GeoZoo » Gryzoń » CHOROBY GRYZONI
Choroby gryzoni

CHOROBY GRYZONI

Choroby gryzoni występują w zależności od wrażliwości tych małych i średnich ssaków. W niektórych przypadkach schorzenia gryzoni mogą być zagrożeniem dla człowieka i innych zwierząt.

Choroby gryzoni można podzielić na schorzenia infekcyjne i nieinfekcyjne, które po rozpoznaniu problemu leczy weterynarz, z zastosowaniem odpowiedniej terapii. Lekarz weterynarii w zależności od schorzenia najczęściej proponuje: nawadnianie, terapię antybiotykową, zwalczania pasożytów i wzmacniającą, a także sterydoterapię.

Do najczęstszych chorób gryzoni w warunkach domowych należy zaliczyć:

 • zapalenie żołądka i jelit,
 • zakażenia pasożytnicze,
 • zapalenie układu oddechowego,
 • zapalenie zatok i nosa,
 • zapalenie skóry z okrywą włosową,
 • zatrucia jelitowe,
 • zapalenie układu nerwowego,
 • choroba Tyzzera,
 • zapalenie ucha środkowego,
 • zapalenie fałdów wargowych,
 • zapalenie skóry części podeszwowej kończyn,
 • limfocytarne zapalenie opon mózgowych,
 • choroba mokrego ogona,
 • zapalenie gruczołu brzusznego,
 • bolący nos,
 • pasożytnicze zapalenie rdzenia kręgowego i mózgu.

Zapalenie żołądka i jelit następuje w wyniku infekcji bakteriami z rodzaju Salmonella. Choroba objawia się brakiem apetytu, osłabieniem, ostrą albo przewlekłą biegunką, odwodnieniem, a nawet śmiercią. Istnieje duże ryzyko zakażenia ludzi i innych zwierząt.

Salmonelloza może zaatakować wszystkie gatunki małych i średnich gryzoni.

Choroby gryzoni

Zakażenie pasożytnicze wywoływane jest przez tasiemca. Do objawów chorobowych należą: biegunki, wychudzenie, wypadanie odbytu. Choroba może również przebiegać bezobjawowo. Występuje duże ryzyko zakażeń ludzi i innych zwierząt.

Zakażenie pasożytnicze może mieć miejsce u wszystkich gatunków małych i średnich gryzoni.

Zapalenie układu oddechowego. Zapalenie oskrzeli i płucwywołują najczęściej przewlekłe infekcje bakteryjne. U wielu gatunków gryzoni pojawia się duszność, głośny i brzuszny typ oddychania, kichanie , katar czy zapalenie spojówek. Zachowując zasady higieny chore osobniki należy odizolować. Zapalenie oskrzeli i płuc może występować u wszystkich gatunków małych i średnich gryzoni.

Zapalenie zatok i nosa wywoływane są bakteriami. W wyniku choroby pojawia się duszność wdechowa, kichanie, katar, zapalenie spojówek, brak apetytu i skręcanie głowy. Zarażenie chorobą dla człowieka i innych zwierząt jest nieduże.

Zapalenie zatok i nosa może występować u wszystkich gatunków małych i średnich gryzoni.

Zapalenie skóry z okrywą włosową może nastąpić w wyniku nieodpowiedniej wilgotności, temperatury i wentylacji, a także przy zbyt dużym zagęszczeniu zwierząt. Ryzyko infekcji grzybiczej dla człowieka i innych zwierząt jest niewielkie. Zapalenie skóry z okrywą włosową może wystąpić u wszystkich małych i średnich gryzoni.

Zatrucia jelitowe ma związek z powikłaniem wywołanym podawanymi antybiotykami. Ogólnymi objawami tej choroby to: biegunka, odwodnienie, postępujący paraliż, a w rezultacie może nastąpić śmierć zwierzęcia. Zatrucie jelitowe może wystąpić u chomików, szynszyli czy świnki morskiej.

Zapalenie układu nerwowego. Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego następuje w wyniku zakażenie bakteryjnego. Główne objawy to osłabienie, trudności z pobieraniem wody i pokarmu, a następnie może nastąpić śmierć zwierzęcia.

Zapalenie układu nerwowego występuje u myszoskoczków, szczurów i mysz.

Choroba Tyzzera wywołana licznymi bakteriami, co ma miejsce w przypadku niewłaściwych warunków higienicznych. Objawy to ostra biegunka, ogólne osłabienie, odwodnienie i nawet śmierć. Występuje ryzyko zachorowań w przypadku pozostałych zwierząt. Choroba Tyzzera może zaatakować przede wszystkim chomiki, myszoskoczki, myszy i szczury.

Żywienie myszy i szczura

Zapalenie ucha środkowego spowodowane zakażeniem bakteryjnym. Objawy główne to kręcz szyi, trudności w pobieraniu wody i pożywienia, osłabienie, a nawet śmierć. Występuje zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt. Zapalenie ucha środkowego występuje szczególnie u myszoskoczki, świnki morskiej, myszy i szczura.

Zapalenie fałdów wargowych następuje w wyniku infekcji wirusowej, wtórnej infekcji bakteryjnej i grzybiczej, nieodpowiedniej diety i niewłaściwej higieny. Głównym objawami choroby są: brak apetytu, miejscowe strupy i owrzodzenia. Zapalenie fałdów wargowych u innych zwierząt występuje rzadko, ale nieodpowiednia dieta w przypadku innych osobników może wywołać schorzenie.

Kawia domowa i szynszyle to gatunki wrażliwe na zapalenie fałdów wargowych.

Zapalenie skóry części podeszwowej kończyn  następuje w wyniku rozwijających się wtórnie infekcji bakteryjnej i grzybiczej. Przyczyną choroby może być: otyłość zwierząt, nieodpowiednia dieta, zbyt twarda i zanieczyszczona ściółka. Zarażenie znikome, schorzenie może być wywoływane u większej grupy zwierząt, ale tylko w przypadku otwartych ran. Zapalenie skóry części podeszwowej kończyn może zaatakować: koszatniczki, świnki morskie, szczury, szynszyle i nieświszczuki.

Chomik Dżungarski

Limfocytarne zapalenie opon mózgowych następuje w wyniku wirusowego zakażenia. Występują poważne objawy, jak niewydolność wielonarządowa i następuje ogólne wyniszczenie organizmu. Może wystąpić również zakażenie bezobjawowe. Istnieje ryzyko zakażenia człowieka i innych zwierząt. Limfocytarne zapalenie opon mózgowych występuje przeważnie u chomików i myszoskoczków.

Choroba mokrego ogona to wytwórcze zapalenie jelit u bardzo młodych zwierząt wywołane zakażeniem bakteryjnym w wyniku zmiany pożywienia i odsadzenia od matki. Do głównych objawów należą: brak apetytu, nastroszona sierść, biegunka, silne osłabienie, pogrubienie jelit i wygięty grzbiet. Nie jest znane zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt.

Wytwórcze zapalenie jelit występuje u chomików.

Zapalenie gruczołu brzusznego następuje w wyniku infekcji bakteryjnych i niewłaściwych warunków higienicznych, jak np. nieodpowiednia wentylacja. Objawy to: bolesny obrzęk, osowiałość, spadek apetytu, miejscowy świąt. Zapalenie gruczołu brzusznego występuje sporadycznie w przypadku większej grupy zwierząt. Gatunkiem wrażliwym na zapalenie gruczołu brzusznego są myszoskoczki.

Świnka morska 2

Bolący nos wywołany jest wtórnymi infekcjami bakteryjnymi. Przyczyną mogą być nieodpowiednie warunki higieniczne, np. niewystarczająca wentylacja czy zbyt duże zagęszczenie zwierząt. Objawy chorobowe to przede wszystkim brak apetytu. Ryzyko schorzenia u większej grupy zwierząt jest minimalne. Schorzenie bolący nos może wystąpić u myszoskoczków.

Pasożytnicze zapalenie rdzenia kręgowego i mózgu wywoływane jest infekcją nicienia. Główne objawy to zachwianie równowagi, paraliż jednej lub więcej kończyn oraz kręcz szyi i karku. Występuje zagrożenie dla człowieka i innych zwierząt.

Na pasożytnicze zapalenie rdzenia kręgowego i mózgu wrażliwe są szynszyle.

Właściciel zwierzęcia powinien pamiętać, że jego pupil to żywa istota, która nie jest pluszową zabawką. Choroby gryzoni należy leczyć. Każdemu podopiecznemu trzeba zapewnić odpowiednie warunki bytowe i higieniczne oraz właściwą i dobrze wyważoną dietę, a w razie potrzeby skorzystać z porady lekarza weterynarii. Zadbany i zdrowy pupil jest doskonałą wizytówką swojego opiekuna.


Akt prawny Akwarystyka Fruwanie Gryzonie Koty Niebezpieczne Pies w pracy Psy Ptaki Pupil Quiz Ryby Wirusy Zoologia Zwierzęta domowe Świat zwierząt Żywienie

Scroll to Top