GeoZoo » Pies » PSY SŁUŻBOWE
Psy służbowe

PSY SŁUŻBOWE

Psy służbowe służą człowiekowi pomocą uzupełniając jego działanie w wielu dziedzinach życia. Po specjalistycznych szkoleniach ze swoimi umiejętnościami przewyższają możliwości ludzi, gdy trzeba poszukiwać osoby zaginione na różnorodnych terenach lub podążyć za zbiegiem.

Psy służbowe dzięki niezawodnemu węchowi odnajdują pod zwałami gruzu czy śniegu ofiary trzęsień ziemi czy lawin. Psi nos poradzi sobie z wykryciem materiałów wybuchowych i narkotyków, a nawet ze śladami zapachowymi pozostawionymi w wodzie. Odpowiednio wyszkolone są doskonałymi poszukiwaczami nielegalnych substancji i materiałów.

Zadania psów służbowych

Psy służbowe po profesjonalnym szkoleniu potrafią znakomicie pracować, sprawdzając się w różnych dziedzinach życia. Czworonogi w zależności od rasy i predyspozycji uwielbiają się uczyć i pracować, ponieważ nie tylko wiąże się to z pokarmem, ale również jest to dla nich oderwaniem od monotonnej codzienności.

Każdy odpowiednio wyszkolony pies ma przydzielonego wykwalifikowanego przewodnika, który zapewnia czworonogowi opiekę i współpracuje z nim w celu prawidłowego wykonania powierzonych zadań.

Psy służbowe najczęściej zatrudniane są w służbie:

  • policyjnej,
  • więziennej, 
  • wojskowej,
  • ratowniczej,
  • straży ochrony kolei,
  • ochrony lotnisk.

Psy służbowe

Psy służbowe w Policji

Specjalistyczne szkolenia policyjnych psów służbowych odbywają się w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Podczas szkoleń każdy przewodnik zakłada ciężki strój ochronny i przeprowadza ćwiczenia ze swoim podopiecznym. Do służby policyjnej preferowane są przede wszystkim owczarki niemieckie i owczarki belgijskie oraz labradory.

W pierwszej grupie psów wyodrębnione są: prewencyjne, które stanowią najliczniejszą grupę i patrolowo – tropiące.

Do zadań psów prewencyjnych należy, np. patrolowanie, pościg za osobą podejrzaną czy rozbijanie tłumów. Natomiast czworonogi patrolowo – tropiące potrafią dodatkowo pracować na śladzie zapachowym, który zostawił człowiek.  Do drugiej grupy należą psy specjalne, które pracują przy wykrywaniu narkotyków, namierzaniu przestępców czy pomagają w poszukiwaniu ładunków wybuchowych i zwłok.

Psy w służbie więziennej

Psy służbowe w więziennictwie rozpoczęły swoją pracę po zakończeniu II wojny światowej. W dzisiejszych czasach przechodzą specjalistyczne szkolenia w Ośrodku Szkolenia Przewodników i Psów Służbowych w Czarnem. Podczas 12 tygodniowych szkoleń czworonogi wraz ze swoimi przewodnikami uczą się współpracy, pokonywania torów przeszkód, obrony, pościgu i ataku. Po zakończeniu szkoleń odbywają służbę w aresztach śledczych i zakładach karnych, która trwa około 9 lat.

Psy służbowe

Psy w służbie wojskowej

Psy w służbie wojskowej po odpowiednim szkoleniu  zdają egzamin końcowy wraz ze swoim opiekunem w Wojskowym Ośrodku Szkolenia Przewodników i tresury Psów w Celestynowie. Czworonogi wykorzystywane są w oddziałach ochrony pogranicza, patrolach, poszukiwaniach i tropieniu przestępców i terrorystów, a szczególnie do wykrywania materiałów wybuchowych. Często pies przechodząc na zasłużoną emeryturę mieszka w domu swojego przewodnika.

Psy w służbie ratowniczej

Udział psów w służbie ratowniczej uregulowane jest Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2012 rok w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych. W dzisiejszych czasach polskie psy ratownicze pełnią służbę w: jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej i kilku jednostkach ratowniczo – gaśniczych o specjalizacji poszukiwawczo – ratowniczej, a także w cywilnych stowarzyszeniach.

Psy służbowe

Szkolenie i egzaminy przewodnika z psem odbywają się najczęściej na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych we wsi Pstrąże na Dolnym Śląsku. Istnieją specjalne zespoły o specjalności terenowej i gruzowej. W ratownictwie psy podzielone są na: terenowe, gruzowe, lawinowe, wodne, tropiące i na zwłoki, które poszukują osób nieżyjących.  Każdego roku w ostatnią niedzielę kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Psa Ratownika.

Psy w Straży Ochrony Kolei

Psy w Straży Ochrony Kolei wykorzystywane są od 75 lat. Szkolenia ich odbywają się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu. Podczas szkolenia czworonogi uczone są głównie posłuszeństwa, aportowania i pokonywania toru przeszkód. Szkolenie trwa 52 dni, po którym co trzy miesiące sprawdza się ich przydatność do służby. Po latach trudnej pracy psy przeważnie trafiają do domów swoich opiekunów.

Psy służbowe

Psy w ochronie lotnisk

Psy wraz ze swoim przewodnikiem patrolują lotniska, pełniąc swoją służbę w Straży Granicznej. Szkolenie czworonogów trwa około 6 miesięcy. Psy te wykorzystywane są do zadań specjalnych, głównie do poszukiwania narkotyków i substancji wybuchowych. Po przebytej służbie w 90% trafiają pod opiekę swoich przewodników, a w niektórych przypadkach szukany jest im nowy dom.

Psy na lotnisku pracują również w sokolnictwie, gdzie wraz z drapieżnymi ptakami płoszą nieproszonych gości. Pod opieką sokolnika czworonogi zatrudniane są przy odstraszaniu dużych ptaków, np. łabędzi czy bocianów, a także zwierzyny naziemnej takiej, jak np. zające, lisy czy dziki.

Służba psów w ochronie lotnisk jest niezbędna w celu ochrony samolotów przed uszkodzeniem i dla bezpieczeństwa pasażerów.

Psy służbowe współpracują z człowiekiem, gdzie podczas szkoleń i zadań wykorzystywane są ich zdolności fizyczne i węchowe, a rodzaj wykonywanych czynności i ich funkcja, uzależniona jest od służby do jakiej zostają kwalifikowane. Psy pracujące w służbach mundurowych mają powierzany trudny zakres obowiązków, z którymi muszą się zmierzyć. Wymaga to wrodzonego wzorca i posiadania odpowiednich predyspozycji do tego rodzaju prac w różnych warunkach pogodowych i terenowych.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

Scroll to Top