GeoZoo » Kot » ŚWIATOWA FEDERACJA KOTÓW WCF
Siedzący kot z kokardką na głowie.

ŚWIATOWA FEDERACJA KOTÓW WCF

Światowa Federacja Kotów WCF  w języku angielskim nosi nazwę World Cat Federation. Pod względem liczby hodowli jest to druga międzynarodowa organizacja, działająca w Polsce. Patronuje ona przestrzegania zasad dobrej hodowli. Pilnuje ścisłej klasyfikacji i wymaga określonych dokumentów.

Światowa Federacja Kotów WCF jest najbardziej popularna w Niemczech, Włoszech, Rosji i Ukrainie, a także Ameryce Łacińskiej. W Polsce członkami WCF są: Polski Związek Felinologiczny i Stowarzyszenie Koty Rasowe. Pod patronatem tej międzynarodowej organizacji działają: Polskie Stowarzyszenie Felinologiczne i Stowarzyszenie Hodowców Kotów. Poza tym w WCF zrzeszony jest Międzynarodowy Klub Miłośników Kotów Brytyjskich Krótkowłosych.

Informacje ogólne

Światowa Federacja Kotów WCF powstała w 1988 roku w Brazylii, w Rio de Janeiro. Działa na arenie międzynarodowej. Zarejestrowana jest w sądzie rejestrowym w Niemczech. Ta światowa organizacja uczestniczy w konsultacjach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Spoczywa na niej współodpowiedzialność za tworzenie przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Najwyższą władzą federacji jest Walne Zgromadzenie, które tworzą delegaci członków. Jeden delegat z prawem głosu przysługuje każdemu członkowi. Pełnomocnik może być reprezentantem wyłącznie jednego członka. O likwidacji Światowej Federacji Kotów może zdecydować Walne Zgromadzenie.

W skład Zarządu Światowej Federacji Kotów wchodzą: prezes i  skarbnik z Niemiec oraz sekretarz generalny z Łotwy. Natomiast rolę honorowego prezydenta pełni osoba ze Stanów Zjednoczonych. Poszerzona rada składa się z dwóch wiceprzewodniczących. Pierwszy wiceprzewodniczący pochodzi z Rosji, a drugi z Polski. Jest nim Wojciech Albert Kurkowski.

Międzynarodowi sędziowie, którzy posiadają uprawnienia sędziego WCF są kształceni zgodnie z międzynarodowymi zasadami. Muszą oni przestrzegać określonych reguł. Sędziowie są również szkoleni i egzaminowani.

Światowa Federacja Kotów odpowiada głównie za:

 • Międzynarodową rejestrację hodowlanych przydomków;
 • Kształcenie, szkolenie i egzaminowanie międzynarodowych sędziów;
 • Realizację reguł i klas pokazowych;
 • Standaryzację rozmaitych kocich ras.

WCF ma ponad 280 pojedynczych organizacji, które rozproszone są na całej kuli ziemskiej. Pełnoprawnymi członkami tej organizacji jest 38 państw. Na przykład: Hiszpania, Szwajcaria, Węgry, Turcja, Monako czy Tajlandia. Natomiast pod patronatem WCF działa 41 krajów. W państwach tych znajdują się kluby, które zrzeszają hodowców.

Światowa Federacja Kotów przynajmniej dwa razy w roku patronuje międzynarodowe wystawy kotów rasowych. Przegląd ras odbywa się w różnych krajach, należących do tej organizacji. W lutym 2022 roku zaplanowana jest wystawa światowa w Polsce, której organizatorem będzie Stowarzyszenie Koty Rasowe. 

Małe kotki w koszyczku.

Zasady hodowli i rejestracji

Światowa Federacja Kotów WCF patronuje kluby wchodzące w jej skład. Według tej organizacji zdrowie wszystkich kotów i ich ogólny stan powinien być najważniejszym aspektem dla wszystkich jej członków, hodowców i właścicieli kotów. 

Ustalone są zasady WCF dla klubów członkowskich, według których:

 • Hodowca musi mieć zarejestrowaną nazwę hodowli w WCF. Wszystkie dane osobowe należy aktualizować na bieżąco. Hodowca jest zobowiązany przestrzegać lokalnych przepisów, zasad hodowlanych WCF i członków klubu.
 • Nie mogą być hodowane i sprzedawane koty z wadami genetycznymi do hodowli. Takie koty mogą być sprzedane bez możliwości rozrodu. Powinny zostać wysterylizowane. Nie wskazane jest pełne krycie na zasadzie pokrewieństwa siostra – brat.
 • Koty rasowe muszą być odpowiednio karmione i pielęgnowane według standardu obowiązującego w danym kraju. Hodowla wraz z wybiegami dla kotów musi być odpowiedniej wielkości. Należy zapewnić podopiecznym ochronę przed przeciągami, upałem i zimnem.
 • Koty powinny być zachęcane do naturalnych zachowań, takich jak zabawa, chowanie się czy drapanie. Trzeba im również zapewnić socjalizację i regularny kontakt z ludźmi.
 • Kluby członkowskie WCF powinny prowadzić pełny rejestr i rejestr uzupełniający czy eksperymentalny.
 • Można przenieść koty z dowolnego klubu czy organizacji, ale zgodnie z polityką danego klubu. Musi być okazany i zachowany oryginalny dokument rejestracyjny. W przypadku przeniesienia kota należy poprzedni dokument oznaczyć, jako „anulowany” lub „nieważny”.
 • Przed zarejestrowaniem potomstwa kotki, hodowca powinien przedstawić dowód własności zwierzęcia. W przypadku reproduktora jest zobowiązany również przedstawić dowód jego własności lub certyfikat krycia podpisany przez właściciela reproduktora.
 • Młode koty nie należy oddzielać od matki i miotu przed 12 tygodniem. Hodowca jest zobowiązany odrobaczyć i zaszczepić potomstwo. Kocice nie mogą rodzić częściej, niż dwa razy w roku. Minimalna przerwa między miotami powinna wynosić 3 miesiące. Najlepiej, jak matka rodzi kocięta tylko raz w roku. Każde kocię musi być zarejestrowane i posiadać rodowód.
 • Umowa sprzedaży musi zawierać wszystkie informacje dotyczące hodowcy, nowego właściciela i pełne dane kota. Hodowca powinien wspierać nowego właściciela. Należy dać zaświadczenie o stanie zdrowia zwierzęcia i podać informacje o potrzebach określonej rasy.
 • Może być uznana nowa rasa kota, ale tylko pod określonymi warunkami. Rozpoznanie nowych ras ma miejsce dla nowych odmian barwnych i dla ras już istniejących. Uznanie następuje tylko na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia i po wysłuchaniu komisji sędziowskiej.

WCF

Światowa Federacja Kotów WCF jako znana organizacja na całym świecie daje możliwość jej członkom sprzedania hodowanych kotów. Za członkostwo w niej należy zapłacić. Na przykład opłata wstępna wynosi 120 Euro. Natomiast roczna opłata członkowska dla klubów w WCF to 200 Euro.

Istnieją jeszcze inne opłaty związane z prowadzonymi hodowlami. 

Podsumowując Światowa Federacja Kotów WCF jest jedną z pięciu międzynarodowych organizacji kotów rasowych. Karmienie, opieka i warunki higieniczne powinny być zachowane według obowiązujących standardów ochrony zwierząt w określonym kraju. Na podstawie ustawy o ochronie praw zwierząt z dnia 1 stycznia 2012 roku, koty w Polsce można kupować tylko w zarejestrowanych hodowlach.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top