PODZIAŁ NIEPARZYSTOKOPYTNYCH

PODZIAŁ NIEPARZYSTOKOPYTNYCH

19/03/2021 Wyłączono przez AKS
Podziel się

Podział nieparzystokopytnych, które zaliczane są do kręgowców, polega na biologicznej klasyfikacji tych stworzeń. Pierwszy układ systematyczny zwierząt, który oparty był na ich cechach zewnętrznych dokonał Arystoteles. Nieparzystokopytne należą do rzędu dużych ssaków łożyskowych.  

Podział nieparzystokopytnych to odzwierciedlenie pokrewieństwa pomiędzy tymi zwierzętami. Stworzenia te w większości zagrożone są wyginięciem. Do Czerwonej Księgi  Gatunków Zagrożonych wpisanych jest aż 15 gatunków. Wszystkie nieparzystokopytne chronią przepisy Konwencji Waszyngtońskiej. Ten międzynarodowy układ w dużym stopniu ograniczył handel rogami nosorożców.

Układ systematyczny

Układ systematyczny nieparzystokopytnych oparty jest na przyporządkowaniu gatunków do poszczególnych jednostek systematycznych wyższego rzędu. Celem takiego podziału jest uporządkowanie wspólnych cech nieparzystokopytnych. Oznacza to, że gatunek połączony jest w rodzaje, natomiast rodzaje w rodziny. Rodziny podporządkowane są rzędom, rzędy gromadom, a gromady połączone są w typy.

Podział nieparzystokopytnych w układzie systematycznym to: królestwo, typ, gromada, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek. W systematyce można porównać przedstawicieli rzędów czy rodzin. Stosowane są również dodatkowe kategorie w celu podkreślenia bliższego pokrewieństwa niektórych grup systematycznych. Przykładem kategorii są: podrodziny, podrzędy, podgromady czy podtypy.

Klasyfikacja rodzin

Nieparzystokopytne  mają bardzo dobrze rozwinięte zmysły: słuchu węchu i wzroku. Ten ostatni narząd słabo tylko funkcjonuje u nosorożców. Metody stosowane w podziale nieparzystokopytnych można oprzeć na: porównywaniu ich anatomii i morfologii, badaniach DNA i głosów, a także zachowań tych zwierząt.

Według układu systematycznego rząd nieparzystokopytnych ssaków stanowią dwa podrzędy:

 • Koniokształtne, obejmując rodzinę koniowatych.
 • Gruboskórce obejmujące dwie rodziny: nosorożce i tapiry.

Nieparzystokopytne obejmują trzy rodziny, do których należą:

 • Koniowate to duże ssaki lądowe, które są jedyną rodziną należącą do podrzędu koniokształtnych. Najwięcej tych zwierząt żyje w Afryce i znikoma ilość w Azji. Natomiast na kontynencie europejskim konie dzikie wymarły. Koniowate podzielone zostały na dziewięć gatunków. Stanowi to 50 % wszystkich gatunków obejmujących trzy rodziny nieparzystokopytnych. Pozostałe 50 % to nosorożce i tapiry.
 • Nosorożcowate (Nosorożce) to duże ssaki lądowe, które prowadzą przeważnie nocny tryb życia. Rzadko żyją parami lub rodzinami, ponieważ preferują samotność. Rodzina ta obejmuje pięć gatunków, które w środowisku naturalnym żyją w Afryce i Azji.
 • Tapirowate (Tapiry) to duże ssaki lądowe, którym grozi wymarcie. Zwierzęta te żyją w Ameryce Środkowej i Południowej, a także zamieszkują obszar Azji Południowo – Wschodniej. Rodzina ta obejmuje cztery gatunki.

Systematyka gatunków

Nieparzystokopytne obejmują 18 gatunków. Z tego 9 gatunków należy do rodziny koniowatych, 5 do nosorożcowatych, a 4 do tapirowatych. Zwierzęta te posiadają palce opatrzone kopytami. Najsilniej jest rozwinięty palec trzeci i brak jest palca pierwszego. Koniowate mają zredukowane  pozostałe palce. Natomiast u nosorożców i tapirów są one mniejsze od palca trzeciego.

Podział nieparzystokopytnych - Koniowate

Koniowate dzielą się na dziewięć gatunków, do których należą:

 • Koń domowy, który pochodzi od tarpana. Został udomowiony na kontynencie azjatyckim 5000 lat temu. Nie jest zagrożony wyginięciem.
 • Koń Przewalskiego, który jest jedynym koniem na świecie żyjącym w stanie dzikim. Żyje on na kontynencie azjatyckim w Chinach i Mongolii. Koń ten jest zagrożony wyginięciem. Jest wpisany w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.  
 • Zebra Grevy´ego, która jest największym gatunkiem z zebr. Zamieszkuje ona tereny Afryki. Zwierzęta te nie tworzą stałych grup. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem. Jest wpisany w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.    
 • Zebra stepowa, która żyje w stadach liczących około 30 osobników. Żyje na terenach południowo – wschodnich kontynentu afrykańskiego. Występuje często w ogrodach zoologicznych, także w Polsce. Zwierzęta te są bliskie zagrożenia wymarciem i wpisane są w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.   
 • Zebra górska, która jest najmniejsza spośród trzech gatunków zebr. Zamieszkuje na obszarach południowo – zachodniej Afryki. Jest ona mało popularnym gatunkiem w ogrodach zoologicznych. Zebra górska narażona jest na wymarcie. Znajduje się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.   
 • Osioł nibijski, który nie jest duży i uważany był wcześniej za podgatunek dzikiego osła. Występuje tylko we wschodniej części Afryki w Etiopii. Zwierzęta te są krytycznie zagrożone wymarciem i wpisane w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.   
 • Osioł domowy, który jest hodowany na całym świecie i jest bardzo wytrzymałym ssakiem nieparzystokopytnym. Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem.
 • Osioł azjatycki (kułan), który żyje w małych stadach. Zamieszkuje na terenie Azji i stąd wywodzi się jego nazwa. Występuje pięć podgatunków osła. Zwierzęta te są zagrożone wyginięciem i wpisane są w Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych.
 • Kiang, który jest spokrewniony z osłem azjatyckim. Wcześniej był uważany za jego podgatunek. Zamieszkuje pustynie i stepy Kaszmiru i Tybetu. Nie jest to gatunek zagrożony wymarciem.

Podział nieparzystokopytnych - Nosorożec

Nosorożcowate dzielą się na pięć gatunków, do których zaliczone są:

 • Nosorożec biały, którego inna nazwa to nosorożec afrykański i nosorożec tęponosy. Jest to największy przedstawiciel wszystkich żyjących ssaków z rodziny nosorożcowatych. Zamieszkuje środkową i południową część Afryki. Zwierzęta te są blisko zagrożone wymarciem i wpisane są w Czerwoną Księgę.
 • Nosorożec czarny, który nazywany jest również nosorożcem spiczastonosym, nosorożcem zwyczajnym i nosorożcem wąskopyskim. Występuje w południowej i wschodniej części Afryki. Jest to gatunek krytycznie zagrożony i wpisany w Czerwoną Księgę.
 • Nosorożec sumatrzański, który jest jedynym owłosionym nosorożcem żyjącym na kuli ziemskiej. Jest najmniejszy ze wszystkich gatunków nosorożców. Liczebność ich jest nieduża. Zamieszkują tylko na Półwyspie Indochińskim, na Sumatrze i Borneo. Jest krytycznie zagrożony wymarciem i wpisany w Czerwonej Księdze.
 • Nosorożec jawajski, który jest podobny do nosorożca indyjskiego. Żyje on w Azji Południowo – Wschodniej na Wyspie Jawie. Jest to gatunek krytycznie zagrożony i wpisany w Czerwonej Księdze.
 • Nosorożec indyjski, który jest samotnikiem zamieszkującym Północno – wschodnie tereny Indii i Nepal. Jest on narażony na wymarcie wpisany w Czerwonej Księdze.

Podział nieparzystokopytnych - Tapirowate

Tapirowate podzielone zostały na cztery gatunki, w skład których wchodzą:

 • Tapir panamski, który zamieszkuje na południu Ameryki Północnej, na północnych obszarach Ameryki Południowej i w Ameryce Środkowej. Zwierzęta te są zagrożone wyginięciem i wpisane w Czerwoną Księgę.
 • Tapir malajski (tapir czaprakowaty), który jest jednym z większych nosorożców z rodziny tapirowatych. Sumatra i Półwysep Indochiński to są jego miejsca bytowania. Gatunek ten jest zagrożony wyginięciem i wpisany w Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych.
 • Tapir górski, jest jedynym nosorożcem żyjącym poza regionem lasów tropikalny i najmniejszy z pośród wszystkich gatunków. Jest on zagrożony wyginięciem i wpisany w Czerwonej Księdze.
 • Tapir amerykański, który jest aktywny o zmierzchu i w porze nocnej. Zamieszkuje on Amerykę Południową. Gatunek ten jest narażony na wymarcie i wpisany w Czerwoną Księgę.

Podsumowując podział nieparzystokopytnych obejmuje 3 rodziny i 18 gatunków. W dalszej kolejności dzielą się one na podgatunki. Zwierzęta te należą wyłącznie do ssaków lądowych. Zamieszkują na terenach Afryki, Azji, Ameryki oraz Australii, a również w Europie. Większość gatunków zagrożona jest wyginięciem i wpisana w Czerwoną Księgę Gatunków Zagrożonych. Niektóre mają nawet status krytycznie zagrożonych wymarciem.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

Dżdżownice

Dżdżownice

Dżdżownice to królestwo: zwierząt, typ: pierścienice i gromada: siodełkowce. Należą one do podgromady skąposzczetów i rodziny dżdżownicowatych. Stworzenia te przystosowane ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego

Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego

Żywienie i zdrowie karasia ozdobnego wpływa na jego dobrostan. Dieta tych ryb powinna być pełnowartościowa i urozmaicona. Karaś nie jest ...
Czytaj Dalej
5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach

5 Ciekawostek o polatuchach zobrazuje bardziej życie tych niezwykłych gryzoni z rodziny wiewiórkowatych. Należą one do plemienia polatuchów. Zwierzęta te ...
Czytaj Dalej
Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny

Polski owczarek nizinny to średniej wielkości pies pasterski. Posiada silny instynkt stróżowania. Jest psem wesołym i odważnym, ale jednocześnie dosyć ...
Czytaj Dalej
Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia

Żywienie i zdrowie pawia może zależeć od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją w na wolności często ...
Czytaj Dalej
12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami

12 Zasad prawidłowej opieki nad kotami to zbilansowana dieta i ochrona kotów przed chorobami. To również właściwa pielęgnacja i odpowiednia ...
Czytaj Dalej
Kojce dla psa

Kojce dla psa

Kojce dla psa mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne. Muszą zapewniać czworonogowi poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Według polskiego prawa kojec dla ...
Czytaj Dalej
Karaś ozdobny

Karaś ozdobny

Karaś ozdobny to królestwo: zwierząt, typ: strunowce, gromada: promieniopłetwe. Należy on do rzędu karpiokształtnych i rodziny karpiowatych. Jest to jeden ...
Czytaj Dalej
Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym

Opieka nad golcem piaskowym niekiedy zależy od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją na wolności często są ...
Czytaj Dalej
Najszybszy pies

Najszybszy pies

Najszybszy pies świata to zdecydowanie greyhound, który należy do chartów. Potrafi pokonać w krótkim przedziale czasowym daleki dystans. Charty są ...
Czytaj Dalej
Paw

Paw

Paw należy do świata: zwierząt, typu: strunowców, gromady: ptaków, rzędu: grzebiących, rodziny: kurowatych. Jest to podrodzina bażantów. Paw uznawany jest ...
Czytaj Dalej
Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota

Rozwolnienie u kota to inaczej biegunka. Jest to nadmierna objętość kału albo schorzenie polegające na zwiększeniu zawartości wody w kale ...
Czytaj Dalej