GeoZoo » Pies » PSIE PLANY
Psie plany

PSIE PLANY

Psie plany są krótkofalowe, nie przebiegają w tak długim czasie, jak plany ludzkie. W życiu zwierząt istotną rolę odgrywa świadomość. W wyniku doznawanych zewnętrznych bodźców następuje przebudowa mózgu.

Praca mózgu

Psie plany dotyczą myślenia obrazowego, a człowiek wyróżnia się wyższym poziomem inteligencji ogólnej. U zwierząt przyjmuje się, że intencjonalność i świadomość są spójne, a u człowieka tylko podczas snu. Działalność umysłu nie jest wykluczona przez rozum, ani intuicję.  Zwierzęta odznaczają się świadomymi myślami w kontekście zapachów, dotyku, smaku.

Mimo wykazywanych różnic anatomicznych, mózg psa podobny jest do mózgu człowieka. Przetwarza on kierowane do czworonoga słowa. Lewa półkula mózgu reaguje na wypowiadane słowa, zaś prawa odpowiedzialna jest za ton wypowiadanych wyrazów, czyli odczytuje ludzkie emocje.

Umie rozróżniać nastrój swojego opiekuna.

Pies prawidłowo określa znaczenie wypowiadanych przez człowieka słów, przy udziale dwóch półkul mózgowych. Potrafi rozróżnić dochodzące do niego dźwięki. Wie czy jest to komenda, czy pochwała skierowana w jego stronę, a może wołanie o pomoc.

Psy odznaczają się różnym stopniem inteligencji, w zależności od rasy i metod wychowawczych.

Zegar biologiczny

Pies podobnie, jak inne zwierzęta planuje krótkofalowo. Każdy żyjący organizm wyposażony jest w wewnętrzny zegar biologiczny, odmierzający czas. Zegar ten pomaga skutecznie dostosować się do zmian zachodzących w środowisku. Pies ma bardzo dobrze rozwinięty węch, który pozwala czworonogowi przewidzieć powrót swojego opiekuna, znacznie wcześniej, niż przekroczy on próg domu. Nawet z 20 minutowym wyprzedzeniem.

Struktury ośrodkowego układu nerwowego pełnią rolę dobowych oscylatorów u zwierząt.

Zegar centralny jest nadrzędnym mechanizmem zegara biologicznego. Jego praca synchronizowana jest przez czynnik zewnętrzny, szczególnie światło i wewnętrzny, którym jest melatonina.

Zegar biologiczny pracuje w rytmie okołodobowym, który wynosi około 24 godziny. Zegar ten umiejscowiony jest w mózgu. Dzięki niemu pies wie, kiedy jest pora spaceru, posiłku czy snu. Samodzielnie potrafi zaplanować drogę spaceru, ponieważ nie zawsze chce podążać drogą wytyczoną przez swojego pana.

Psie plany

Psie neurony

Na podstawie przeprowadzonych badań naukowych stwierdzono, że psy mają w korze mózgowej około 500 milionów neuronów, które świadczą o możliwości przewidywania przyszłych zdarzeń na podstawie zdarzeń z przeszłości oraz na podstawie stanu psychicznego zwierzęcia.

Mózg psa jest bardziej elastyczny i posiada zdolności biologiczne do robienia bardziej złożonych rzeczy, niż mózg kota, tak uważa brazylijska neurobiolog i miłośniczka psów Suzana Herculano – Houzel.

Naukowe badania wykazały przewagę psa nad kotem ze względu na liczę neuronów.

W ośrodkowym układzie nerwowym ssaków, w którego skład wchodzi rdzeń kręgowy oraz mózgowie, znajduje się najwięcej neuronów. Według zespołu naukowców pod kierunkiem Suzany Herculano – Houzel komórki nerwowe odpowiedzialne są za: myślenie, kontrolę zachowań czy planowanie.

Pies nie ma największego mózgu, ale posiada dużą liczbę neuronów, które świadczą o ich dużych zdolnościach poznawczych. W związku z taką sytuacją naukowcy doszli do wniosku, że możliwości intelektualne psów stoją na wyższym poziomie, niż kotów, które mają około 250 milionów neuronów.

Zwierzęta są istotami żyjącymi, zdolnymi do odczuwania cierpienia i nie stanowią martwych przedmiotów, o czym powinien pamiętać ich opiekun. Człowiek powinien zapewnić psu poszanowanie, ochronę i opiekę. Zabronione jest w świetle obowiązujących w Polsce przepisów, prowadzenie tresury w celu zwiększenia agresywności psa.

Pies powinien mieć zapewnione pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, dostęp do światła dziennego, swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Pies jest nadzwyczaj rozumnym stworzeniem, które darzy swojego opiekuna bezwarunkową miłością, będąc jego najwierniejszym przyjacielem.

Stworzeniu temu należy się szacunek i dobre traktowanie ze strony człowieka.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie