GeoZoo » Ptak » Ptasie zmysły
Ptaszek zbliżający się do kwiatka

Ptasie zmysły

Ptasie zmysły odgrywają w życiu ptaków znaczącą rolę. Wchodzą one w skład układu nerwowego. Najlepiej rozwiniętym zmysłami w przypadku ptaków są: wzrok i słuch. Wspaniale funkcjonuje również narząd węchu. Ptasie zmysły pomagają skrzydlakom odbierać bodźce zewnętrzne, poznawać ludzi i inne zwierzęta.  

Ptasie zmysły mają wpływ na rozwój, kondycję i zdrowie ptaków. Ptaki są uznawane za bardzo inteligentne stworzenia. Ptasi wzrok w znacznym stopniu przewyższa ludzki. Stworzenia te potrafią rozpoznać ultrafiolet. Układ węchowy ptaków trudno jest ocenić zbiorowo, ponieważ istnieją różnice w rozwoju poszczególnych gatunków. Węch u niektórych ptaków jest narządem dominującym.

Wzrok

Ptasie zmysły pomagają ptakom w zdobyciu pożywienie, rozmnażaniu  i przetrwaniu. Narząd wzroku u skrzydlaków składa się z oka i narządów pomocniczych. Jest lepiej rozwinięty u ptaków, niż u ssaków. U ptaków dużą część głowy zajmują oczy. Bardzo duże i wydatne w ptasim mózgu są płaty wzrokowe. Stworzenia te mają górną i dolną powiekę, która zamyka się podczas snu.

Zwierzęta te posiadają w mózgu dwa punkty ostrego widzenia. W rezultacie mogą jednocześnie widzieć trzy ostre obrazy i obiekty o różnym oddaleniu. Doskonały wzrok zawdzięczają budowie oka. Wspaniale rozwinięty narząd zmysłu pomaga tym zwierzętom zdobyć pokarm czy uniknąć zagrożenia.

Ostrość widzenia u ptaków jest znacznie wyższa, niż u ludzi. Ptasi wzrok potrafi rozróżnić szczegóły. Na przykład ptaki drapieżne dostrzegają z dużej wysokości małe zwierzęta na ziemi.  Wszystkie ptaki prowadzące dzienny tryb życia widzą chromatycznie. Oznacza to, że bez problemu odróżniają odcienie barw i kształty.

Trzy nierozłączki rudogłowe stojące przy wodzie.

Słuch

Ptasie zmysły  to także słuch. Drugim po węchu bardzo dobrze funkcjonującym ptasim zmysłem jest słuch. Nie jest on jednak rozwinięty jednakowo u wszystkich gatunków, ponieważ wykorzystywany jest w różnych celach. Narząd ten pozwala zlokalizować pokarm i ochronić przed niebezpieczeństwem.

Ptaki mają wyostrzony słuch, co sprawia, że słyszą szmery swej ofiary nawet pod grubą warstwą liści.

Narząd ptasiego słuchu zbudowany jest z ucha: zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. W odróżnieniu od ssaków ptaki nie posiadają małżowin usznych. Natomiast gruczoły woszczynowe posiadają tylko niektóre gatunki. Narząd słuchu ptaków otoczony jest piórami. Ptaki podobnie, jak zwierzęta domowe wrażliwe są na głośne i niespodziewane dźwięki. Jednak nie wszystkie ptaki rozróżniają jednakowo dźwięki.

Węch

Ptasie zmysły u zdrowego i młodego osobnika funkcjonują prawidłowo. Na podstawie przeprowadzonych badań genetycznych naukowcy z Niemiec i Nowej Zelandii udowodnili, że węch odgrywa w życiu ptaków ważną rolę. Badania prowadzone nad zachowaniem ptaków dowiodły, że niektóre gatunki używają węchu do nawigacji, rozpoznawania osobników czy poszukiwania pożywienia.

O ilości rozróżnianych zapachów według naukowców decyduje całkowita liczba genów receptora zapachu w genomie. Do doświadczenia zostały wybrane następujące ptaki:  kanarek, kiwi, sikorka bogatka i kura. Nie wszystkie skrzydlaki mają taką samą ilość genów receptora zapachu. Związane jest to przede wszystkim z ich trybem życia. Stwierdzono, że im więcej jest tych genów, tym większy jest obszar węchowy w mózgu.

W przypadku każdego badanego gatunku została oceniona liczba genów receptora zapachów. Okazało się, że spośród  badanych ptaków najwięcej tych genów miał ptak kiwi. Posiadał on aż sześć razy więcej, niż kanarek czy sikorka bogatka. Wysoka ilość genów receptora zapachu w kiwi wytłumaczona jest jego stylem życia. Ptak ten żeruje na ziemi i jest aktywny nocą. Z tego względu kieruje się przede wszystkim węchem.

W przypadku ssaków duża część genów receptora zapachu może ulec dezaktywacji. U ludzi pracuje tylko 40 % tych genów. Natomiast po ustaleniu liczby genów receptora zapachu u ptaków naukowcy doszli do wniosku, że u ptaków większa liczba receptora zapachu jest funkcjonalna. Na tej podstawie można stwierdzić, że zmysł węchu odgrywa u ptaków istotną rolę.

Rozelle

Smak

Narząd smaku zachęca stworzenie do przyjmowania pokarmu. Nie wszystkie zwierzęta posiadają zdolność jednakowego rozpoznawania smaku. Rozwinięcie zmysłu smaku zależne jest od ilości kubków smakowych. Rozpoznawanie wszystkich smaków nie jest potrzebne do przetrwania każdemu zwierzęciu. Kubki smakowe są zbiorowiskiem komórek receptorowych smaku, które mają wrzecionowaty kształt.

Stworzeniom mięsożernym rozróżnianie smaku słodkiego nie jest potrzebne do życia. Natomiast ssakom i ptakom roślinożernym smak słodki jest niezbędny do bytowania. Zwłaszcza można to zaobserwować u papug i kolibrów, które spijają z kwiatów nektar czy żywią się owocami. Potrafią one doskonale rozróżnić słodki smak. Natomiast ptaki ziarnożerne i owadożerne są na niego obojętne.

Ptaki nie przepadają za smakiem kwaśnym, ale tolerują kwasy i zasady znajdujące się w wodzie do picia. Natomiast smak gorzki jest przez skrzydlaki lepiej przyjmowany, niż przez ludzi. Na smak słony ptaki również reagują w zależności od stylu życia. Zwierzęta, które wraz z pokarmem pobierają dużo ilości słonej wody wykazują wysoki próg dla soli.

Równowaga i dotyk

Ptasie zmysły to również równowaga i dotyk. Zmysł równowagi pełni w życiu ptaków ważną rolę. Zaburzenie czynności jego struktur prowadzi do utraty zmysłu równowagi. Do objawów zaliczane są: zawroty głowy, niezborność ruchów i chwiejność. Nerwom przedsionkowym do ośrodków w mózgu przekazywane są bodźce. Obustronne uszkodzenie aparatu przedsionkowego pogarsza orientację ptaków w przestrzeni.

W narządach zmysłu najważniejszą rolę odgrywają receptory. Dotyk jest także dobrze rozwiniętym zmysłem. Dzięki temu narządowi skrzydlaki wyszukują pożywienie, układają sobie pióra czy czerpią przyjemność z kopulowania w okresie godowym.

Ptasie pióra nie mogą przepuszczać wiatru, wody i mrozu.

Ptasie zmysły pełnią bardzo istotną rolę w życiu tych inteligentnych stworzeń. Najbardziej rozwinięte są zmysły: wzroku i słuchu, które znacznie górują nad ludzkimi. Dzięki tym narządom ptaki rozpoznają się wzajemnie i potrafią wychwycić ultradźwięki. Bardzo dobrze funkcjonuje również narząd węchu. Ptasie zmysły wzajemnie się uzupełniają i pomagają ptakom w codziennym bytowaniu i poznawaniu świata.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top