GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » Zmysły ryb
Zmysły ryb

Zmysły ryb

Zmysły ryb potrzebne są do ich prawidłowego funkcjonowania. Ryby są inteligentnymi zwierzętami i dobrymi obserwatorami. Okazy ozdobne hodowane są często w polskich domach. Zwierzęta te utrzymywane w zaniedbanym akwarium i zbyt zagęszczonym ulegają stresom i zapadają na różne choroby.

Zmysły ryb reagują podobnie, jak u człowieka. Narządy zmysłów  ostrzegają zwierzęta o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Jedne są lepiej rozwinięte, drugie trochę słabiej. Zmysły ryb dostosowane są do ich życia w naturalnym środowisku wodnym. Ozdobne ryby egzotyczne pozyskały rzeszę zwolenników na całym świecie.

Podstawowe funkcje zmysłów

Zmysły ryb zapewniają odbieranie przez organizm impulsów ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Następnie impulsy przekazywane są układowi nerwowemu ośrodkowemu, a zwłaszcza korze mózgowej.

W każdym narządzie zmysłów można wyróżnić: receptor, ośrodki podkorowe i korowe oraz obwodowe drogi przewodzące.

Receptory dzielą się na:

 • eksteroreceptory,
 • interoreceptory.

Eksteroreceptory przyjmują bodźce ze świata zewnętrznego. Do nich zaliczane są:

 • bodźce chemiczne, narząd powonienia i smaku,
 • bodźce fizyczne, narząd wzroku, narząd przedsionkowo – ślimakowy i narząd dotyku.

Interoreceptory przyjmują bodźce chemiczne lub mechaniczne z narządów wewnętrznych, czyli naczyń krwionośnych i innych struktur środowiska wewnętrznego. Za ich pośrednictwem realizowane są niezbędne funkcje życiowe. Na przykład regulacja przemiany materii czy regulacja zaopatrzenia tkanek w krew.

U ryb wyróżnia się pięć podstawowych narządów zmysłów, do których należą:

 • wzrok,
 • słuch,
 • dotyk,
 • węch,
 • smak.

Narząd dotyku pełni u ryb bardzo ważną rolę. Reprezentowany jest przez występujące w skórze wolne zakończenia nerwowe w postaci ciałek bólowych, temperaturowych, dotykowych i czucia głębokiego. Skóra jest narządem oddzielającym organizm ryb od środowiska zewnętrznego. Ochrania go przed czynnikami szkodliwymi i fizycznymi.

Żółta ryba w akwarium

Dodatkowe narządy zmysłów

Zmysły ryb to podstawowa forma życia i przetrwania tych zwierząt, często w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Zagrożeniem dla ryb mogą być drobnoustroje, substancje toksyczne czy zwierzęta drapieżne. Zagrożeniem często są nawet ryby tego samego gatunku.

U ryb rozwinięte są dodatkowe narządy zmysłów w celu dostosowania się do wodnego stylu życia.

Narządami tymi są:

 • Linia boczna, która jest organem dotyku i służy do odczuwania przepływu wody.
 • Wąsy, które są organem dotyku i służą do szukania pokarmu na dnie zbiornika. Wąsy ryb ozdobnych nastręczają im trochę problemów. Ich zły stan może świadczyć o nieodpowiednim sposobie odżywiania lub złych warunkach hodowlanych. Narządy te u ryb kiryskowatych z Ameryki Południowej mogą ulec degeneracji, gdy podłoże w zbiorniku jest nieodpowiednie.
 • Zagłębienie w głowie, które jest organem rozpoznawania zapachu i smaku. Posiadają je tylko niektóre gatunki ryb.

Zmysły ryb podstawowe i dodatkowe są dla ich życia w świecie podwodnym bardzo potrzebne. Pomagają w poszukiwaniu pokarmu czy rozrodzie. Choroby linii bocznej i innych narządów zmysłu u ryb ozdobnych mają przeważnie podłoże zakaźne. Ryby należy regularnie obserwować, zwracając uwagę na ich zachowanie i wygląd zewnętrzny.

Zmysły ryb pomagają im w codziennym życiu w środowisku naturalnym i w niewoli. Zapewniają także zwierzętom dostęp do pokarmu i ochronę przed zagrożeniami. Zmysły dostosowane są do życia ryb na wolności. Naukowcy przeprowadzają liczne badania i eksperymenty w celu lepszego zrozumienia zmysłów żywych organizmów świata podwodnego.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

Jak psu założyć kaganiec?

Jak psu założyć kaganiec?

Jak psu założyć kaganiec? Założenie psu kagańca wymaga przygotowania. Należy dostosować go do rozmiaru psiego pyska. Najczęściej kaganiec w miejscach ...
Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu?

Jakie ptaki tracą okresowo zdolność lotu? Niektóre ptaki tracą okresowo zdolność do lotu. Jest to związane z ich naturalnym środowiskiem ...
Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie

Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie

Najmniejszy gatunek dzikiego kota na świecie to kotek rudy, który nazywany jest również kotem rdzawym. Należy on do rodziny kotowatych ...
Żywienie i zdrowie ślimaków

Żywienie i zdrowie ślimaków

Żywienie i zdrowie ślimaków wpływa na ich dobrostan. Stanowią one najliczniejszą gromadę mięczaków. Zwierzęta te bytują na lądzie i w ...
Opieka nad gurami olbrzymim

Opieka nad gurami olbrzymim

Opieka nad gurami olbrzymim nie jest skomplikowana, ale wymaga od akwarysty podstawowej wiedzy w temacie zakupionego gatunku. W środowisku naturalnym ...
Mastomys

Mastomys

Mastomys to królestwo: zwierząt, gromada: ssaków i rząd: gryzoni. Należy ona do rodziny myszowatych i podrodziny myszy. Gryzoń ten wywodzi ...