GeoZoo » Zoologia » Jak założyć hodowlę koni?
Jak założyć hodowlę koni?

Jak założyć hodowlę koni?

Jak założyć hodowlę koni? Założenie hodowli koni wymaga wiedzy, sumienności i zaangażowania. Nie wszyscy mogą otworzyć tego rodzaju biznes. Nie wystarczy tylko dysponować funduszami i odpowiednią przestrzenią dla koni, ale przede wszystkim trzeba być miłośnikiem tych inteligentnych zwierząt.

Jak założyć hodowlę koni? Przed założeniem hodowli koni trzeba poznać ich styl życia. Satysfakcję z hodowli mogą osiągnąć ludzie, którzy kochają zwierzęta i lubią z nimi przebywać. Koszt hodowli uzależniony jest głównie od trzymanej ilości koni. Zwierzętom tym należy zapewnić urozmaiconą i pełnowartościową dietę i higieniczne warunki bytowania, a także opiekę weterynaryjną. Koń to dostojne zwierzę, które nawiązuje i utrzymuje więź z człowiekiem.

Cena koni i koszty utrzymania

Jak założyć hodowlę koni? Założenie hodowli koni jest kosztowną i pracochłonną inwestycją. Wymaga od potencjalnego hodowcy wiedzy w tym zakresie i dużego zaangażowania. Zwierzętom należy stworzyć odpowiednie warunki do życia. Koszt konia uzależniony jest od rasy, stanu zdrowia, wieku, płci i przeznaczenia oraz dotychczasowych sukcesów.

Bardzo popularnymi wierzchowcami są konie arabskie, która cena wynosi około 35 tysięcy złotych. Dużą popularnością cieszą się również kucyki. Średnia cena konia kształtuje się w granicach 7-10 tysięcy złotych. Konie biorące udział w zawodach są znacznie droższe. Cena ich wynosi około 15 tysięcy zł. Najtaniej kosztują konie o przeznaczeniu hodowlanym i niewyszkolone.

Tanio można również kupić kucyka, który świetnie sprawdza się hipoterapii. Koszt kucyka wynosi około 5 tysięcy złotych. Cena niektórych koni rekreacyjnych jest wyjątkowo wysoka. Nie trzeba posiadać stajni dla konia. Można skorzystać  z usług stadniny lub hotelu dla koni. Koszt takiej usługi kosztuje w granicach 700-2000 zł.

Niektóre stadniny wliczają w koszty również wyżywienie konia. Głównym pożywieniem koni jest siano i owies. Nie wszystkim jednak koniom wystarczy takie jedzenie. Niektóre muszą otrzymywać dodatkowe pasze i suplementy, zwłaszcza źrebaki oraz młode i stare konie. Niektóre konie mają również alergie.

Suplementy i pasze to wydatek około 200 zł miesięcznie. Posiadanie własnego wierzchowca wiąże się z wieloma kosztami. Koń musi mieć również zapewnioną opiekę weterynaryjną. Poza tym wszystkie konie wymagają systematycznej kontroli stanu kopyt i ich pielęgnacji. Trzeba przycinać i korygować ich kształt.

W taki biznes trzeba wpierw włożyć dużo pieniędzy, aby później z niego czerpać zyski. Dobrze sprawdzają się konie, które wykorzystywane są w hipoterapii i w agroturystyce,  a także wierzchowce sportowe. Trzeba dobrze przemyśleć założenie hodowli koni. Miłośnicy tych zwierząt mogą łączyć przyjemność z pożytecznym.

Jak założyć hodowlę koni?

Hodowla koni

Jak założyć hodowlę koni? Hodowla koni powinna być prowadzona na wysokim poziomie. Konie niejednokrotnie są atrakcją w gospodarstwach agroturystycznych i są zwierzętami towarzyszącymi. Konie wykorzystywane są często w Polsce także w hipoterapii. Metod ta polega na rehabilitacji ruchowej z udziałem konia. Stosowana jest u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jak założyć hodowlę koni? Jeżeli nie będziemy korzystać z pensjonatu dla koni lub stadniny, to sami musimy stworzyć tym zwierzętom odpowiednie warunki do ich prawidłowego funkcjonowania.

Trzeba dysponować odpowiednio dużym terenem, żeby pomieścić na nim:

 • stajnię,
 • myjnię dla koni,
 • toaletę,
 • kryte pomieszczenie na paszę i akcesoria do czyszczenia koni,
 • krytą halę do jazdy konnej, która może być murowana lub namiotowa,
 • odpowiedniej wielkości pastwisko.

Boks dla konia powinien być przytulnym miejscem, które nadaje się do odpoczynku. Klaustrofobię u koni można zminimalizować, trzymając je w stajniach typu angielskiego. W takich boksach mogą widzieć inne konie i  bliskie otoczenie.

Konie lubią schematy. Wolą odpoczywać, spożywać pokarm, pić i wykonywać inne czynności o określonych porach. Taki styl życia zapewnia tym zwierzętom sprawy układ pokarmowy. Przełoży się również na stan zdrowia psychicznego i fizycznego koni oraz długość ich życia.

Hodowla koni powinna być przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem. Polecana jest miłośnikom tych inteligentnych zwierząt. Udomowione konie posiadają takie same wymagania, jak ich dzicy krewni. Potrzebują zaspokoić swoje pragnienia i wymagania, żyjąc zgodnie ze swoimi naturalnymi potrzebami.

Do listy końskich potrzeb należą:

 • przetrwanie, polegające na unikaniu okaleczenia czy zjedzenia przez drapieżnika,
 • jedzenie i picie,
 • prokreacja, polegająca na potrzebach i zachowaniach  seksualnych,
 • socjalizacja ze zwyczajami, polegająca na potrzebie łączenia się koni w stada.

Jak założyć hodowlę koni?

Prawne aspekty hodowli koni

Jak założyć hodowlę koni? Hodowla koni wymaga odpowiedniego przygotowania. Reguluje ją ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarczych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców.

Zgodnie z ustawą hodowcą jest osoba fizyczna i osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Musi ona posiadać dokumentację hodowlaną. Prowadząc działalność rolniczą można uzyskać status rolnika ryczałtowego lub czynnego podatnika podatku VAT. Hodowlę koni można również prowadzić w ramach specjalnego działu produkcji rolnej.

Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli dotyczące:

 • Zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
 • Oceny wartości użytkowej zwierząt. Wartość użytkowa to wymierna cecha lub zespół cech zwierzęcia gospodarskiego o znaczeniu gospodarczym.
 • Oceny genetycznej, która prowadzona jest w celu oszacowania wartości handlowej. Dotyczy oszacowania uwarunkowanej genetycznie zdolności zwierzęcia gospodarskiego do przekazywania potomstwu określonej cechy albo cech.
 • Prowadzenia ksiąg hodowlanych, które są zbiorem informacji o zwierzętach gospodarskich prowadzonym w formie kartoteki, książki bądź na informatycznym nośniku danych. Księga handlowa zawiera również informacje o właścicielu lub hodowcy zwierzęcia gospodarskiego.
 • Rejestrów hodowlanych i rejestrów. Rejestry mogą prowadzić związki hodowców albo inne podmioty, które otrzymały zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji.
 • Kontroli nad hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich. Do kontroli urzędowej zwierząt gospodarskich powołane jest Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Utrzymywanie koni reguluje również ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. W Rozdziale 3 niniejszej ustawy opisany jest sposób postępowania ze zwierzętami gospodarskimi, którym trzeba zapewnić opiekę i właściwe warunki bytowania. Mowa jest w nim o humanitarnym traktowaniu zwierzęcia poprzez uwzględnienie jego potrzeb, opieki i ochrony.

Konie to istoty żywe, które nie mogą cierpieć czy być okaleczane. Zwierzę należy umieścić w pomieszczeniu chroniącym je przed upałami, zimnem, urazami i opadami atmosferycznymi. Powinno mieć ono dostęp do światła dziennego i swobodnie zmieniać pozycję ciała. Poza tym każde zwierzę powinno posiadać nieprzerwany dostęp do wody i odpowiednią karmę. 

Zabroniony jest import zwierząt i produktów zwierzęcych uzyskanych w wyniku chowu albo hodowli z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy. Dokumentacja weterynaryjna musi trzymana być przez trzy lata w związku z przebiegiem leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych koni.

Jak założyć hodowlę koni? Podsumowując hodowla koni Polsce jest bardzo popularna i ma wielowiekową tradycję. Często można podziwiać te zwierzęta w agroturystyce. Satysfakcją dla hodowcy jest zdrowe potomstwo hodowanych koni. Dobra renoma hodowli to sukces hodowlany, przynoszący zyski.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top