GeoZoo » Kot » ŚWIATOWA FEDERACJA KOTÓW WCF
Siedzący kot z kokardką na głowie.

ŚWIATOWA FEDERACJA KOTÓW WCF

Światowa Federacja Kotów WCF  w języku angielskim nosi nazwę World Cat Federation. Pod względem liczby hodowli jest to druga międzynarodowa organizacja, działająca w Polsce. Patronuje ona przestrzegania zasad dobrej hodowli. Pilnuje ścisłej klasyfikacji i wymaga określonych dokumentów.

Światowa Federacja Kotów WCF jest najbardziej popularna w Niemczech, Włoszech, Rosji i Ukrainie, a także Ameryce Łacińskiej. W Polsce członkami WCF są: Polski Związek Felinologiczny i Stowarzyszenie Koty Rasowe. Pod patronatem tej międzynarodowej organizacji działają: Polskie Stowarzyszenie Felinologiczne i Stowarzyszenie Hodowców Kotów. Poza tym w WCF zrzeszony jest Międzynarodowy Klub Miłośników Kotów Brytyjskich Krótkowłosych.

Informacje ogólne

Światowa Federacja Kotów WCF powstała w 1988 roku w Brazylii, w Rio de Janeiro. Działa na arenie międzynarodowej. Zarejestrowana jest w sądzie rejestrowym w Niemczech. Ta światowa organizacja uczestniczy w konsultacjach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Spoczywa na niej współodpowiedzialność za tworzenie przepisów dotyczących ochrony zwierząt.

Najwyższą władzą federacji jest Walne Zgromadzenie, które tworzą delegaci członków. Jeden delegat z prawem głosu przysługuje każdemu członkowi. Pełnomocnik może być reprezentantem wyłącznie jednego członka. O likwidacji Światowej Federacji Kotów może zdecydować Walne Zgromadzenie.

W skład Zarządu Światowej Federacji Kotów wchodzą: prezes i  skarbnik z Niemiec oraz sekretarz generalny z Łotwy. Natomiast rolę honorowego prezydenta pełni osoba ze Stanów Zjednoczonych. Poszerzona rada składa się z dwóch wiceprzewodniczących. Pierwszy wiceprzewodniczący pochodzi z Rosji, a drugi z Polski. Jest nim Wojciech Albert Kurkowski.

Międzynarodowi sędziowie, którzy posiadają uprawnienia sędziego WCF są kształceni zgodnie z międzynarodowymi zasadami. Muszą oni przestrzegać określonych reguł. Sędziowie są również szkoleni i egzaminowani.

Światowa Federacja Kotów odpowiada głównie za:

 • Międzynarodową rejestrację hodowlanych przydomków;
 • Kształcenie, szkolenie i egzaminowanie międzynarodowych sędziów;
 • Realizację reguł i klas pokazowych;
 • Standaryzację rozmaitych kocich ras.

WCF ma ponad 280 pojedynczych organizacji, które rozproszone są na całej kuli ziemskiej. Pełnoprawnymi członkami tej organizacji jest 38 państw. Na przykład: Hiszpania, Szwajcaria, Węgry, Turcja, Monako czy Tajlandia. Natomiast pod patronatem WCF działa 41 krajów. W państwach tych znajdują się kluby, które zrzeszają hodowców.

Światowa Federacja Kotów przynajmniej dwa razy w roku patronuje międzynarodowe wystawy kotów rasowych. Przegląd ras odbywa się w różnych krajach, należących do tej organizacji. W lutym 2022 roku zaplanowana jest wystawa światowa w Polsce, której organizatorem będzie Stowarzyszenie Koty Rasowe. 

Małe kotki w koszyczku.

Zasady hodowli i rejestracji

Światowa Federacja Kotów WCF patronuje kluby wchodzące w jej skład. Według tej organizacji zdrowie wszystkich kotów i ich ogólny stan powinien być najważniejszym aspektem dla wszystkich jej członków, hodowców i właścicieli kotów. 

Ustalone są zasady WCF dla klubów członkowskich, według których:

 • Hodowca musi mieć zarejestrowaną nazwę hodowli w WCF. Wszystkie dane osobowe należy aktualizować na bieżąco. Hodowca jest zobowiązany przestrzegać lokalnych przepisów, zasad hodowlanych WCF i członków klubu.
 • Nie mogą być hodowane i sprzedawane koty z wadami genetycznymi do hodowli. Takie koty mogą być sprzedane bez możliwości rozrodu. Powinny zostać wysterylizowane. Nie wskazane jest pełne krycie na zasadzie pokrewieństwa siostra – brat.
 • Koty rasowe muszą być odpowiednio karmione i pielęgnowane według standardu obowiązującego w danym kraju. Hodowla wraz z wybiegami dla kotów musi być odpowiedniej wielkości. Należy zapewnić podopiecznym ochronę przed przeciągami, upałem i zimnem.
 • Koty powinny być zachęcane do naturalnych zachowań, takich jak zabawa, chowanie się czy drapanie. Trzeba im również zapewnić socjalizację i regularny kontakt z ludźmi.
 • Kluby członkowskie WCF powinny prowadzić pełny rejestr i rejestr uzupełniający czy eksperymentalny.
 • Można przenieść koty z dowolnego klubu czy organizacji, ale zgodnie z polityką danego klubu. Musi być okazany i zachowany oryginalny dokument rejestracyjny. W przypadku przeniesienia kota należy poprzedni dokument oznaczyć, jako „anulowany” lub „nieważny”.
 • Przed zarejestrowaniem potomstwa kotki, hodowca powinien przedstawić dowód własności zwierzęcia. W przypadku reproduktora jest zobowiązany również przedstawić dowód jego własności lub certyfikat krycia podpisany przez właściciela reproduktora.
 • Młode koty nie należy oddzielać od matki i miotu przed 12 tygodniem. Hodowca jest zobowiązany odrobaczyć i zaszczepić potomstwo. Kocice nie mogą rodzić częściej, niż dwa razy w roku. Minimalna przerwa między miotami powinna wynosić 3 miesiące. Najlepiej, jak matka rodzi kocięta tylko raz w roku. Każde kocię musi być zarejestrowane i posiadać rodowód.
 • Umowa sprzedaży musi zawierać wszystkie informacje dotyczące hodowcy, nowego właściciela i pełne dane kota. Hodowca powinien wspierać nowego właściciela. Należy dać zaświadczenie o stanie zdrowia zwierzęcia i podać informacje o potrzebach określonej rasy.
 • Może być uznana nowa rasa kota, ale tylko pod określonymi warunkami. Rozpoznanie nowych ras ma miejsce dla nowych odmian barwnych i dla ras już istniejących. Uznanie następuje tylko na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia i po wysłuchaniu komisji sędziowskiej.

WCF

Światowa Federacja Kotów WCF jako znana organizacja na całym świecie daje możliwość jej członkom sprzedania hodowanych kotów. Za członkostwo w niej należy zapłacić. Na przykład opłata wstępna wynosi 120 Euro. Natomiast roczna opłata członkowska dla klubów w WCF to 200 Euro.

Istnieją jeszcze inne opłaty związane z prowadzonymi hodowlami. 

Podsumowując Światowa Federacja Kotów WCF jest jedną z pięciu międzynarodowych organizacji kotów rasowych. Karmienie, opieka i warunki higieniczne powinny być zachowane według obowiązujących standardów ochrony zwierząt w określonym kraju. Na podstawie ustawy o ochronie praw zwierząt z dnia 1 stycznia 2012 roku, koty w Polsce można kupować tylko w zarejestrowanych hodowlach.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

Opieka nad gurami olbrzymim

Opieka nad gurami olbrzymim

Opieka nad gurami olbrzymim nie jest skomplikowana, ale wymaga od akwarysty podstawowej wiedzy w temacie zakupionego gatunku. W środowisku naturalnym ...
Mastomys

Mastomys

Mastomys to królestwo: zwierząt, gromada: ssaków i rząd: gryzoni. Należy ona do rodziny myszowatych i podrodziny myszy. Gryzoń ten wywodzi ...
Psychiczny trening dla psa

Psychiczny trening dla psa

Psychiczny trening dla psa pobudza go do myślenia. Inteligencja czworonoga wyrażona jest w jego reakcjach świadczących o samodzielnym myśleniu. Należy ...
Opieka nad amazonką żółtogłową

Opieka nad amazonką żółtogłową

Opieka nad amazonką żółtogłową dotyczy ptaków hodowlanych i chowanych w domowych warunkach. Papugi te mają swoje wymagania, którym należy sprostać ...
Kocie spacery

Kocie spacery

Kocie spacery są bardzo ważne w życiu kota. Pomagają w rozwoju psychicznym i fizycznym zwierzęcia. Jednak nie wszystkie koty wychodzą ...
Żółw Caretta caretta

Żółw Caretta caretta

Żółw Caretta caretta to królestwo: zwierząt, gromada: gadów i rząd: żółwi. Pochodzi on z podrzędu żółwi skrytoszyjnych i rodziny żółwi ...