śpiew innych ptaków. Ptaki te żyją około 6 lat.

Przeczytaj o: Mewki japońskie

Słowik chiński

Słowik chiński

Słowik chiński to mały ptaszek, który swoim delikatnym, melodyjnym i pięknym śpiewem potrafi wzbudzić ludzki zachwyt. Należy do podrzędu ptaków śpiewających i rodziny muchołówkowatych. Zwierzęta te zamieszkują tereny południowe Chin. Można podziwiać ich śpiew od północnych Indii po górną Birmę. Dorasta do 16 cm długości. Słowiki odznaczają się zdolnością do naśladowania dźwięków. Ich śpiew jest delikatny i przyjemny dla ucha. Jest on niezwykle bystry i posiada wesołe usposobienie. Nie lubi on samotności. Dobrze jest trzymać parę słowików. W niewoli może żyć do 10 lat.

Przeczytaj o: Słowik chiński

Sikory to małe

10 Najpopularniejszych wróblowatych - Sikory

Sikory to małe ptaki z podrzędu śpiewającego, należące do rodziny sikorów. Występują na terenach Eurazji, w Afryce poza Saharą i w Ameryce Północnej. Obejmują gatunki o dużej liczebności. Długość ich ciała sięga 14 cm. Wielkością przypominają wróble. Nie są zagrożone wyginięciem oprócz sikory rdzawej i białokarkowej. W Polsce objęte są ścisłą ochroną i żyje około czterech milionów par lęgowych. Sikory mogą dożywać 15 lat. W naszym kraju żyje 7 gatunków tych ptaków.


Wszystkie wyżej wymienione ptaki, które zostały wybrane spośród najpopularniejszych wróblowatych to podrząd ptaków śpiewających. Pięć z nich należy do różnych rodzin. Zeberka zwyczajna i mewka japońska to rodzina astryldowatych. Natomiast kruk zwyczajny, wrona siwa i gawron należą do rodziny krukowatych.

10 Najpopularniejszych wróblowatych różni się między sobą rozmiarem, upierzeniem, zachowaniem i rodzajem spożywanego pokarmu. Posiadają one różne umiejętności i wymagania. Ptaki egzotyczne są bardzo popularne w polskich domach. Należy pamiętać, że w Polsce nie ma obowiązku szczepienia ptaków. Jednak przed zakupem egzotycznego ptaka warto mieć podstawową wiedzę na temat nabywanego gatunku.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top