GeoZoo » Gryzoń » INTELIGENCJA SZCZURÓW
Inteligencja szczurów

INTELIGENCJA SZCZURÓW

Inteligencja szczurów znana jest ludziom od wieków. Naukowcy zauważyli i wykorzystali w przeprowadzonych doświadczeniach  zdolność szczurów do uczenia się i rozwiązywania stawianych im problemów. Badane są wrodzone i nabyte ich zachowania.

Inteligencja szczurów  ma ogromne znaczenie w środowisku naturalnym, gdzie przez wiele pokoleń prowadzona była sukcesywna selekcja osobników, które uczyły się słabiej. Do rozrodu zostawiane były tylko bardziej inteligentne zwierzęta, które sprawnie poruszały się na wolności.

Nieprzeciętne zdolności szczurów

Inteligencja szczurów badana jest często przez naukowców. Zarówno w warunkach naturalnych, jak również doświadczalnych występują bodźce pozytywne i negatywne. W przypadku, gdy szczur za wykonane zadanie otrzyma nagrodę, to jest to bodziec pozytywny. Natomiast, gdy zwierzątko przy określonych czynnościach spotyka kara, to mówimy o bodźcu negatywnym.

Wiemy, że gryzonie mogą wykonywać dobrze różnorodne zadania.

Potrafią rozpoznawać przedmioty, poruszać się po labiryntach czy naciskać paski. Testy takie są najczęściej używane do badania wpływu warunków mózgowych szczurów na funkcje poznawcze. W ten sposób wychwytywane są małe możliwości poznania zwierząt.

Zdolności szczurów do uczenia się mogą być również sprawdzane w warunkach domowych. Powtarza się wówczas niektóre doświadczenia, polegające na badaniu zachowania się zwierząt, ich inteligencji i szybkości uczenia się. Możliwe są tylko takie testy, w których szczury są dobrze traktowane i nie dzieje im się żadna krzywda, a w nagrodę otrzymują ulubiony smakołyk.

Szczur

Metody badania inteligencji szczurów

Inteligencja szczurów może być badana na wiele sposobów. Najbardziej znanymi testami z wykorzystaniem różnych urządzeń, które służą do obserwowania i mierzenia szybkości procesu uczenia się małych zwierząt są:

  • Labirynt, który został wprowadzony w 1912 roku i pozwala obserwować rozmaite reakcje małych gryzoni w różnych sytuacjach. Na przykład przy oświetleniu i po ciemku. Najprostszym układem są labirynty typu T lub Y, gdzie jest tylko jedna możliwość wyboru. Można zbudować bardziej skomplikowany labirynt, posiadający więcej dróg, z których jedna prowadzi do celu. Labirynt to forma narzędzia badawczego, uzależniona od wyobraźni człowieka.
  • Skrzynka Skinnera, która wykorzystana jest do procesu obserwowania uczenia się zwierząt. Została ona wprowadzona do metodyki badawczej w 1938 roku. Szczur zostaje umieszczony w skrzynce, która wyposażona jest w dźwignię, karmnik i źródło bodźców akustycznych lub optycznych. Naciśnięcie dźwigni powoduje uruchomienie dozownika z karmą. W następnych etapach dodawane są różne utrudnienia.
  • Test pustego pola, który jest metodą badania aktywności ruchowej małych zwierząt. Przy pomocy tego testu można posługiwać się nieskomplikowanymi środkami i ustalić rozkład dobowej i sezonowej aktywności gryzoni.
  • Kierowanie małymi samochodami w celu zbierania pożywienia zostało opanowane przez szczury w 2019 roku. Doświadczenie to przeprowadzone przez naukowców udowodniło, że mózgi szczurów są bardziej elastyczne, niż wydaje się ludziom.

Szczury kierują małymi samochodami

Szczury opanowały prowadzenie małego samochodu, co rozluźniało zwierzęta. Można to wykorzystać do zrozumienia w jaki sposób warunki psychiatryczne i neurologiczne wpływają na zdolności umysłowe. Doświadczenie może być także pomocne w łagodzeniu stresu dzięki nowym umiejętnością.

Szczur w mieście

Mały samochód został zbudowany z przezroczystego plastikowego pojemnika na żywność z kołami i aluminiową podłogę. Pojazd wyposażony został w trzy miedziane pręty, symbolizujące kierownicę. Szczur stojąc na aluminiowej podłodze i trzymając łapkami miedziane pręty uruchomił samochód. Gryzoń miał możliwość jechania w różnych kierunkach, w zależności od tego, który z trzech prętów złapał łapkami.

Szczury zachęcane były przez naukowców do doskonalenia umiejętności prowadzenia pojazdu.

Naukowcy umieszczali nagrody w coraz bardziej odległych miejscach. Szczury nauczyły się nawigować samochodem w celu zdobycia nagrody. W doświadczeniu wzięło udział 6 samic i 11 samców, które prowadziły samochód po arenie o powierzchni 4 metrów kwadratowych.

Doświadczenie dowiodło, że szczury kierujące pojazdem były mniej zestresowane od szczurów jeżdżących, jako pasażerowie. Podobnie, jak u ludzi miały satysfakcję zdobywając i doskonaląc nowe umiejętności. Opanowanie prowadzenia małego samochodu dowiodło elastyczności szczurzego mózgu. Szybko opanowały dotarcie do nagrody.

Zespół naukowców planuje testy uzupełniające w celu zbadania, które obszary mózgu zaangażowane są w jazdę samochodem i w jaki sposób zwierzęta nauczyły się prowadzenia pojazdu.

Po pewnym czasie pojawiają się skojarzenia wykonywanych czynności. Im mniej jest pomyłek w działaniu i szybsze dotarcie do nagrody w formie pożywienia, tym inteligencja badanego szczura jest większa.

Inteligencja szczurów jest na wysokim poziomie, o czym świadczą liczne doświadczenia przeprowadzane przez naukowców. Na podstawie współczesnych badań można stwierdzić, że są one znacznie mądrzejsze, niż postrzegają je ludzie. Na podstawie dokładnych obserwacji można zauważyć, że większość zwierząt jest wyjątkowo inteligentna, o czym w dawnych czasach ludzie nie mieli pojęcia.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top