GeoZoo » Ptak » Ptak latający do tyłu
Ptak latający do tyłu

Ptak latający do tyłu

Ptak latający do tyłu to podrodzina kolibrów. Koliber należy do świata: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków, rzędu: krótkonogich. Pochodzi z rodziny: kolibrowatych. To jedne z najszybszych i najpiękniej ubarwionych ptaków. Najmniejszym ptakiem na kuli ziemskiej jest koliberek hawański.

Ptak latający do tyłu migruje w dzień i w nocy, magazynując przed podróżą zapasy tłuszczu. Opisanych jest około 340 gatunków kolibrów. Spożywają w ciągu dnia pokarm dwukrotnie przewyższający ich masę ciała. Pożywienie pobierają przeważnie co 10 minut, ponieważ posiadają bardzo szybką przemianę materii. W nocy zapadają w stan odrętwienia, gdzie ich temperatura ciała spada do temperatury otoczenia. Kolibry występują na terenach Ameryki Północnej i Południowej.

Wygląd kolibrów

Ptak latający do tyłu to jeden z najpiękniejszych skrzydlaków na kuli ziemskiej. Długość ich ciała wynosi w granicach 5-22 cm, natomiast masa mieści się w przedziale 2-20 g. Wszystkie posiadają długie dzioby o różnym kształcie. Lotki pierwszorzędowe skrzydeł są bardzo dobrze rozwinięte, a drugorzędowe słabiej. Ogon złożony jest z 10 sterówek.

Ptaki te przez większość swojego życia prowadzą samotny styl życia.  W zależności od gatunku serce ich bije z częstotliwością od 500 do 600 uderzeń na minutę. W nocnym stanie odrętwienia serce bije znacznie wolniej w granicach 50-180 razy na minutę. Pokarmem ich jest nektar. Rzadziej żywią się owadami.

Widoczny jest wyraźny dymorfizm płciowy, samice są większe od samców.

Ptak latający do tyłu ma bardzo krótkie nogi o czterech malutkich palcach. Samice znoszą 1 lub 2 jaja. Wysiadywanie ich trwa 14-22 dni. W granicach 3-4 tygodni młode opuszczają gniazdo. Wysiadywanie jaj, budowa gniazda i opieka nad potomstwem należy do samicy. Okres lęgowy trwa od marca do czerwca. Żyją w zależności od gatunku od 3 do 12 lat.

Ptak latający do tyłu

Loty kolibrów

Ptak latający do tyłu porusza się bardzo szybko z prędkością 120 km/h. Koliber skrzydłami uderza od 10 do 90 razy na sekundę w zależności od wielkości ptaka. Im ptak jest mniejszy to tym szybciej porusza skrzydłami. Podczas zalotów tempo uderzeń skrzydłami znacznie wzrasta. U niektórych gatunków może nawet sięgać 200 razy na sekundę. 

Kolibry są ptakami najlepiej latającymi do tyłu. Nie machają one skrzydłami z góry na dół, jak inne ptaki. Kolibry wykonują ósemki, niczym „małe helikopterki”. O ich lotach opowiadał dr A. Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO. Te małe skrzydlaki spijają nektar z kwiatów. Muszą to robić precyzyjne, ponieważ mają długie dzioby.

Latają one do przodu, na boki i do tyłu. Jest to bardzo sprytny i zwinny ptak. Potrafi być bardzo aktywny fizycznie. W ciągu dnia ptaki te mogą odwiedzić nawet ponad 1500 kwiatów. Kolibry widzą wszystkie kolory, co człowiek. Posiadają bardzo dobry wzrok, który potrafi przetwarzać światło ultrafioletowe.

Ptak latający do tyłu

Ptaki latające do tyłu

W Polsce również żyją ptaki, które podobnie jak kolibry potrafią latać do tyłu, ale tylko przez krótki czas. Wyróżnia się tu przede wszystkim mysikrólik z rzędu wróblowatych i podrzędu małych ptaków śpiewających. Loty kolibra wykonuje tylko w określonych warunkach. Ptaki te latają do tyłu wówczas, gdy brakuje im pokarmu. Wykonują bardzo szybkie ruchy w górę i do tyłu.

Ma to miejsce na końcach gałązek sosen i świerków, gdzie mogą znaleźć pożywienie. Są to najczęściej jaja czy poczwarki. Mysikrólik może wykonać loty koliberkowe tylko przy temperaturze nieprzekraczającej -10oC. Niekiedy mewy, gdy jest silny wiatr i kawki wykonują ruchy do przodu, do tyłu i jednocześnie do góry. Loty wykonujące przez kolibra są bardzo trudne.

Podsumowując ptak latający do tyłu to koliber i niektóre inne skrzydlaki, które ten rodzaj lotu wykonują wyłącznie w określonym celu. Niektóre gatunki kolibrów zagrożone są wyginięciem, jak np. koliberek hawański. Ich największym zagrożeniem jest degeneracja siedlisk. Powoduje ona zmniejszenie ilości roślin będących pożywieniem tych ptaków. Minimalizuje również dostępność miejsc na gniazdowanie.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]