GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » Zmysły ryb
Zmysły ryb

Zmysły ryb

Zmysły ryb potrzebne są do ich prawidłowego funkcjonowania. Ryby są inteligentnymi zwierzętami i dobrymi obserwatorami. Okazy ozdobne hodowane są często w polskich domach. Zwierzęta te utrzymywane w zaniedbanym akwarium i zbyt zagęszczonym ulegają stresom i zapadają na różne choroby.

Zmysły ryb reagują podobnie, jak u człowieka. Narządy zmysłów  ostrzegają zwierzęta o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Jedne są lepiej rozwinięte, drugie trochę słabiej. Zmysły ryb dostosowane są do ich życia w naturalnym środowisku wodnym. Ozdobne ryby egzotyczne pozyskały rzeszę zwolenników na całym świecie.

Podstawowe funkcje zmysłów

Zmysły ryb zapewniają odbieranie przez organizm impulsów ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Następnie impulsy przekazywane są układowi nerwowemu ośrodkowemu, a zwłaszcza korze mózgowej.

W każdym narządzie zmysłów można wyróżnić: receptor, ośrodki podkorowe i korowe oraz obwodowe drogi przewodzące.

Receptory dzielą się na:

 • eksteroreceptory,
 • interoreceptory.

Eksteroreceptory przyjmują bodźce ze świata zewnętrznego. Do nich zaliczane są:

 • bodźce chemiczne, narząd powonienia i smaku,
 • bodźce fizyczne, narząd wzroku, narząd przedsionkowo – ślimakowy i narząd dotyku.

Interoreceptory przyjmują bodźce chemiczne lub mechaniczne z narządów wewnętrznych, czyli naczyń krwionośnych i innych struktur środowiska wewnętrznego. Za ich pośrednictwem realizowane są niezbędne funkcje życiowe. Na przykład regulacja przemiany materii czy regulacja zaopatrzenia tkanek w krew.

U ryb wyróżnia się pięć podstawowych narządów zmysłów, do których należą:

 • wzrok,
 • słuch,
 • dotyk,
 • węch,
 • smak.

Narząd dotyku pełni u ryb bardzo ważną rolę. Reprezentowany jest przez występujące w skórze wolne zakończenia nerwowe w postaci ciałek bólowych, temperaturowych, dotykowych i czucia głębokiego. Skóra jest narządem oddzielającym organizm ryb od środowiska zewnętrznego. Ochrania go przed czynnikami szkodliwymi i fizycznymi.

Żółta ryba w akwarium

Dodatkowe narządy zmysłów

Zmysły ryb to podstawowa forma życia i przetrwania tych zwierząt, często w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Zagrożeniem dla ryb mogą być drobnoustroje, substancje toksyczne czy zwierzęta drapieżne. Zagrożeniem często są nawet ryby tego samego gatunku.

U ryb rozwinięte są dodatkowe narządy zmysłów w celu dostosowania się do wodnego stylu życia.

Narządami tymi są:

 • Linia boczna, która jest organem dotyku i służy do odczuwania przepływu wody.
 • Wąsy, które są organem dotyku i służą do szukania pokarmu na dnie zbiornika. Wąsy ryb ozdobnych nastręczają im trochę problemów. Ich zły stan może świadczyć o nieodpowiednim sposobie odżywiania lub złych warunkach hodowlanych. Narządy te u ryb kiryskowatych z Ameryki Południowej mogą ulec degeneracji, gdy podłoże w zbiorniku jest nieodpowiednie.
 • Zagłębienie w głowie, które jest organem rozpoznawania zapachu i smaku. Posiadają je tylko niektóre gatunki ryb.

Zmysły ryb podstawowe i dodatkowe są dla ich życia w świecie podwodnym bardzo potrzebne. Pomagają w poszukiwaniu pokarmu czy rozrodzie. Choroby linii bocznej i innych narządów zmysłu u ryb ozdobnych mają przeważnie podłoże zakaźne. Ryby należy regularnie obserwować, zwracając uwagę na ich zachowanie i wygląd zewnętrzny.

Zmysły ryb pomagają im w codziennym życiu w środowisku naturalnym i w niewoli. Zapewniają także zwierzętom dostęp do pokarmu i ochronę przed zagrożeniami. Zmysły dostosowane są do życia ryb na wolności. Naukowcy przeprowadzają liczne badania i eksperymenty w celu lepszego zrozumienia zmysłów żywych organizmów świata podwodnego.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top