GeoZoo » Ptak » Śpiew kanarków
Śpiew kanarków

Śpiew kanarków

Śpiew kanarków znany jest od stuleci. Jest to często przyczyna wyboru tych skrzydlaków  na domowych towarzyszy. Te egzotyczne ptaki rozwijają swoje umiejętności wokalne nie tylko w skutek regularnego treningu, ale także dzięki predyspozycją genetycznym.

Śpiew kanarków cenią sobie przede wszystkim miłośnicy ptasich głosów. Samce wszystkich kanarków śpiewają niezależnie od odmiany. Wyjątkowymi zdolnościami odznaczają się kanarki śpiewające, które wyróżniają się dużą zmiennością głosu i zdolnością do naśladowania dźwięków. Ich śpiew jest delikatny i przyjemny dla ucha oraz oceniany jest na specjalistycznych wystawach.

Głośno i mniej melodyjnie od kanarków śpiewających wykonują swoje arie kanarki kolorowe. Samce swoim pięknym głosem wabią samice. Kanarki wcześnie powinny uczyć się śpiewania. Ich mentorem najczęściej jest ojciec. Może być również inny członek ptasiej rodziny, który jest uzdolniony wokalnie. Samice nie należą do ptaków śpiewających.

Odmiany kanarków śpiewających

Śpiew kanarków ma wiele wariantów, które nierzadko ograniczone są do miejsca występowania danej odmiany. Najbardziej docenione zostały trzy odmiany kanarków śpiewających: niemiecki „harceński”, belgijski „malinois”, hiszpański „timbrados”. Jest jeszcze czwarta odmiana, do której należy zaliczyć śpiewającego kanarka kolorowego „hartz colour”.

Kanarek harceński

Śpiew kanarków harceńskich jest piękny i bardzo melodyjny, znacznie przewyższający śpiew innych kanarków. Kanarek tej odmiany podczas śpiewu nigdy nie otwiera dzioba. Tury podczas śpiewu wykonuje on głęboko, cicho i głucho. Natomiast inne kanarki śpiewają tury z otwartym dziobem i głośno.

Na melodię śpiewu kanarka harceńskiego składają się: turkot dęty, kulkowanie, turkot basowy, szokiel, toki, dzwonek dęty, flety, turkot dzwonkowy, dzwonek perlisty i zwykły.

Doskonale kanarek może opanować cztery tury. Natomiast pozostałe są turami towarzyszącymi. Najbardziej prawidłowym dźwiękiem jest rozpoczęty cicho, później głośniejszy i znowu słabnący.

Śpiew kanarków

Kanarek belgijski – malinois

Śpiew kanarków belgijskich jest bogaty i wieloturowy oraz głośniejszy, niż śpiew kanarka harceńskiego. Nazywane one są również kanarkami wodnotokowymi. Nierzadko śpiewają one z otwartymi dziobami. Kanarek belgijski malinois jest bardzo starą odmianą tych ptaków, która posiada około 300 letnią historię. Może wydać z siebie nawet 12 tur.

Trzy pierwsze tury przypominają dźwięki wodne, imitujące szum czy bulgotanie wody. Poza tym występują również: dzwoneczki, flety, kulkowanie i szokiel.

Kanarek ten kończy śpiew trzema turami słowika. Kanarka belgijskiego nie należy krzyżować z kanarkiem harceńskim jeżeli chcemy zachować czystość jego śpiewu.

Kanarek hiszpański – timbrados

Śpiew kanarków hiszpańskich jest bardzo ładny i przyjemny dla ucha. Wielu hodowców uważa, że najładniej śpiewają ptaki, które są dziko ubarwione.

Trzy pieśni timbradosa podzielone są na trzy grupy: tokowanie, dzwonki i kilka innych tur. Ta odmiana kanarka najbardziej rozpowszechniona jest w Hiszpanii i Portugalii.

W innych krajach europejskich kanarki hiszpańskie rzadko występują. W Polsce nie ma ich dużo i znacznie odbiegają od wzorca. Odmiana ta została wyselekcjonowana w XVI wieku. Za odmianę odrębną uznano i zatwierdzono w 1962 roku. Występują one w trzech odmianach kolorystycznych: zielonej, żółtej i łaciatej żółtozielonej.    

Kanarek śpiewający kolorowy – Hartz Colour

Śpiew kanarków Hartz Colour został pozbawiony wstawek śpiewu czyżyka w skutek skrzyżowania kanarka harceńskiego z kanarkiem czerwonym. Młode powinny dorastać w towarzystwie bezbłędnie śpiewającego samca. Ponadto ich pożywieniem nie powinien być specjalnie urozmaicony pokarm.  Należy podawać im taki pokarm, jak kanarkom śpiewającym.

Kanarki

Ocena śpiewu kanarków harceńskich

Śpiew kanarków harceńskich jest wyjątkowy Wyróżnia się w nim dodatnie tury, które podzielone są na główne, środkowe i pomocnicze.

Do podstawowych należą:

  • Turkot dęty zajmuje pozycję wiodącą w śpiewie kanarków. Oceniany jest do 27 punktów.
  • Bas jest drugą z tur podstawowych i oceniany jest do 27 punktów.
  • Tury wodne to trzecie i ostanie z turów podstawowych, które oceniane są do 27 punktów.

Obok turów głównych występują tury średnie inaczej środkowe, do których zaliczyć należy:

  • Dzwonek dęty oceniany do 18 punktów.
  • Flet, który oceniany jest do 18 punktów.
  • Szokiel, który jest turą bardzo trudną do wykonania i oceniany jest do 18 punktów.
  • Tokowanie, które jest w dzisiejszych czasach niemal w zaniku może uzyskać do 18 punktów.

Poza turami podstawowymi i średnimi występują tury pomocnicze. Do których zaliczane są:

  • Dzwonek perlisty, za którego można otrzymać do 3 punktów.
  • Dzwonek zwykły, który oceniany jest do 3 punktów.

Natomiast samo wrażenie może być oceniane do 9 punktów. Wszystkie tury składają się z samogłosek, które określają jakość tury i spółgłosek, na podstawie których rozpoznawane są tury.

Najwyższą punktację, jaką może uzyskać kanarek to 90 punktów dodatnich.

Istnieją również punkty ujemne, które kanarek za śpiew może uzyskać do 21 punktów ujemnych. Na ocenę ogólną składają się punkty dodatnie i ujemne. Turom przyznawana jest również ocena: bardzo dobra, dobra i dostateczna.

Śpiew kanarków urozmaica życie członków rodziny w domowym ognisku. Kanarki śpiewające odznaczają się indywidulną zmiennością głosu, a ich śpiew jest delikatny i melodyjny. Te egzotyczne skrzydlaki posiadają wyjątkowe zdolności do naśladowania zasłyszanych dźwięków. Swoim nieziemskim śpiewem potrafią ująć serca wielu ludzi.

Scroll to Top