ŚWIATOWA FEDERACJA KOTÓW WCF

ŚWIATOWA FEDERACJA KOTÓW WCF

06/02/2021 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Światowa Federacja Kotów WCF  w języku angielskim nosi nazwę World Cat Federation. Pod względem liczby hodowli jest to druga międzynarodowa organizacja, działająca w Polsce. Patronuje ona przestrzegania zasad dobrej hodowli. Pilnuje ścisłej klasyfikacji i wymaga określonych dokumentów.

Światowa Federacja Kotów WCF jest najbardziej popularna w Niemczech, Włoszech, Rosji i Ukrainie, a także Ameryce Łacińskiej. W Polsce członkami WCF są: Polski Związek Felinologiczny i Stowarzyszenie Koty Rasowe. Pod patronatem tej międzynarodowej organizacji działają: Polskie Stowarzyszenie Felinologiczne i Stowarzyszenie Hodowców Kotów. Poza tym w WCF zrzeszony jest Międzynarodowy Klub Miłośników Kotów Brytyjskich Krótkowłosych.

Informacje ogólne

Światowa Federacja Kotów WCF powstała w 1988 roku w Brazylii, w Rio de Janeiro. Działa na arenie międzynarodowej. Zarejestrowana jest w sądzie rejestrowym w Niemczech. Ta światowa organizacja uczestniczy w konsultacjach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Spoczywa na niej współodpowiedzialność za tworzenie przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Najwyższą władzą federacji jest Walne Zgromadzenie, które tworzą delegaci członków. Jeden delegat z prawem głosu przysługuje każdemu członkowi. Pełnomocnik może być reprezentantem wyłącznie jednego członka. O likwidacji Światowej Federacji Kotów może zdecydować Walne Zgromadzenie.

W skład Zarządu Światowej Federacji Kotów wchodzą: prezes i  skarbnik z Niemiec oraz sekretarz generalny z Łotwy. Natomiast rolę honorowego prezydenta pełni osoba ze Stanów Zjednoczonych. Poszerzona rada składa się z dwóch wiceprzewodniczących. Pierwszy wiceprzewodniczący pochodzi z Rosji, a drugi z Polski. Jest nim Wojciech Albert Kurkowski.

Międzynarodowi sędziowie, którzy posiadają uprawnienia sędziego WCF są kształceni zgodnie z międzynarodowymi zasadami. Muszą oni przestrzegać określonych reguł. Sędziowie są również szkoleni i egzaminowani.

Światowa Federacja Kotów odpowiada głównie za:

 • Międzynarodową rejestrację hodowlanych przydomków;
 • Kształcenie, szkolenie i egzaminowanie międzynarodowych sędziów;
 • Realizację reguł i klas pokazowych;
 • Standaryzację rozmaitych kocich ras.

WCF ma ponad 280 pojedynczych organizacji, które rozproszone są na całej kuli ziemskiej. Pełnoprawnymi członkami tej organizacji jest 38 państw. Na przykład: Hiszpania, Szwajcaria, Węgry, Turcja, Monako czy Tajlandia. Natomiast pod patronatem WCF działa 41 krajów. W państwach tych znajdują się kluby, które zrzeszają hodowców.

Światowa Federacja Kotów przynajmniej dwa razy w roku patronuje międzynarodowe wystawy kotów rasowych. Przegląd ras odbywa się w różnych krajach, należących do tej organizacji. W lutym 2022 roku zaplanowana jest wystawa światowa w Polsce, której organizatorem będzie Stowarzyszenie Koty Rasowe. 

Małe kotki w koszyczku.

Zasady hodowli i rejestracji

Światowa Federacja Kotów WCF patronuje kluby wchodzące w jej skład. Według tej organizacji zdrowie wszystkich kotów i ich ogólny stan powinien być najważniejszym aspektem dla wszystkich jej członków, hodowców i właścicieli kotów. 

Ustalone są zasady WCF dla klubów członkowskich, według których:

 • Hodowca musi mieć zarejestrowaną nazwę hodowli w WCF. Wszystkie dane osobowe należy aktualizować na bieżąco. Hodowca jest zobowiązany przestrzegać lokalnych przepisów, zasad hodowlanych WCF i członków klubu.
 • Nie mogą być hodowane i sprzedawane koty z wadami genetycznymi do hodowli. Takie koty mogą być sprzedane bez możliwości rozrodu. Powinny zostać wysterylizowane. Nie wskazane jest pełne krycie na zasadzie pokrewieństwa siostra – brat.
 • Koty rasowe muszą być odpowiednio karmione i pielęgnowane według standardu obowiązującego w danym kraju. Hodowla wraz z wybiegami dla kotów musi być odpowiedniej wielkości. Należy zapewnić podopiecznym ochronę przed przeciągami, upałem i zimnem.
 • Koty powinny być zachęcane do naturalnych zachowań, takich jak zabawa, chowanie się czy drapanie. Trzeba im również zapewnić socjalizację i regularny kontakt z ludźmi.
 • Kluby członkowskie WCF powinny prowadzić pełny rejestr i rejestr uzupełniający czy eksperymentalny.
 • Można przenieść koty z dowolnego klubu czy organizacji, ale zgodnie z polityką danego klubu. Musi być okazany i zachowany oryginalny dokument rejestracyjny. W przypadku przeniesienia kota należy poprzedni dokument oznaczyć, jako „anulowany” lub „nieważny”.
 • Przed zarejestrowaniem potomstwa kotki, hodowca powinien przedstawić dowód własności zwierzęcia. W przypadku reproduktora jest zobowiązany również przedstawić dowód jego własności lub certyfikat krycia podpisany przez właściciela reproduktora.
 • Młode koty nie należy oddzielać od matki i miotu przed 12 tygodniem. Hodowca jest zobowiązany odrobaczyć i zaszczepić potomstwo. Kocice nie mogą rodzić częściej, niż dwa razy w roku. Minimalna przerwa między miotami powinna wynosić 3 miesiące. Najlepiej, jak matka rodzi kocięta tylko raz w roku. Każde kocię musi być zarejestrowane i posiadać rodowód.
 • Umowa sprzedaży musi zawierać wszystkie informacje dotyczące hodowcy, nowego właściciela i pełne dane kota. Hodowca powinien wspierać nowego właściciela. Należy dać zaświadczenie o stanie zdrowia zwierzęcia i podać informacje o potrzebach określonej rasy.
 • Może być uznana nowa rasa kota, ale tylko pod określonymi warunkami. Rozpoznanie nowych ras ma miejsce dla nowych odmian barwnych i dla ras już istniejących. Uznanie następuje tylko na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia i po wysłuchaniu komisji sędziowskiej.

WCF

Światowa Federacja Kotów WCF jako znana organizacja na całym świecie daje możliwość jej członkom sprzedania hodowanych kotów. Za członkostwo w niej należy zapłacić. Na przykład opłata wstępna wynosi 120 Euro. Natomiast roczna opłata członkowska dla klubów w WCF to 200 Euro.

Istnieją jeszcze inne opłaty związane z prowadzonymi hodowlami. 

Podsumowując Światowa Federacja Kotów WCF jest jedną z pięciu międzynarodowych organizacji kotów rasowych. Karmienie, opieka i warunki higieniczne powinny być zachowane według obowiązujących standardów ochrony zwierząt w określonym kraju. Na podstawie ustawy o ochronie praw zwierząt z dnia 1 stycznia 2012 roku, koty w Polsce można kupować tylko w zarejestrowanych hodowlach.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach zobrazuje bardziej życie tych niezwykłych gryzoni z rodziny wiewiórkowatych. Należą one do plemienia polatuchów. Zwierzęta te ...
Czytaj Dalej
Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny to średniej wielkości pies pasterski. Posiada silny instynkt stróżowania. Jest psem wesołym i odważnym, ale jednocześnie dosyć ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia może zależeć od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją w na wolności często ...
Czytaj Dalej
12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami to zbilansowana dieta i ochrona kotów przed chorobami. To również właściwa pielęgnacja i odpowiednia ...
Czytaj Dalej
Kojce dla psa

Kojce dla psa

Kojce dla psa mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Muszą zapewniać czworonogowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Według polskiego prawa kojec dla ...
Czytaj Dalej
Karaś ozdobny

Karaś ozdobny

Karaś ozdobny to królestwo: zwierząt, typ: strunowce, gromada: promieniopłetwe. Należy on do rzędu karpiokształtnych i rodziny karpiowatych. Jest to jeden ...
Czytaj Dalej
Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym niekiedy zależy od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją na wolności często są ...
Czytaj Dalej
Najszybszy pies

Najszybszy pies

Najszybszy pies świata to zdecydowanie greyhound, który należy do chartów. Potrafi pokonać w krótkim przedziale czasowym daleki dystans. Charty są ...
Czytaj Dalej
Paw

Paw

Paw należy do świata: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków, rzędu: grzebiących, rodziny: kurowatych. Jest to podrodzina bażantów. Paw uznawany jest ...
Czytaj Dalej
Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota to inaczej biegunka. Jest to nadmierna objętość kału albo schorzenie polegające na zwiększeniu zawartości wody w kale ...
Czytaj Dalej
50 Ciekawostek o zwierzętach

50 Ciekawostek o zwierzętach

50 Ciekawostek o zwierzętach przedstawia ich życie w różnych środowiskach. Niektóre prowadzą nocny tryb życia, a inne zapadają w sen ...
Czytaj Dalej
Ryby chodzące po lądzie

Ryby chodzące po lądzie

Ryby chodzące po lądzie zostały odkryte przez badaczy i naukowców. Tego rodzaju umiejętność zwierzęta te nabyły na przestrzeni lat. Przekazały ...
Czytaj Dalej