GeoZoo » Ryba » Akwarystyka » KOMUNIKACJA MIĘDZY RYBAMI
Komunikacja między rybami

KOMUNIKACJA MIĘDZY RYBAMI

Komunikacja między rybami odbywa się na wiele sposobów. Ryby wykształciły rozmaite mechanizmy w celu porozumiewania się. Emitowane sygnały informują o przynależności gatunkowej, pozycji w stadzie, gotowości rozrodczej czy zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Komunikacja między rybami polega na wydawaniu sygnałów stałych i okresowych. Na przykład przynależność gatunkowa to sygnał stały. Natomiast feromony w okresie rozrodczym czy barwy godowe świadczą o sygnałach okresowych. Do sygnałów emitowanych przez ryby w celu porozumiewania się należą: wydawane dźwięki, fale elektryczne, barwy, postawa ciała i związki chemiczne.

Narządy zmysłu

Komunikacja między rybami odbywa się przy udziale narządów zmysłu. Za pomocą narządu wzroku rejestrowane są barwy i postawa ciała. Ryby mogą zmieniać swoje ubarwienie w zależności od okoliczności. W okresie godowym barwy są bardziej nasycone. Natomiast w czasie zagrożenia ryby kolorystycznie wtapiają się w otaczające środowisko naturalne. Rybi wzrok odbiera informacje emitowane przez różne gatunki ryb.

Bardzo dużo informacji przekazywanych jest również za pośrednictwem narządu mowy. Wiele gatunków ryb porozumiewa się między sobą  przy udziale fal dźwiękowych. Dla gatunku ludzkiego słyszalne są tylko nieliczne dźwięki wydawane przez ryby. Przy pomocy pęcherza pławnego ryby wydają buczące i niskie dźwięki.

Dużo rybich gatunków ma bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu.

Dotyczy to szczególnie ryb o słabo rozwiniętym narządzie wzroku. Przykładem takim mogą być ryby z rodziny sumowatych. Za pomocą wydzielanych zapachów ryby mogą informować o nadchodzącym zagrożeniu, komunikować się w ławicy pomiędzy rodzicami i ich potomstwem. Poza tym za pomocą zapachów mogą sygnalizować gotowość tarła.

Zachowanie stadne

Komunikacja między rybami  w stadzie ma określone znaczenie. Ryby często tworzą pokaźne ławice. W ten sposób członkowie stada chronieni są przed drapieżnikami. Ciasno skupiona ławica może zdezorientować drapieżnika. Ma on często wrażenie, że ma do czynienia z jednym dużym przeciwnikiem.

Liczebność ławicy potrafi zmylić napastnika, który nie jest w stanie skupić się na pojedynczym celu.

Przyczyna tworzenia ławic to również wytwarzanie przez niektóre gatunki ryb substancji alarmowych na widok drapieżnika. Są to czytelne sygnały do ucieczki. Ponadto wiele par oczu w ławicach szybciej dostrzeże wroga, niż jedna.

Wyposażenie akwarium

Zachowanie terytorialne

Komunikacja między rybami widoczna jest w domowym akwarium. Wiedza na temat zachowań terytorialnych niezbędna jest przy zakładaniu akwarium. Innymi słowy akwarysta powinien orientować się, które ryby posiadają tendencję do obrony terytorialnej. Takie ryby powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń do życia w zbiorniku.

Ryby wysyłają specyficzne sygnały. Skierowane są one do przedstawicieli własnego gatunku i do intruzów. Przeważnie zwykłe gesty wystarczają, żeby skłonić potencjalnego przeciwnika do ucieczki. Gatunki, które opiekują się potomstwem przeganiają drapieżniki stanowiące zagrożenie dla narybku. Często samice wydają odstraszające dźwięki.

Zachowanie godowe

Komunikacja między rybami widoczna jest szczególnie w okresie godowym. Ryby często mają silny popęd seksualny. Wiele gatunków posiada wyraźnie wykształcone zachowania godowe. Rytuały godowe mają na celu zasygnalizowanie gotowości do rozrodu i zakończenie sukcesem aktu zapłodnienia.

Zachowania godowe można doskonale obserwować w akwarium.

Rybie rytuały polegają na wykonywaniu charakterystycznych ruchów. Osobniki płci przeciwnej  mogą zbliżać się do siebie pod określonym kątem. Wykonują również interesujące tańce. W czasie godów często zmienia się rysunek na skórze ryb i ubarwienie, które przybiera intensywne kolory. Jest to widoczne zwłaszcza u samców.

Zachowania godowe są rozmaite i różnią się w zależności od gatunku. Najbardziej bogaty repertuar godowy mają ryby opiekujące się narybkiem. Na przykład osobniki z rodziny pielęgnicowatych przez długi czas oddają się urozmaiconym rytuałom godowym.

Natomiast słabo zaznaczone są zachowania godowe ryb, które nie opiekują się potomstwem. Przykładem mogą być ryby z rodziny kąsaczowatych. 

Podsumowując komunikacja między rybami w stadzie odbywa się na zasadzie przekazywania informacji. Dodatkowo sygnały mogą być wizualne, dotykowe, dźwiękowe i chemiczne.  Obserwacja podwodnego świata pozwala odkryć niesamowite obyczaje rybek. Można zobaczyć ich różne przyzwyczajenia i ciekawe upodobania. Wystarczy wykazać tylko trochę cierpliwości i zainteresowania.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

ZOBACZ TAKŻE

[pt_view id=”6f01e38f2y”]