GeoZoo » Ptak » Opieka nad pawiem
Opieka nad pawiem

Opieka nad pawiem

Opieka nad pawiem żyjącym na wolności czasami uzależniona jest od ludzkiego wsparcia. Zwierzęta osłabione, chore czy okaleczone, które żyją w środowisku naturalnym często są bezradne. W takiej sytuacji narażone są na niebezpieczeństwo ze strony drapieżników.

Opieka nad pawiem dotyczy zwierząt żyjących na wolności, jak i w niewoli. Ptaki te w naturze żyją w południowo-wschodniej Azji i w Afryce. Sklasyfikowane zostały w dwóch rodzajach: Pavo i Afropavo. Pierwszy z nich obejmuje trzy gatunki, a drugi tylko pawia kongijskiego, który narażony jest na wyginięcie.

Na wolności żyje nie więcej, jak 10 tysięcy osobników tego gatunku. Występuje on w naturze w Demokratycznej Republice Kongo. Nie posiada on trenu, jak pozostałe pawie i nie buduje gniazda. Składa jaja w zagłębieniach w ziemi lub w szczelinach spróchniałych drzew.

Życie pawi w ogrodach zoologicznych

Opieka nad pawiem w ogrodach zoologicznych przekłada się na jego długość życia. Zwierzęta te w swojej diecie powinny mieć zapewniony pokarm roślinny, ziarna, owady i bezkręgowce. Podawanie posiłku we właściwej formie i o tej samej porze jest bardzo ważne dla właściwego funkcjonowania tych ptaków.

W ZOO ich posiłki podobnie, jak innych zwierząt są urozmaicone. Życie pawi w niewoli dostosowane jest do bytowania ich w naturze. W ogrodach zoologicznych mogą spacerować po dużym terenie i również samodzielnie zdobywać pożywienie. Nierzadko przychodzi tam na świat pawie potomstwo.

Opieka nad pawiem

Pracownicy ogrodów zoologicznych są pod tym względem bardzo dobrze przeszkoleni. Wszystkie pawie, zarówno dorosłe, jak i młode mają zapewnione higieniczne warunki bytowania i opiekę medyczną. Noworodki, które przychodzą na świat objęte są opieką weterynaryjną i otrzymują niezbędne szczepienia.

Polskie ogrody zoologiczne także zajmują się rozmnażaniem pawi. Odtworzone jest tam naturalne środowisko tych zwierząt. Podoba się to mieszkańcom ogrodów zoologicznych, jak i osobom zwiedzającym. Jest tam wspaniały raj dla mieszkańców ZOO. Pawie w ogrodach zoologicznych żyją dłużej niż na wolności.

Najczęściej w ZOO można podziwiać pawie indyjskie i złote. Natomiast rzadkością są pawie kongijskie, którym na wolności grozi wyginięcie. W dziesięciu europejskich ogrodach zoologicznych przebywa niewiele pawi kongijskich, około trzydziestu osobników. W warszawskim ZOO również hodowany jest ten gatunek, który doczekał się potomstwa.

Cała populacja w hodowli monitorowana jest przez koordynatora, który decyduje o łączeniu osobników w pary czy o ich wymianie między ogrodami zoologicznymi. Dwa samce z Warszawy otrzymało ZOO wrocławskie, które po otrzymaniu samic również zdecyduje się na rozmnażanie tego gatunku.

Opieka nad pawiem przekłada się na jego funkcjonowanie w niewoli i w środowisku naturalnym. Wpływa również na stan zdrowia psychicznego i fizycznego tych zwierząt. Najtrudniejszy w hodowli jest paw kongijski. Ludzie niejednokrotnie naruszając równowagę środowiska, w którym żyją. Dopuszczają do wymarcia wielu gatunków zwierząt. Pawie są narażone na wyginięcie.


ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]

Scroll to Top